Pačiolis

 
El. parduotuvė

Nuotolinis 61-asis didysis „Pačiolio“ seminaras kiekvienam buhalteriui „2021 metų pradžia: buhalteriams aktualūs apskaitos, mok


 

NUOTOLINIS didysis „Pačiolio“ seminaras kiekvienam buhalteriui

„2021 metų pradžia: buhalteriams aktualūs apskaitos, mokesčių ir teisės klausimai“

SEMINARO PROGRAMA:

1. Mokesčių reglamentų pasikeitimų apžvalga

2. Darbo užmokesčio apmokestinimo pasikeitimai. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo specifika, kai į skaičiuojamąjį laikotarpį patenka 2020 m. duomenys.

3. Mokesčių vadyba įmonėje – praktiniai patarimai.

3.1. PVM atskaitai pagrįsti būtini dokumentai ir taikomi apribojimai. Leidžiamiems atskaitymams pripažinti reikalingi dokumentai. Mokesčių administravimo ir teismų praktikos apžvalga.

3.2. Skirtingas neapmokestinamųjų pajamų traktavimas apskaičiuojant pelno mokestį, PVM ir GPM.

3.3. Būtinos vidaus tvarkos ir kiti lokaliniai teisės aktai. Mokesčių įstatymų reikalavimų praktinis įgyvendinimas. SAF-T rinkmenos informacijos naudojimas.

4. Suteiktos paramos apskaitos ir deklaravimo ypatumai. Teisės teikti paramą fiziniams asmenims praktinis įgyvendinimas.

5. Naujos galimybės archyvuojant buhalterinius dokumentus: skaitmeninimas ir saugojimas el. formatu, PVM sąskaitų faktūrų skaitmeninimo atvejai ir tvarka.

6. Nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui remti skirtos subsidijos ir jų registravimas buhalterinėje apskaitoje bei įtaka mokesčiams. Praktinių situacijų analizė.

7. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimas karantino laikotarpiu, būtinieji sprendimai ir fiksavimas. Teisiniai, apskaitos ir mokesčių ypatumai. Visi reikalingų dokumentų šablonai.

8. Pelno paskirstymas ir ribojimai dėl COVID-19 valstybės subsidijas gavusioms įmonėms. Sukauptų nuostolių dengimo prievolės ir tvarka.

9. Produktų savikainos kalkuliavimasskirtingi reikalavimai finansinei apskaitai, mokesčiams ir įmonės vadybos reikmėms. Netiesioginių išlaidų paskirstymo būdai.

10. Efektyvus įmonės skolų administravimas: nuo skolų prevencijos iki jų išieškojimo. Dokumentų pavyzdžiai. Būtinos žinios, kaip įmonė tą galėtų atlikti savarankiškai.

11. Kiti buhalteriams aktualūs klausimai.


SEMINARO LEKTORIAI:


Nuotolinis seminaras – ne tik saugesnis, bet ir turintis daugiau privalumų!

NUOTOLINIS SEMINARAS VYKS VISOJE LIETUVOJE – JŪSŲ PASIRINKTOJE VIETOJE IR PAGEIDAUJAMU LAIKU!


KIEKVIENAS NUOTOLINIO SEMINARO DALYVIS:

  ● Gaus prisijungimus prie seminaro ir savo pasirinktu laiku ir vietoje galės internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdamas tuo metu aktualiausius klausimus. 

● klausyti seminarą galės ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 2 mėnesius.


●  Gaus išsamią ir naudingą seminaro KNYGĄ, kurioje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais. Joje ras naudingas buhalterinių bei mokesčių dokumentų ir registrų formas, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžius. Šia darbo priemone ilgai galima bus naudotis savo darbe.

● Gaus (elektroniniu pavidalu) seminare nagrinėjamų dokumentų PILDOMUS ŠABLONUS, kuriais galės naudotis neribotą laiką.

●  Rūpimus klausimus lektoriams galės užduoti el. paštu ir gauti atsakymus.


SEMINARO KAINA – 139 € (PVM netaikomas).


SPECIALUS PASIŪLYMAS

Darbo priemonė „2020 metinių mokesčių deklaracijų ir pranešimų parengimo vadovas“.

2020 m. mokesčius deklaruokite lengvai ir teisingai!

 

5 išskirtinės šios darbo priemonės savybės:

– 7 metinės deklaracijos: gyventojų pajamų, pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto mokesčių, paramos teikimo ir gavimo, mokesčio už aplinkos teršimą;

– išsamiai aptariamas kiekvienas deklaracijos laukelis, pateikiamos mokesčių specialistų rekomendacijos, gausu praktinių pavyzdžių;

– išskirti 2020 metų deklaravimo tvarkos pasikeitimai;

– dar apie 100 psl. papildomos medžiagos internete, greitai ir patogiai paieškai skirta rodyklė;

– bendrieji deklaracijų pildymo, teikimo ir tikslinimo reikalavimai, atsakomybė už deklaracijų nepateikimą. 

Priemonės kaina – 47 € (su PVM)!

Plačiau...


61-ojo „Pačiolio“ didžiojo seminaro dalyviams taikoma NUOLAIDA!

Darbo priemonės kaina seminaro dalyviams – tik 47 € 30 € (su PVM).

Komplekto (seminaras ir darbo priemonė) kaina – 169 € (su PVM).


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
NUOTOLINIS SEMINARAS ir darbo priemonė 2020 metinių mokesčių deklaracijų ir pranešimų parengimo vadovas
169
NUOTOLINIS SEMINARAS „2021 metų pradžia: buhalteriams aktualūs apskaitos, mokesčių ir teisės klausimai
139