Pačiolis

 
El. parduotuvė

Elektroniniai norminių aktų sąvadai


Dėmesio! El. Sąvadai pasipildė nauju sąvadu: Karantinas: mokesčiai, teisė, įmonių veikla. Plačiau...Elektroninėje norminių aktų bazėje pateikiama daugiau kaip 7000 norminių aktų, įdiegta sparti ir patogi reglamentų paieškos sistema. Prenumeruodami „Pačiolio“ elektroninius sąvadus, jūs galėsite naudotis išskirtinėmis duomenų bazės programos savybėmis, kurios leis pasižymėti, komentuoti reikalingą darbui tekstą, skaityti dokumentus su jų istorija, matyti dokumento redakciją pagal pasirinktą laikotarpį, naudotis loginėmis nuorodomis į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Prireikus visus šiuos dokumentus galima atsispausdinti. Elektroniniai sąvadai atnaujinami kas savaitę. Apie atnaujinimus prenumeratorius informuoja elektroniniu paštu siunčiamas naujienlaiškis - „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis".


Norėdami nemokamai išbandyti – registruokitės čia.


RINKITĖS TAI, KĄ DAŽNIAUSIAI NAUDOJATE!

Kad žinotumėte viską, ko Jums reikia, ir laiku, siūlome daugelio įmonių poreikius visiškai tenkinantį PAGRINDINIŲ SĄVADŲ KOMPLEKTĄ, kurį sudaro 7 sąvadai:

1. Apskaita. 2. Pelno mokestis. 3. Pridėtinės vertės mokestis. 4. Gyventojų pajamų mokestis. 5. Socialinis draudimas. 6. i.Mokesčių administravimo sistema. 7. Darbo santykiai ir darbo ginčai Specialus sąvadas „KARANTINAS: mokesčiai, teisė, įmonių veikla“.

Plačiau apie sąvadų privalumus skaitykite čia.

Sąvadų prenumeratoriams priklauso priedas – savaitinis elektroninis leidinys „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“ (jo kaina perkant atskirai – 39 €), kuris informuoja apie visus įmonių veiklai svarbius reglamentų pakeitimus. Plačiau apie naujienlaiškį skaitykite čia.


Elektroninėje norminių aktų sąvadų bazėje pateikiama daugiau kaip 7 000 teisės aktų, įdiegta sparti ir patogi reglamentų paieškos sistema.


Pagrindinių sąvadų komplektas (7 sąvadai) – 98 € (su PVM).

JEIGU JŪSŲ VEIKLA LABAI ĮVAIRI, JUMS REIKIA PILNO SĄVADŲ KOMPLEKTO!

Jį sudaro daugiau nei 50 įmonių veiklai reikalingų sąvadų! 239 € (su PVM).

PILNO EL. SĄVADŲ KOMPLEKTO SUDĖTIS 

 • Administracinių nusižengimų kodeksas;
 • Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės;
 • Akcizai;
 • Apskaita;
 • Asmens duomenų apsauga;
 • Asociacijos;
 • Atliekų tvarkymas;
 • Atskaitymai Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti;
 • Baudžiamasis kodeksas;
 • Biudžetinės įstaigos;
 • Biudžetinės įstaigos: valstybės tarnyba;
 • Civilinis procesas: Civilinio proceso kodeksas / Sprendimų vykdymas;
 • Civilinis kodeksas ir susiję teisės aktai: CK / Komercinės paslaptys;
 • Darbo santykiai ir darbo ginčai;
 • Dokumentų rengimas, tvarkymas, saugojimas;
 • Europos verslo formos;
 • Gyventojų pajamų mokestis;
 • Gyventojų turto deklaravimas;
 • Įmonių steigimas / likvidavimas;
 • Individualios įmonės;
 • Karantinas: mokesčiai, teisė, įmonių veikla;
 • Konkurencija;
 • Kooperatinės bendrovės;
 • Labdara ir parama;
 • Mažosios bendrijos;
 • Mokesčiai už gamtos išteklius;
 • Mokesčių administravimas;
 • i. Mokesčių administravimo sistema (i.MAS);
 • Mokestis už aplinkos teršimą;
 • Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise;
 • Mokėjimai ir atsiskaitymai;
 • Nekilnojamojo turto mokestis;
 • Ne pelno ir visuomeninės organizacijos (įmonės);
 • Paslaugos;
 • Paveldimo turto mokestis;
 • Pelno mokestis;
 • Prekyba;
 • Pridėtinės vertės mokestis;
 • Reklama;
 • Rinkliavos;
 • Socialinės įmonės;
 • Socialinis draudimas;
 • Statyba;
 • Tarptautinio dvigubo apmokestinimo išvengimas;
 • Teisėkūra;
 • Ūkinės bendrijos;
 • Valstybės ir savivaldybės įmonės;
 • Viešieji pirkimai;
 • Viešosios įstaigos;
 • Žemės ir žemės nuomos mokesčiai;
 • Žemės ūkio bendrovės;
• „Mano nuorodos“, „Mano aplinka“

Naršydami interneto tinklalapiuose esame įpratę, kad paspausta nuoroda, grįžus į tą patį puslapį, jau būna pažymėta kita spalva. Elektroninė teisės aktų sąvadų bazė veikia panašiai – nors kartą atidarytų teisės aktų pavadinimai nuspalvinami žaliai.

Tuomet teisės aktų sąraše iškart matomi nė karto neskaityti dokumentai: jie lieka pažymėti juoda spalva. Jei teisės aktas pakeičiamas, jis vėl tampa neskaitytu ir jo pavadinimas pasidaro juodas. 

• Asmeninės pastabos, pasižymėjimai ir komentarai

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegtos išskirtinės savybės, kurių nėra nė vienoje analogiškų produktų programoje ir juolab nemokamose duomenų bazėse: 1) galimybė užsirašyti pastabas apie vieną ar kitą norminį aktą, 2) įvairiomis spalvomis pasižymėti tekstą ir jį papildomai pakomentuoti. Užsirašyti ir išsaugoti asmenines pastabas apie aktualų dokumentą labai nesudėtinga. Tereikia paspausti eilutę Pastabos kairėje pusėje esančiame meniu ir užsirašyti norimą tekstą, kurį vėliau visada matysite atsidarę tą patį dokumentą.


• „Mano sąvadai“ - unikali galimybė suformuoti asmeninių sąvadų sąrašą

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje teisės aktai susisteminti pagal veiklos sritis daugiau nei į 60 sąvadų. Natūralu, kad ne visiems vartotojams jie visi yra vienodai svarbūs. Todėl įdiegta unikali funkcija „Mano sąvadai“ padeda labai lengvai atsirinkti tik jums aktualių sričių sąvadus ir juos susidėti į nuosavą lentynėlę.

 

Nusprendę, kad tam tikras sąvadas pasidarė mažiau aktualus, vienu paspaudimu pašalinsite jį iš savo sąvadų sąrašo – Pašalinti iš „Mano sąvadų“.

• Loginės nuorodos į susijusius reglamentus

Vartotojų patogumui elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje sudarytos nuorodos į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Skaitydami konkretų įstatymą iš karto galėsite atsiversti su juo susijusius poįstatyminius aktus, VMI išaiškinimus ar komentarus, kitus paminėtus svarbius reglamentus.

Mėlynai nuspalvintas straipsnis – nuoroda į įstatymo straipsnio VMI komentarą

Mėlynai nuspalvintas straipsnio punktas – nuoroda į įstatymo straipsnio komentarą


 Loginės nuorodos sudarytos iš mėlynai nuspalvinto teksto, kurį paspaudus atidaromas susijęs norminis aktas arba kita to paties reglamento dalis. 
• Įvairiapjūvė ir sparti paieškos sistema

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegta paieškos sistema leidžia greitai susirasti teisės aktus pagal įvairius požymius. 

Galima pasirinkti konkrečius sąvadus, kuriuose norima atlikti paiešką, arba ieškoti visuose sąvaduose.

Baigus paiešką pateikiamas surastų dokumentų sąrašas, kurio viršuje – naujausi teisės aktai. Surastų reglamentų rūšiavimo tvarką galima pakeisti: Rūšiuoti pagal dokumento 

 YPATINGOS SĄVADŲ SĄVYBĖS

• Aiškiai ir patogiai pateikiama galiojanti reglamento redakcija ir jo istorija

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje pateikiama ne tik šiuo metu galiojanti, bet ir anksčiau galiojusios teisės akto redakcijos. Nurodomas jų galiojimo laikotarpis, dokumento priėmimo data ir numeris. Be to, kiekvieno skyriaus turinyje surašyti ne tik sąvade esančių dokumentų pavadinimai ir kiti rekvizitai, bet ir visų šių dokumentų pakeitimų numeriai ir datos.

Pagrindinis dokumento pateikimo būdas – rodoma dabartinė redakcija su istorija.

Pakeistos dokumentų dalys išskiriamos grafiniais ženklais, nebegaliojanti informacija užbraukiama, nurodoma, kada galiojo užbrauktoji teksto dalis, kokiu reglamentu ji buvo pakeista. Jei domina tik šiuo metu galiojanti redakcija, istoriją nesunkiai galima paslėpti: pažymėjus ekrano viršuje esantį Pasirinktos dienos be istorijos variantą ir paspaudus mygtuką Rodyti. Ekrane liks tik šiuo metu galiojančios norminio akto dalys.

Prireikus tam tikros dienos ar laikotarpio teisės akto redakcijos, pasirinkus Pasirinktos dienos be istorijos variantą, greta esančiame tuščiame laukelyje tereikia nurodyti pageidaujamą laikotarpį arba konkrečią datą.

 
Atkreipiame dėmesį, kad suteiktas prisijungimo slaptažodis (naudotojo licencija) suteikia teisę naudoti tik jo Pirkėjams, jis negali būti jokiais būdais ir jokiomis priemonėmis perduodamas naudotis kitiems asmenims, nepirkusiems šio Produkto.

Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Pagrindinių sąvadų komplektas
98
Pilnas sąvadų komplektas
239