Pačiolis

 
El. parduotuvė

Įmonės mokesčių byla


Reikalavimai, patikrinimai ir taikomos sankcijos įmonėms dėl mokesčių DABAR LABAI STIPRIAI GRIEŽTĖJA!

 

Jeigu norite:

• teisingai ir paprastai apskaičiuoti bei deklaruoti mokesčius,
• išvengti klaidų ir baudų mokesčių srityje,
• pasinaudoti teisėtais mokesčių mažinimo būdais,


JUMS PADĖS VIENINTELĖ ŠALYJE TOKIA ELEKTRONINĖ DARBO PRIEMONĖ 
„ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA“

PATIKRINTA net 1000 ĮMONIŲ PRAKTIKOJE!

Darbo priemonės autoriai: mokesčių ekspertai bei auditoriai.

DARBO PRIEMONĖS TURINYS


Visos darbo priemonės prenumeratos 2023 m. kaina iki lapkričio 30 d.  327 € 267 €  (su PVM).

Nuo šiol galite rinktis tik tai, ko reikia Jums!

Nuo šiol Jūs galite įsigyti ir atskiras, tik Jums aktualias darbo priemonės „ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA“ dalis.

Kiekviena dalis apima visą su konkrečiu mokesčių objektu susijusią darbo priemonės medžiagą: reglamentus, norminių aktų suvestines, žiniaraščius ir kitus dokumentus.

Pasirinktos ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLOS dalies medžiaga Jums bus pateikta elektroniniu formatu.

1. Pelno mokestis

Nr.

Pavadinimas

Kaina su PVM, €

1

Beviltiškos skolos

43

2

Dovanos, išskyrus dovanas darbuotojams

35

3

Finansinėje apskaitoje pripažinti atidėjiniai

28

4

Gauti dividendai

35

5

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

43

6

Investicinis projektas

43

7

Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai

35

8

Komandiruotės sąnaudos

43

9

Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų sąnaudos

28

10

Menamos pajamos

28

11

Mokesčių sumos

28

12

Nuostolių perkėlimas

43

13

Nuostolių perdavimas ir perkėlimas

43

14

Parama

35

15

Pelno paskirstymas

35

16

Reprezentacijos sąnaudos

35

17

Susijusių asmenų sandoriai

43

18

Turto nurašymas

35

 

Visa PELNO MOKESČIO medžiaga

197

2. Pridėtinės vertės mokestis                                                

Nr.

Pavadinimas

Kaina su PVM, €

18

Išskaitomas PVM pagal PVMĮ 96 str.

35

19

Laikinai išvežamų iš Lietuvos prekių žurnalai (privalomi)

28

20

Laikinai įvežamų į Lietuvą prekių žurnalai (privalomi)

28

21

Maržos schema

43

22

Mišri veikla

43

28

Paslaugų įsigijimas iš užsienio

35

24

Prekių įsigijimas iš ES valstybių

35

25

Prekių / paslaugų pardavimas ES pirkėjams

35

26

PVM atskaitos tikslinimas

43

 

Visa PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO medžiaga

155


3. Gyventojų pajamų mokestis

Nr.

Pavadinimas

Kaina su PVM, €

27

Automobilio naudojimas privatiems poreikiams

35

35

Dividendai ir tantjemos

35

29

Dovanos ir prizai, įteikti darbuotojams ir jų šeimos nariams

35

30

Dovanos ir prizai, įteikti ne darbuotojams

35

31

Draudimo įmokos darbuotojų naudai

35

32

Palūkanos

43

33

B klasės pajamos

43

 

Visa GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO medžiaga

128


4. Kiti mokesčiai ir įmokos

Nr.

Pavadinimas

Kaina su PVM, €

34

VSD ir PSD įmokos

35

43

Nekilnojamojo turto mokestis

35


Viskas, kas yra šioje darbo priemonėje, būtina teisingam mokesčių apskaičiavimui ir deklaravimui. Rengiant tokią medžiagą patiems, išlaidos būtų keliasdešimt kartų didesnės!

Darbo priemonė  skirta įmonės mokesčių sistemai sutvarkyti, kad būtų galima:

   ● patogiai ir aiškiai apskaičiuoti, deklaruoti bei sumokėti visus įmonės mokamus mokesčius;

   ● tinkamai įvykdyti visas mokestines prievoles konkrečioje situacijoje;

   ● išvengti mokesčių apskaičiavimo klaidų;

   ●  sutaupyti mokesčius, kvalifikuotai pasinaudojus visomis valdžios numatytomis lengvatomis.

Šioje darbo priemonėje rasite visą mokesčių apskaičiavimo ir apskaitos sistemą, lengvai pritaikomą kiekvienoje įmonėje, taip pat įvairias praktines situacijas, užpildytų dokumentų ir registrų pavyzdžius.

Darbo priemonę sudaro:

1. MOKESČIŲ NORMINIŲ AKTŲ ir JŲ IŠAIŠKINIMŲ SUVESTINĖS

Darbo priemonėje parengta daugiau kaip 50 įvairiems apmokestinimo atvejams skirtų norminių aktų ir jų išaiškinimų SUVESTINIŲ, kuriose susisteminti svarbiausi mokesčių reglamentuose nustatyti reikalavimai ir pateikti jų taikymo išaiškinimai. 
Naudodamiesi suvestinėmis, galėsite lengvai ir patogiai susipažinti su visais reikalavimais, skirtais mokesčiams apskaičiuoti bei deklaruoti.

2. MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO ŽINIARAŠČIAI, DOKUMENTAI ir KITA SVARBI MEDŽIAGA

Darbo priemonėje – daugiau kaip 70 mokesčių apskaičiavimui bei apskaitai skirtų ŽINIARAŠČIŲ, DOKUMENTŲ bei kitos svarbios įmonėms medžiagos.
Žiniaraščiai ir dokumentai parengti apibendrinus visas apmokestinimui įtaką darančias aplinkybes. 
Pateikti užpildyti mokesčių apskaičiavimo žiniaraščių ir dokumentų pavyzdžiai bei jų naudojimo aprašymai. 
Pateiktos elektroniniu būdu pildomos žiniaraščių formos, kurios lengvai pritaikomos kiekvienos įmonės reikmėms.

Pildomos formos parengtos „MS Word“ ir „Excel“  programomis.

Keletas iš daugelio darbo priemonės prenumeratorių atsiliepimų

Valstybės tarnautoja Kristina Laurinavičienė

Darbo priemonė – savotiška mokesčių apskaičiavimo instrukcija. Tai gera pagalbininkė ne tam buhalteriui, kuris paskubomis apskaičiuoja ir deklaruoja mokesčius, o tam, kuris visų pirma juos planuoja. Parengtos darbinės mokesčių deklaracijų lentelės padės išvengti mokesčių klaidų, o juos sutaupyti padės pateiktos susistemintos lengvatos, taikomos apskaičiuojant mokesčius (PVM, gyventojų pajamų ir pelno mokesčius, įmokas „Sodrai“), ir kiti teisėti mokesčių mažinimo būdai. Pagal paskutinius mokesčių teisės aktus parengtos reprezentacinių, komandiruočių, beviltiškų skolų sąnaudų pripažinimo ir kt. suvestinės aktualios kiekvienos įmonės buhalteriui. Džiaugiuosi turėdama šį mokesčių apskaičiavimą ir apskaitą palengvinantį leidinį.
UAB „Lauditas“ direktorė Laima Gerikienė

Įmonės mokesčių byloje pateikta susisteminta informacija yra labai reikalinga visiems mokesčius apskaičiuojantiems ir juos kontroliuojantiems specialistams. Jau seniai visiems aišku, kad kiekvienai įmonei privalu turėti apskaitos politiką. Ji parengiama atsižvelgiant į sąlygas, kuriomis veikia konkreti įmonė, verslo pobūdį ir daugelį kitų aspektų. Kaip dėl kiekvienos įmonės unikalumo neįmanoma sudaryti visoms įmonėms tinkamos apskaitos politikos, taip neįmanoma parengti ir vienodos mokesčių politikos. Ši darbo priemonė leidžia kiekvienam mokesčių mokėtojui susikurti savo įmonei pritaikytą mokesčių apskaičiavimo ir jų apskaitos bei kontrolės sistemą. Kaip tik dėl to, kad įmonės neturi mokesčių apskaitos sistemos, pridaroma klaidų, kurios gali turėti skaudžių pasekmių įmonės veiklai. Manau, kad „Įmonės mokesčių byla“ yra patikima priemonė, padedanti įmonėms susikurti joms būtiną mokesčiams apskaičiuoti, deklaruoti ir kontroliuoti reikalingos informacijos kaupimo sistemą.
Internete pateikta šablonų gausa leidžia sutaupyti laiko ir nebeišradinėti dviračio kuriant dokumentus. „Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos“ išsamiai paaiškina buhalterinės apskaitos sąskaitų panaudojimo apskaičiuojant mokesčius galimybes.
Mokesčių įstatymai – viena dažniausiai keičiamų ir taisomų reglamentų rūšių, taigi manau, kad mokesčių apskaičiavimo ir kontrolės specialistai sulaukė labai realios ir reikalingos pagalbos savo darbe.
 
Vyr. buhalterė Liucija Budrienė

Darbo priemonėje „Įmonės mokesčių byla“ susisteminti svarbiausi finansinės apskaitos ir mokesčių apskaitos politikos elementai. Ši priemonė yra labai naudinga kiekvienam buhalteriui, nes joje išsamiai ir aiškiai suformuojama įmonės mokesčių byla, lengviau tvarkyti mokesčių apskaitą, pateiktos nuorodos į konkrečius įstatymus ir kt. norminius  aktus. Tai palengvina darbą norint surasti daugiau reikalingos informacijos arba tikrinant, ar pateikta informacija nepasikeitė. Gausu pavyzdžių ir pastabų, kurie padeda geriau suprasti mokesčių apskaitos reikalavimus. Didžiulis pranašumas  – elektroniniai  dokumentų šablonai internete ir leidinys „Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos“. Manau, kad ši priemonė labai patogi, padeda sutaupyti laiko, nes visa reikalinga informacija pateikta vienoje vietoje.
 
Buhalterė Ana Samuilova
 
 Šis leidinys tinka  mokesčius apskaičiuojantiems, juos deklaruojantiems ir tiems, kurie mokosi juos apskaičiuoti. Mokesčių apskaičiavimą palengvina pateiktas lengvatų sąvadas, apibendrinta įvairių mokesčių reglamentų medžiaga. Darbo priemonėje apstu įvairių blankų, potvarkių, įsakymų, buhalterinių pažymų, darbinių lentelių, žiniaraščių, kuriuos galima panaudoti surašant  mokesčiams svarbius apskaitos dokumentus ir parengiant apskaitos registrus. Ši darbo priemonė puiki pagalbininkė kuriant įmonės mokesčių bylą.

Janina Vaičienė
 
Šios darbo priemonės labai patiko. Jos gerokai palengvina buhalterių, siekiančių tinkamai ir be klaidų apskaičiuoti mokesčius, darbą. „Įmonės mokesčių byloje“ aiškiai ir koncentruotai pateikta informacija, būtina teisingam mokesčių apskaičiavimui, į kurią buhalteriai dažniausiai neatkreipia dėmesio, todėl neišvengia klaidų. Puiki autonominių sąskaitų naudojimo galimybių ir ribojimų mokesčių buhalterinėje apskaitoje metodika pateikta darbo priemonėje „Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos“.
 
UAB CONVESTUS vidaus auditorė Aldona Nagienė

Leidinyje glaustai pateikta visa informacija, apimanti pagrindinius atitinkamo mokesčio įstatymo bei poįstatyminių norminių teisės aktų reikalavimus, kurių pats gali ir neįvertinti. Manau, aktualias bylos dalis galima papildyti iš kitų informacijos šaltinių gauta informacija. Darbo priemonė yra aiškiai, suprantamai pateikta, aktuali ir laukta.
 
UAB SPAUDOS DAŽAI vyr. buhalterė Danutė Ilgevičienė
 
Mano nuomone, darbo priemonė „Įmonės mokesčių byla“ padės praktiškai kiekvienai įmonei susikurti savo išmaniąją mokesčių apskaičiavimo ir jų apskaitos sistemą, t. y. pasirinkti mokesčių žiniaraščius, žurnalus, registrus bei kitus dokumentus, kurie padės teisingai apskaičiuoti mokesčius, prisitaikyti mokestines lengvatas, laiku ir be streso pateikti tinkamai užpildytas deklaracijas. Man patinka, kad leidinyje „Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos“ aiškiai, su pavyzdžiais, pritaikant naująjį sąskaitų planą, paaiškinta, kokiose sąskaitose tinkamai apskaityti sąnaudas ir pajamas pelno mokesčiui apskaičiuoti, kaip teisingai užpildyti PLN priedus, kokias sąskaitas naudoti apskaičiuojant, mokant ir deklaruojant GPM, VSD įmokas ir visus kitus mokesčius. Kartu tai didelė praktinė pagalba, rengiant savo įmonės sąskaitų planą.
 
UAB GABIJA vyr. buhalterė Gailė Kukcinavičienė
 
Pagaliau turiu ilgai lauktą, naudingą ir labai reikalingą darbo priemonę. Nors gavau tik pirmąją medžiagos dalį, bet nerimo, kaip dokumentuoti beviltiškas skolas, jau nebeliko. Labai laukiu likusios leidinio dalies, nes, naudojantis tokiu „įrankiu“, tampa aišku ir suprantama, kaip tinkamai apskaičiuoti mokesčius ir rengti dokumentus, be to,  darbas teikia pasitenkinimą. Dėkoju autoriams – jūs labai palengvinote mūsų kasdienybę.
Kaip įsigyti?

Kaip įsigyti?

Mokėti tiesioginiu pavedimu UAB „Pačiolio prekyba“, nepamiršti nurodyti prekės kodo (ĮMB), pristatymo adreso ir el. pašto adreso
Įmonės rekvizitai: įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 270 0636 arba el. paštu imb@paciolis.lt.


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
„Įmonės mokesčių byla“
267
Pelno mokestis. Beviltiškos skolos
43
Pelno mokestis. Dovanos, išskyrus dovanas darbuotojams
35
Pelno mokestis. Finansinėje apskaitoje pripažinti atidėjiniai
28
Pelno mokestis. Gauti dividendai
35
Pelno mokestis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
43
Pelno mokestis. Investicinis projektas
43
Pelno mokestis. Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai
35
Pelno mokestis. Komandiruotės sąnaudos
43
Pelno mokestis. Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų sąnaudos
28
Pelno mokestis. Menamos pajamos
28
Pelno mokestis. Mokesčių sumos
28
Pelno mokestis. Nuostolių perkėlimas
43
Pelno mokestis. Nuostolių perdavimas ir perkėlimas
43
Pelno mokestis. Parama
35
Pelno mokestis. Pelno paskirstymas
35
Pelno mokestis. Reprezentacijos sąnaudos
35
Pelno mokestis. Susijusių asmenų sandoriai
43
Pelno mokestis. Turto nurašymas.
35
Visa PELNO MOKESČIO medžiaga
197
Pridėtinės vertės mokestis. Išskaitomas PVM pagal PVMĮ 96 str.
35
Pridėtinės vertės mokestis. Laikinai išvežamų iš Lietuvos prekių žurnalai (privalomi)
28
Pridėtinės vertės mokestis. Laikinai įvežamų į Lietuvą prekių žurnalai (privalomi)
28
Pridėtinės vertės mokestis. Maržos schema 
43
Pridėtinės vertės mokestis. Mišri veikla
43
Pridėtinės vertės mokestis. Paslaugų įsigijimas iš užsienio
35
Pridėtinės vertės mokestis. Prekių įsigijimas iš ES valstybių
35
Pridėtinės vertės mokestis. Prekių / paslaugų pardavimas ES pirkėjams
35
Pridėtinės vertės mokestis. PVM atskaitos tikslinimas
43
Visa PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO medžiaga
155
Gyventojų pajamų mokestis. Automobilio naudojimas privatiems poreikiams
35
Gyventojų pajamų mokestis. Dividendai ir tantjemos
35
Gyventojų pajamų mokestis. Dovanos ir prizai, įteikti darbuotojams ir jų šeimos nariams
35
Gyventojų pajamų mokestis. Dovanos ir prizai, įteikti ne darbuotojams
35
Gyventojų pajamų mokestis. Draudimo įmokos darbuotojų naudai
35
Gyventojų pajamų mokestis. Palūkanos
43
Gyventojų pajamų mokestis. B klasės pajamos
43
Visa GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO medžiaga
128
VSD ir PSD įmokos
35
Nekilnojamojo turto mokestis
35