Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


 

Kiekvienai buhalterijai – savaitraštis „Buhalterija“! 

Norite visuomet turėti naujausią buhalterinę bei mokestinę informaciją kartu su praktiniais specialistų patarimais, kurie padės Jums teisingai ir lengviau atlikti sudėtingus buhalterinius darbus? Prenumeruokite ir skaitykite specialiai Jums skirtą profesinį savaitraštį „Buhalterija“! 

 
Jeigu pageidaujate NEMOKAMAI SUSIPAŽINTI su savaitraščio „Buhalterija“ numerius, rašykite prenumeratoriams@paciolis.lt.

 

PRENUMERATOS SĄLYGOS:

2022 metų II pusmečio prenumerata, (liepa – gruodis).

Popierinė savaitraščio versija – 79 € (su PVM).

Elektroninė savaitraščio versija –  55 € (su PVM).

Gegužės - birželio mėnesio numerius (pdf. formatu) padovanosime!


SAVAITRAŠTYJE RASITE:

daugiau kaip 370 apskaitos, mokesčių, teisės specialistų konsultacijų ir atsakymų į skaitytojų klausimus;

daugiau kaip 180 VMI, VDI, „Sodros“ ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų praktinių patarimų;

apie 100 publikacijų mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo ir administravimo klausimais;

apie 100 publikacijų buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir apskaitos organizavimo bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais;

apie 70 publikacijų darbo ir įmonių teisės klausimais;

daug kitos naudingos ir darbą palengvinančios medžiagos.

Jeigu kils klausimų, mielai atsakysime tel. (8 5) 210 12 64, (8 5) 2700 636 arba el. p. prenumeratoriams@paciolis.lt.

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS:

Cikle
„Optimalūs mokesčiai“ sistemingai bus aprašomos įvairios mokestinės lengvatos (pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, „Sodros“ ir kitų mokesčių), kuriomis pasinaudoję galėsite teisėtai sumažinti savo įmonės mokestinę naštą.

APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE. Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA. Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ. Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS. Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA. UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA. Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK. Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA. Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS. Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.

Tik savaitraščio prenumeratoriams siūlome įsigyti su specialia nuolaida elektroninį savaitinį leidinį „MOKESČIŲ, APSKAITOS IR TEISĖS REGLAMENTŲ NAUJIENLAIŠKIS“.

Kaina: 36,60 € 29 € (su PVM). Daugiau apie leidinį skaitykite ČIA

KIEKVIENAS PRENUMERATORIUS GAUS VERTINGUS PRIEDUS:

• specialų leidinį „Naudinga informacija buhalteriams“ (įvairi informacija, padėsianti visus metus tvarkyti buhalterinę apskaitą, apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius);

• buhalterio darbui naudingas atmintines;

KAIP PRENUMERUOTI?

KAIP PRENUMERUOTI?

• Prenumeruoti internetu.

• Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

• Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.

• Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).

• Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.

• Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.

LEIDINIŲ PRISTATYMAS:

• Leidinių pristatymas nemokamas.

• Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.

• Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt,nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

• Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2022 06 21 d.


 


BUHALTERIO TEISĖ PERDUOTI DARBUS – GALIMYBĖ SUMAŽINTI SAVO ATSAKOMYBĖS RIBAS


 Vaidotas Dauskurdas 
UAB „Pačiolis“ teisininkas

 
Buhalterio darbas, įvertinus visas su jam pavestų pareigų atlikimu susijusias aplinkybes, yra išties išskirtinis: apskaitą tvarkantiems specialistams, skirtingai nei kitiems darbuotojams, privalomas atlikti užduotis pirmiausia nustato ne darbdavys, bet valstybė, reglamentuodama finansinės apskaitos, mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo procedūras. Be to, ir atliktą darbą, ir atlikto darbo atitiktį nustatytiems reikalavimams taip pat pirmiausia vertina ne darbdavys, bet atitinkamų valstybės institucijų atstovai. Pastarieji, skirtingai nei darbdavys, kuris, esant reikalui, buhalterį gali patraukti tik drausminėn, materialinėn ar civilinėn atsakomybėn, apskaitos specialistui, netinkamai atliekančiam savo pareigas, gali surašyti ir administracinio nusižengimo protokolą ar net pradėti ikiteisminį tyrimą. Jokie kiti darbuotojai nesusiduria su tokia grėsme dėl netinkamo tiesioginių pareigų vykdymo.


 Atsakomybė už netinkamą pareigų vykdymą

  Finansinės apskaitos įstatymas (FAĮ), aptariantis buhalteriui priskirtinas pareigas, įtvirtina esminę jo pareigą – tvarkyti ūkio subjekto apskaitą. Itin reikšminga, kad įstatymas, kitaip nei anksčiau galiojęs Buhalterinės apskaitos įstatymas, detalizuoja, kokius konkrečiai veiksmus buhalteris turi atlikti tvarkydamas įmonės apskaitą. Ankstesnis reglamentavimas to neaiškino, tad jeigu įmonėje būdavo konstatuojami tam tikri su apskaitos tvarkymu susiję pažeidimai ar nusikaltimai, buvo galima ginčytis, ar už tam tikrų veiksmų atlikimą ar neatlikimą atsakingas buhalteris, vadovas arba kuris nors kitas įmonės darbuotojas. Be to, buvo nurodyta, kad buhalteris atsakingas už įrašų teisingumą. Nesant detalesnio paaiškinimo, kas laikytina įrašų teisingumu, erdvės samprotauti, kad tam tikri veiksmai, kuriais pažeisti teisės reikalavimai, nepriskirtini buhalteriui, buvo pakankamai. Tokie argumentai veikė, nes dažniau atsakomybėn (bent jau baudžiamojon) buvo traukiami vadovai, o ne buhalteriai.

 Dabar, kai FAĮ aiškiai nustato, kad tvarkydamas apskaitą buhalteris privalo registruoti ūkines operacijas pagal Finansinės apskaitos įstatyme ir taikomuose standartuose nustatytus reikalavimus, laikydamasis subjekto vadovo patvirtintos ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos, situacija bus kitokia. Jeigu pažeidimas bus nesusijęs su buhalterio vykdytomis darbinėmis funkcijomis, pagrįsti, kad ne jis atsakingas už tam tikrus pažeidimus, bus paprasčiau. Kita vertus, jeigu padarytas teisės pažeidimas bus buhalterio veiksmų ar neveikimo pasekmė, apsiginti ir išvengti atsakomybės bus kur kas sudėtingiau. Akivaizdu, kad itin reikšminga aplinkybe taps apibrėžti ir kokiame nors dokumente fiksuoti faktiškai buhalterio atliekamus darbus, kad būtų aišku, ką konkrečiai padarė vienas ar kitas darbuotojas. Beje, tai taps itin svarbu, jeigu įmonėje dirbs ne vienas, o keletas buhalterių.

 
Galimybė išvengti atsakomybės – darbų pavedimas kitiems asmenims

 
Buhalteris, norėdamas būti tikras, kad jam neteks atsakyti už kitų asmenų galimai padarytus pažeidimus, ypač jeigu kalbame apie baudžiamosios atsakomybės taikymą, turėtų pasirūpinti, kad kitų asmenų atliekami darbai, susiję su finansinės apskaitos tvarkymu, būtų tinkamai pavesti. Įvardijus pareigybes ar asmenis, kurie privalo atlikti konkretų darbą (pavyzdžiui, surašyti ir pasirašyti tam tikrus finansinės apskaitos dokumentus), atsakomybė už tokį darbą jau būtų siejama su ta pareigybe ar tuo asmeniu, kuriam buvo pavestas toks darbas. Žinoma, su sąlyga, kad tas asmuo iš tikrųjų atliko jam pavestą darbą. Beje, ir šiuo atveju gali būti kalbama ne tik apie kolegas buhalterius – tam tikros užduotys gali būti pavedamos ir kitiems įmonės darbuotojams. Suprantama, apibrėžti, kam ir kokius darbus ar užduotis buhalteris gali pavesti atlikti, praktiškai neįmanoma. Viskas priklauso nuo konkrečios įmonės veiklos pobūdžio, darbų apimties, jų paskirstymo tarp padalinių, darbuotojų skaičiaus ir kitų aplinkybių.

 Minėtas funkcijų ir darbų (taip pat galimos atsakomybės už jų netinkamą atlikimą ar neatlikimą) pavedimas gali būti numatytas konkretaus darbuotojo darbo sutartyje ar jo pareiginiuose nuostatuose.Kita galimybė – numatyti tai įmonės Apskaitos ir mokesčių politikoje ar kitoje vidaus tvarkoje, kurias privalu pasirengti pagal FAĮ, jose, pavyzdžiui, nustatant, kad konkrečią funkciją, susijusią su finansine apskaita, atliks darbuotojas, paskirtas į tam tikras pareigas. Suprantama, toks būdas patogus, kai kalbama apie nuolatinį tam tikrų pasikartojančių darbų pavedimą konkrečiam darbuotojui. Tačiau kai kalbama apie tam tikrų vienkartinių darbų ar užduočių pavedimą, toks būdas netinka, nes neracionalu keisti darbuotojo darbo sutarties ar pareiginių nuostatų, jeigu jam pavedama užduotis, kurią jis atlieka vos vieną ar keletą kartų. Esant poreikiui, tai gali būti išsprendžiama, pavyzdžiui, vadovo surašytame įsakyme nurodant, kad tam tikrą darbą atlikti įpareigojamas konkretus darbuotojas.


  Buhalterio potvarkis


 Dar vienas pareigų (kartu ir atsakomybės) perdavimo būdas, ypač tinkamas atliekant kokius nors vienkartinius darbus, – parengti buhalterio potvarkį, kuriuo konkrečiam darbuotojui būtų pavesta atlikti vieną ar kitą darbą, susijusį su finansinės apskaitos tvarkymu. Paminėtina, kad buhalterio teisė skelbti kitiems darbuotojams privalomus nurodymus dėl finansinės apskaitos tvarkymo turi būti patvirtinta įmonės vadovo. Pavyzdžiui, į įmonės Apskaitos ir mokesčių politiką galima įtraukti nuostatą, kad įmonės buhalterio raštiški nurodymai, susiję su finansine apskaita, yra privalomi visiems įmonės darbuotojams. Nė vienas vadovas, atsakingai vertinantis įmonės veiklą, neprieštaraus, kad šiame dokumente būtų numatyta tokia buhalterio teisė.

 Beje, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos parengtose Vidaus kontrolės organizavimo rekomendacijose, kuriomis siekiama padėti įmonėms tinkamai organizuoti finansinę apskaitą, vadovui patariama suteikti buhalteriui panašias teises. Nurodoma, kad vadovas gali suteikti apskaitą tvarkantiems asmenims teisę nepriimti pateiktų apskaitos dokumentų, jeigu jie netinkamai įforminti, ir reikalauti, kad apskaitos dokumentai būtų tinkamai įforminti. Be to, vadovas gali nustatyti apskaitą tvarkantiems asmenims teisę reikalauti, kad už apskaitos dokumentų parengimą atsakingi asmenys laiku pateiktų nepateiktus apskaitos dokumentus, arba prašyti papildomos informacijos, jeigu apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms parengti nepakanka informacijos. Vertinant šias rekomendacijas, matyti, kad vadovui patariama suteikti įgaliojimus buhalteriui, kuris galėtų kelti tam tikrus reikalavimus kitiems įmonės darbuotojams. Tiesa, neišskiriama, kad tokie nurodymai būtų rašytiniai, tačiau, tai esmės nekeičia – kalbama apie tai, kad buhalteriui būtų suteikta teisė teikti privalomus nurodymus kitiems darbuotojams, jeigu tai susiję su apskaitos tvarkymu.

 Įmonės vadovui įtvirtinus buhalterio teisę teikti kitiems darbuotojams privalomus nurodymus, reikia apsispręsti, kaip tokie nurodymai būtų vadinami. Jie nebūtų tolygūs įmonės vadovo raštiškiems nurodymams, kurie dažniausiai vadinami įsakymais, nes vadovas laikomas aukščiausiu įmonės pareigūnu, turinčiu teisę teikti nurodymus visiems be išimties darbuotojams. Tuo tarpu buhalteris naudotųsi tik vadovo jam suteiktais įgaliojimais, tad ir jo nurodymai būtų žemesnio rango. Atsižvelgiant į tai, buhalterio rašytinius nurodymus rekomenduotina vadinti taip, kad jie skirtųsi nuo vadovo nurodymų. Pavyzdžiui, jie galėtų vadintis potvarkiu, nurodymu, įpareigojimu ar pan. Svarbu, kad nebūtų painiojami su vadovo nurodymais. Rengiant potvarkius, svarbiausią dėmesį reikia skirti jo turiniui, t. y. kas jame nurodoma. Žinoma, kaip ir kiekvienas dokumentas, jis turi atitikti svarbiausius raštvedybos reikalavimus: turėti pavadinimą (pavyzdžiui, vyriausiojo buhalterio potvarkis), parengimo datą, dokumento numerį.

 
Darbus svarbu pavesti kvalifikuotam asmeniui


 Su finansinės apskaitos tvarkymu susijusius darbus reikia skirti itin atsakingai. Svarbu įsitikinti, ar darbuotojas, kuriam pavedamas darbas, gali jį tinkamai atlikti, ar turi darbui atlikti būtinų specialiųjų žinių. Gali būti, kad tokiam darbuotojui reikia sudaryti sąlygas įgyti tam tikrų žinių ir atitinkamai jį apmokyti. Tai itin svarbu, nes netinkamai parinktas darbuotojas ne tik nepalengvins buhalterio darbo ir nepanaikins jo atsakomybės už atskirų su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusių darbų atlikimą, bet priešingai – viską tik apsunkins. Nežinodamas, kaip atlikti jam pavestus darbus, jis nuolatos trukdys buhalteriui, be to, egzistuos didesnė klaidų tikimybė. Buhalteris turės nuolat tikrinti pagalbininko darbus, jam teks įsitikinti, ar viskas tinkamai atlikta. Beje, dažnai tai pareikalauja gerokai daugiau laiko, nei pačiam atlikti vieną ar kitą darbą. Nustačius faktą, kad darbai buvo pavesti darbuotojui, dėl žinių trūkumo neturėjusiam galimybės tinkamai atlikti pavestą darbą, teisiniu požiūriu tai būtų vertinama ne kaip racionalus įmonės finansinės apskaitos tvarkymo organizavimas, bet priešingai – kaip aplaidus (o kai kuriais atvejais gal net apgaulingas) įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas!

Siekiant, kad darbuotojas galėtų tinkamai atlikti pavestą darbą, be jo turimų specialiųjų žinių, dažnai tenka jį aprūpinti ir reikiamomis darbo priemonėmis. Juk jeigu asmuo ir būtų tinkamas pavestam darbui atlikti, tačiau dėl netinkamo informacinio aprūpinimo to negalėtų padaryti, tai nebūtų laikoma tinkamu finansinės apskaitos tvarkymo užtikrinimu. Kitaip tariant, atsižvelgus į visas aplinkybes, ko gero, būtų laikoma, kad vadovas (arba buhalteris) netinkamai atliko savo pareigą, siekdamas užtikrinti kokybišką įmonės finansinės apskaitos tvarkymą, o tai galėtų tapti pagrindu taikyti atitinkamą atsakomybės formą.


 Buhalterinė pažyma

 Dauguma buhalterių puikiai žino ir neretai naudoja dar vieną įmonėje surašomą vidaus dokumentą – buhalterinę pažymą. Tai laisvos formos dokumentas, kurį surašo buhalteris, kai mano, kad yra tam reikšmingų aplinkybių. Pavyzdžiui, kai norima ištaisyti kokias nors apskaitos klaidas ar pagrįsti atliktus apskaičiavimus (beje, Finansinės apskaitos įstatymas įpareigoja tai atlikti). Be to, buhalterinės pažymos gali būti surašomos esant sudėtingai korespondencijai, tiesiog pačiam sau pasirengti lyg paaiškinimą, kodėl apskaitoje buvo atlikti tam tikri įrašai, ar pan. Tokioje pažymoje gali būti nurodomas laikotarpis, už kurį atliekamas tikslinimas, dokumentų numeriai, sumos, tikslinimo priežastys ir pan. Paprasčiau tariant, nurodoma informacija, kuri reikalinga tikslinimui ir kuri gali būti reikšminga ateityje atliktiems įrašams paaiškinti ir pagrįsti.

 Beje, tokia pažyma gali būti naudojama ne tik pačiam sau priminti, kodėl buvo atlikti tam tikri įrašai (tai svarbu, nes po kurio laiko gali pasimiršti priežastys, lėmusios tokio įrašo pagrindimą), – tai ypač reikšminga, kai keičiasi įmonės finansinę apskaitą tvarkantis asmuo, kad naujasis suprastų, kodėl prireikė vieno ar kito įrašo, ir, kilus poreikiui, galėtų tai paaiškinti kontroliuojančios įstaigos atstovams. Juk naujai atėjusiam buhalteriui gali būti neįmanoma įsitikinti, kad jo pirmtakas teisingai apskaičiavo, pavyzdžiui, atostoginių kaupinius, delspinigių pajamas ar naujai įsigyto turto savikainą. Vadinasi, galima pamanyti, kad anksčiau dirbęs buhalteris, tvarkydamas įmonės finansinę apskaitą, privėlė klaidų, buvo nekompetentingas. Paprasčiau tariant, siekdamas išsaugoti savo reputaciją, buhalteris turėtų pasistengti užtikrinti, kad apskaitos tvarkymą perėmęs asmuo galėtų suvokti ir pagrįsti pirmtako sprendimus ir veiksmus.

 Šioje publikacijoje aptariamos tematikos kontekste į buhalterinę pažymą norėtųsi pažvelgti ne tik kaip į vidaus dokumentą, primenantį, kodėl prireikė tam tikro įrašo, bet ir kaip į dokumentą, kuris įrodytų, kad įrašą lėmė vadovo reikalavimas, o ne paties buhalterio iniciatyva. Kalbama apie atvejus, kai vienareikšmiškam atliktos operacijos vertinimui trūksta objektyvių duomenų arba ta operacija galbūt atlikta nepaisant nustatyto reglamentavimo, tačiau ją vis tiek reikia užregistruoti. Tokiu atveju vadovo nurodymas buhalteriui pirmiausia svarbus atsakomybės prisiėmimo aspektu. Pavyzdžiui, kai atskaitingas asmuo praranda išlaidas pateisinantį dokumentą, tačiau pats pirkinys naudojamas įmonės veikloje. Tokiu atveju buhalteris gali sugudrauti, surašydamas buhalterinę pažymą ir joje atspindėdamas vadovo nurodymą, ir pateikti ją patvirtinti vadovui. Tokia vadovo parašu patvirtinta pažyma, įvertinus FAĮ įtvirtintą nuostatą, kad vadovas, organizuodamas apskaitą, užtikrina, kad apskaitą tvarkančiam asmeniui būtų laiku pateikta teisinga, tiksli, išsami informacija apie ūkines operacijas ir apie turto ir įsipareigojimų vertės nustatymui taikytinas prielaidas, gali tapti buhalterio „draudimo polisu“. Manytina, jeigu toks įrašas ateityje sukeltų tam tikrų abejonių dėl atitinkamos ūkinės operacijos, buhalterinė pažyma galėtų apsaugoti buhalterio interesus, mat tikėtina, ji galėtų pagrįsti, kad pažeidimas susijęs ne su buhalterio atliekamais veiksmais, bet kilo iš vadovui priskirtos pareigos pateikti tikslią ir teisingą informaciją.

  Nors buhalterio pareigybė iš esmės neatsiejama nuo galimos grėsmės būti patrauktam administracinėn ar net baudžiamojon atsakomybėn už teisės aktų reikalavimų pažeidimą, galimybių bent jau sumažinti tokią grėsmę tikrai yra. Žinoma, tai reikalauja papildomų pastangų: parengti atitinkamus vidaus dokumentus, tinkamai paskirstyti su finansinės apskaitos tvarkymu susijusius darbus tarp kitų darbuotojų, išmintingai bendrauti su įmonės vadovu. Tiesa, vieną kartą išsprendus šiuos klausimus, teigiamas rezultatas bus juntamas visą darbo toje įmonėje laiką.


Šaltinis „Savaitraštis Buhalterija“


Kitos aktualios publikacijos:


 Apskaitos reforma – laisvė ir didesnė atsakomybė įmonei. Išsamiau apie tai skaitykite ČIA

• PADIDĖJUSI ATSAKOMYBĖ APSKAITOS SRITYJE kelia nerimą įmonių vadovams ir buhalteriams. Išsamiau apie tai skaitykite ČIA

 Darbuotojų, buvusių prastovoje dėl ekstremaliosios situacijos, kasmetinių atostogų trukmės nustatymas. Išsamiau apie tai skaitykite ČIA

 

Tai, kas dabar svarbiausia buhalteriui!

Kviečiame visus buhalterius į „Pačiolio“ didįjį seminarą „NAUJOJO FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS. Kiti aktualūs apskaitos ir mokesčių klausimai“.
  SPAUSKITE ČIA


Norėdami užsiprenumeruoti savaitraštį „Buhalterija“. Spauskite ČIA

Šio numerio temos:
– Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo naujovės;
– Naujuoju įstatymu siekiama apskaitos tvarkymo aiškumo;
– Apie pusė šalies įmonių jau pavėlavo teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinius, tačiau dabar dar ne per vėlu pasistengti sušvelninti tokios veikos padarinius, o gal net išvengti gresiančios atsakomybės;
– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;
– VMI specialistų konsultacijos;
– Per savaitę priimtų svarbiausių naujų norminių aktų ir jų pakeitimų apžvalga;
– Norminių aktų pakeitimai, paskelbti anksčiau, bet įsigaliosiantys 2022 m. liepos 1 d.;
– Kibernetinės atakos – grėsmė įmonės veiklai ir net verslo tęstinumui;
– Investuoti galima turint vos vieną eurą;
– Ukrainos piliečius priėmę gyventojai ir verslas kompensacijas gaus pusę metų;
– 2022 metų birželio mėn. mokesčių sumokėjimo, deklaravimo ir kitų prievolių kalendorius.
 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2022 06 28 d.

Dividendų mokėjimo metas: akcininkas – fizinis asmuo

Patvirtinus finansines ataskaitas, paskirsčius uždirbtą pelną, ateina metas išmokėti dividendus. Buhalteriui svarbu žinoti, kokius mokesčius apskaičiuoti ir deklaruoti, išmokant akcininkams paskirtus dividendus. Straipsnyje aptarsime, kokiais atvejais, išmokant dividendus, reikės išskaičiuoti mokesčius, o kokiais – ne, taip pat priminsime išmokamų dividendų deklaravimo prievoles.
 
 
LR akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnis nustato, kad dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Akcininkai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys, taip pat Lietuvos rezidentai ir užsieniečiai. Dividendus gali skirti tik visuotinis akcininkų susirinkimas. Dividendai gali būti skiriami ir už visus finansinius metus, ir už trumpesnį laikotarpį. Dividendai už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį vadinami tarpiniais dividendais. Šios nuostatos taikomos tik tokioms įmonėms, kurių teisinė forma yra akcinės ir (ar) uždarosios akcinės bendrovės.

Buhalteriui svarbu žinoti, kad LR akcinių bendrovių įstatymas nustato apibrėžtą terminą, per kurį turi būti išmokėti dividendai, – tai vienas mėnuo nuo sprendimo priėmimo dienos.

 
Jau minėta, kad akcininkai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Mokesčiai, kuriuos privaloma išskaičiuoti, išmokant dividendus, priklauso nuo to, kas gauna dividendus, – fizinis ar juridinis asmuo. Aptarsime mokestines prievoles, kai Lietuvos įmonė išmoka dividendus akcininkui – fiziniam asmeniui.
 
Apribojimai skirti dividendus

LR akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnis nustato atvejus, kai dividendų negalima nei skirti, nei mokėti. Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
1) bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;
2) ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);
3) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.
 
         
          Gyventojų pajamų mokestis

          Dividendai, kurie išmokami fiziniams asmenims pagal LR akcinių bendrovių įstatymą, vadovaujantis GPMĮ 12 straipsniu, laikomi tų asmenų pajamomis iš paskirstytojo pelno. Tokios pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, o tai reiškia, kad pagal GPMĮ 22 ir 23 straipsnius, įmonė, išmokėdama A klasės pajamas, išmokėjimo momentu turi išskaičiuoti GPM ir privalo pervesti jį į biudžetą, o likusią sumą – akcininkui.
GPMĮ 24 straipsnis nustato dar vieną prievolę – deklaruoti išmokėtas išmokas ir sumokėtą mokestį. Nuo 2018 metų išmokėtas A klasės išmokas reikia deklaruoti tiek mėnesinėje (GPM313), tiek metinėje (GPM312) deklaracijose.
Dividendų išmokėjimo algoritmas turėtų būti toks:
1) buhalteris gauna dokumentą, kuriame aiškiai nurodyta, kiek akcininkai paskyrė dividendų (tai gali būti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, šio protokolo išrašas);
2) buhalteris turi išsiaiškinti, ar akcininkai – dividendų gavėjai – yra nuolatiniai ar nenuolatiniai Lietuvos gyventojai;
3) buhalteris turėtų atkreipti dėmesį į sprendimo paskirti dividendus datą, nes dividendai turi būti išmokėti per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos;
4) išmokant dividendus akcininkams – fiziniams asmenims, iš paskirtos išmokėti sumos turi būti apskaičiuotas ir išskaičiuotas 15 proc. GPM;
5) likusi suma (paskirti dividendai minus 15 proc. GPM) išmokama akcininkams (mokėjimas gali būti atliktas ir per banką, ir iš kasos), o 15 proc. GPM turi būti pervestas į biudžetą;
6) išmokėjus dividendus ir sumokėjus GPM, įmonė turi pateikti atitinkamas deklaracijas.
Tai bendras algoritmas, taikomas išmokant dividendus tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsieniečiams. Jeigu buhalteris nustato, kad dividendų gavėjas yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, jis turi pasidomėti, ar išmokamiems dividendams nebus taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatos.
GPM sumokėjimo terminai nustatyti GPMĮ 23 straipsnyje, o deklaravimo terminai – 24 straipsnyje. Atkreiptinas dėmesys, kad GPM sumokėjimo terminas priklauso nuo to, kurią mėnesio pusę – pirmąją ar antrąją – išmokėti dividendai. Jeigu dividendai išmokėti iki mėnesio 15 dienos, GPM sumokamas tą patį mėnesį, bet ne vėliau kaip iki 15 dienos (imtinai), o jeigu dividendai išmokėti nuo 16 iki paskutinės mėnesio dienos, GPM turi būti sumokėtas ne vėliau kaip to paties mėnesio paskutinę dieną (imtinai). Mėnesinėje deklaracijoje dividendai deklaruojami neidentifikuojant jų gavėjų, t. y. nereikia nurodyti vardo, pavardės, asmens kodo, o jau metinėje GPM312 deklaracijoje reikės detaliai nurodyti sumas, išmokėtas kiekvienam gavėjui.
          Pavyzdžiui,
UAB „Alfa“ akcininkų susirinkimas paskyrė akcininkams – Lietuvos gyventojams – po 10 000 eurų dividendų. Dividendai buvo išmokėti gegužės 10 dieną. Išmokant dividendus, 15 proc. GPM (1 500 eurų) turėjo būti išskaičiuotas iš išmokamos sumos, be to, jį reikėjo pervesti į biudžetą iki gegužės 15 dienos. Akcininkams turi būti išmokėta po 8 500 eurų. Gegužės mėnesio GPM313 deklaracijoje, kuri turi būti pateikta iki birželio 15 dienos, nurodomos tik išmokėtos sumos (be gavėjų duomenų), o metinėje GPM312 deklaracijoje reikės detaliai nurodyti išmokėtas sumas ir išskaičiuotą GPM.
 
Dividendai, mokami nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, taikant dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis
          GPMĮ 6 straipsnio komentare aiškinama, kad nenuolatinių Lietuvos gyventojų iš Lietuvos ribotos atsakomybės vienetų gaunamas paskirstytasis pelnas apmokestinamas 15 proc. mokesčio tarifu, kartu atsižvelgiant į Lietuvos su atitinkama valstybe, kurios rezidentui dividendai išmokami, sudarytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas (jeigu sutartis nustato mažesnį tarifą, taikomas sutartyje nustatytas mokesčio tarifas).
Jeigu tokia sutartis nustato mažesnį tarifą, taikomas sutartyje nustatytas mokesčio tarifas. Šiuo metu Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis daugiau kaip su 50 valstybių.
Mokesčių administratorius, komentuodamas tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas, aiškina, kad pirmumo teisę apmokestinti užsienio valstybės gyventojo iš Lietuvos bendrovės gaunamus dividendus turi Lietuva. Apmokestindama tokius užsienio valstybės gyventojo gautus dividendus, Lietuva vadovaujasi GPMĮ nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, kad dividendai yra išmokami gyventojui, Lietuva gali juos apmokestinti ne didesniu kaip 15 proc. mokesčio tarifu. Lietuvos bendrovė, išmokanti dividendus užsienio valstybės gyventojui ir pagal sutarčių nuostatas taikanti mažesnį mokesčio tarifą, nei nustatytas Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, privalo užpildyti Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamąjį mokestį FR0021 (DAS-1) formą. Tais atvejais, kai pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą taikomas toks pat mokesčio tarifas kaip ir sutartyje, minėta forma nebūtina.

Pelno mokestis

LR pelno mokesčio įstatymas (PMĮ) nenustato jokių ypatybių, kai dividendai išmokami fiziniams asmenims – nuolatiniams ar nenuolatiniams Lietuvos gyventojams.
PMĮ 31 straipsnis nustato, kad išmokami dividendai priskiriami neleidžiamiems atskaitymams, todėl išmokėtomis sumomis įmonė negali mažinti apmokestinamojo pelno.
 
Išmokant dividendus fiziniams asmenims, svarbu prisiminti, kad:
1) dividendai turi būti išmokėti per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirti dividendus priėmimo dienos;
2) dividendai priskiriami A klasės pajamoms, kurios pamokestinamos 15 proc. GPM. Šį GPM turi apskaičiuoti, išskaičiuoti iš išmokamos sumos ir pervesti į biudžetą dividendus išmokanti įmonė;
3) jeigu dividendų gavėjas yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, reikėtų pasitikrinti, ar netaikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatos;
4) išmokėti dividendai yra neleidžiami atskaitymai, todėl, apskaičiuojant pelno mokestį, jie nemažina apmokestinamojo rezultato.
 
 
Dokumentavimas

Dividendų mokėjimo pagrindas – akcininkų sprendimas. Vis dėlto buhalteriui reikia viską teisingai apskaičiuoti ir kaupti informaciją apie dividendų išmokėjimą. Šiam tikslui gali būti naudingas Dividendų, LR vieneto išmokėtų gyventojams, apskaičiavimo, išmokėjimo ir apmokestinimo apskaitos žiniaraštis.

Parengta UAB „Pačiolis“ metodiniame centre


– Vasara buhalteriai liks be poilsio;
– Dividendų mokėjimo metas: akcininkas – fizinis asmuo;
– Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės;
– Sparčiai keičiantis situacijai kriptovaliutų sektoriuje, rengiami įstatymų pokyčiai;
– UAB „ Pačiolis“ specialistų konsultacijos;
– LR muitinės specialistų konsultacijos;
– VMI raštai;
– Per savaitę priimtų svarbiausių naujų norminių aktų ir jų pakeitimų apžvalga;
– Norminių aktų pakeitimai, paskelbti anksčiau, bet įsigaliojantys 2022 m. liepos 1 d.;
– Ką būtina žinoti apie darbostogas ir trumpesnę darbo savaitę
– VDI stiprina priverstinio darbo prevenciją – steigiamos specializuotos grupės;
– Ukrainos piliečius priėmusiems gyventojams ir verslui paskirstyta daugiau nei 1,1 mln. eurų;
– IT ekspertas pataria, kaip rūpintis vaikų saugumu internete;
– Naudingi skaičiai;
– Mokesčių kalendorius.
Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2022 metų II pusmečio prenumerata, popierinė savaitraščio versija (liepa – gruodis). 79
2022 metų II pusmečio prenumerata, elektroninė savaitraščio versija (liepa – gruodis). 55