Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


 

Susipažinti su leidinio el. versija galite ČIA

Savaitraštyje skaitysite publikacijas buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokesčių, teisės bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais. Rasite daug praktinių patarimų ir konsultacijų, parengtų advokatų, auditorių, VMI ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų. Be to, savaitraštis pasipildė ir naujomis rubrikomis, skirtomis išmaniosios mokesčių administravimo sistemos praktiniam įgyvendinimui, darbo teisės ir darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimams. Aktualios informacijos jame suras ir pelno nesiekiančių įstaigų buhalteriai. Kiekviename numeryje rasite daug kasdienei veiklai naudingos informacijos – mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorių, reglamentų naujienas, svarstomų įstatymų projektus.


 
10 proc. nuolaida pratęsta iki 2018 m. gruodžio 17 d.!

Norite, kad Jus dar labiau gerbtų ir nelaikytų vien tik „aritmetikos žinovais“? Pasidėkite ant stalo savaitraštį „Buhalterija“. Panašaus leidinio neturi nė vienos kitos srities profesionalai!


KIEKVIENAIS METAIS SAVAITRAŠTYJE RASITE:

•  daugiau kaip 370 apskaitos, mokesčių, teisės specialistų konsultacijų ir atsakymų į skaitytojų klausimus;

• daugiau kaip 180 VMI, VDI, „Sodros“ ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų praktinių patarimų;

• apie 100 publikacijų mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo ir administravimo klausimais;

• apie 100 publikacijų buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir apskaitos organizavimo bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais;

• apie 70 publikacijų darbo ir įmonių teisės klausimais;

• daug kitos naudingos ir darbą palengvinančios medžiagos.

• 
2019-aisiais savaitraštis pasipildys naujomis temomis:

Rubrikoje „Lengvi mokesčiai“ aptarsimevisas pagrindines mokesčių lengvatas bei kitas teisėtas galimybes susimažinti mokesčius, taip pat patarsime, kaip tomis galimybėmis pasinaudoti. Rubrikoje „Menedžmento apskaitos ABC“ spausdinamos publikacijos žingsnis po žingsnio padės lengvai perprasti itin svarbią įmonėms ir valdžios nereglamentuojamą vadybos ir kaštų (menedžmento) apskaitą. Išmanydami šias sritis, tapsite labai reikalingi savo vadovams.


KIEKVIENAS PRENUMERATORIUS GAUS VERTINGUS PRIEDUS:

• specialų leidinį „Naudinga informacija buhalteriams“ (įvairi informacija padėsianti visus metus tvarkyti buhalterinę apskaitą bei apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius);

• buhalterio darbui naudingas atmintines (kas mėnesį po vertingą atmintinę);

spiralinį bei kišeninį kalendorius (tik popierinės versijos prenumeratoriams);

2012–2018 m. elektroninį straipsnių archyvą.


Popierinė savaitraščio versija – 147 € 132 € (su PVM).

Elektroninė savaitraščio versija – 99 € 89 € (su PVM).


TAIP PAT su specialia 50 proc. nuolaida siūlome prenumeruotis elektroninį savaitinį leidinį „MOKESČIŲ, APSKAITOS IR TEISĖS REGLAMENTŲ NAUJIENLAIŠKIS“, plačiau.

Popierinė savaitraščio versija su naujienlaiškiu – 183,50 € 150,25 € (su PVM);

Elektroninė savaitraščio versija su naujienlaiškiu – 135,50 € 107,25 € (su PVM);Galite rinktis popierinę arba elektroninę leidinio versiją.

Leidinio lektroninė versija itin patogi vartotojams – tereikia turėti kompiuterį ir internetą. Ji turi daug pranašumų: elektroninių leidinių prenumeratoriai gali pasirinkti straipsnius pagal leidinio numerį, autorių, straipsnio pavadinimo fragmentą, reikšminį žodį ar žodžių junginį, skaityti straipsnius PDF formatu ir juos atsispausdinti.

Leidžiamas: nuo 2005 metų.

Savaitraščio apimtis: 4048.

Periodiškumas: išeina kiekvieną antradienį. Liepos–rugpjūčio numeriai išeina kas antrą savaitę.

Platinamas: tik prenumeratos būdu.

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS:

APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE. 
Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA.
 Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ. 
Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS. 
Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA. 
UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA. 
Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK. 
Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA. 
Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS. 
Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.
KAIP PRENUMERUOTI?
  • Prenumeruoti internetu.
  • Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).
  • Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.
  • Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne adresu, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).
  • Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.
  • Prenumeruoti platinimo tarnybose
  • Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.
LEIDINIŲ PRISTATYMAS
  • Leidinių pristatymas nemokamas.
  • Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.
  • Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt, nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 12 04

Kalėdinio vakarėlio mokestinės pasekmės

Marina Guptor

Mokesčių specialistė

 

Gruodžio mėnesį darbdaviai organizuoja šventinį vakarėlį Kalėdų proga savo darbuotojams. Neretai į tokį vakarėlį kviečiami ne tik darbuotojai, bet ir jų šeimų nariai: sutuoktinis, vaikai. Kalėdinį vakarėlį įmonė gali organizuoti savo jėgomis arba gali pasinaudoti šioje srityje besispecializuojančių įmonių paslaugomis. Mokestinės pasekmės nepriklauso nuo to, ar tokį vakarėlį organizavo pati įmonė, ar ji įsigijo paslaugas iš kitų asmenų, – mokestinės pasekmės priklauso nuo to, ar galima patirtas išlaidas priskirti konkretiems asmenims, ar ne.
Gyventojų pajamų mokestis
Apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, svarbu nustatyti, ar gyventojas gavo pajamų natūra, kurios yra GPM objektas. Gyventojo pajamomis laikomas visas per mokestinį laikotarpį gyventojo gautas atlygis už jo atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises, parduotą, kitaip perleistą ar investuotą turtą ar lėšas, taip pat nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo grąžinamos įmokos (ar jų dalis), pozityviosios pajamosir kita natūra ar pinigais gauta nauda, išskyrus GPMĮ nurodytas gyventojo gaunamas pinigines lėšas ar kitą naudą, kurios nelaikomos gyventojo pajamomis ir nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Paminėtina, kad pajamos, nelaikomos GPM objektu, įvardytos GPMĮ 2 straipsnyje. Taip pat primintina, kad teisės aktai nereikalauja tolygiai paskirstyti patirtas išlaidas tarp darbuotojų, taip nustatant jų gautą naudą.
Sprendžiant klausimą dėl GPM apskaičiavimo, reikia įvertinti, ar įmanoma nustatyti kiekvieno gyventojo gautą individualią naudą. Tai priklausys nuo kalėdinio vakarėlio pobūdžio. Pavyzdžiui, tokias išlaidas kaip vakarėlio vedėjo, muzikinės grupės atlygis, vaišių, boulingo, pirties ir panašių pramogų sąnaudas sudėtinga tiksliai priskirti konkretiems žmonėms, todėl tokios sąnaudos nelaikomos GPM objektu ir GPM neapskaičiuojamas. Tačiau dovanų, kelionės, nakvynės išlaidas, kai vakarėlis rengiamas kitame mieste, galima priskirti konkretiems žmonėms, todėl tokios išlaidos yra GPM objektas. Tokiu atveju laikoma, kad darbuotojai gavo pajamų natūra, kurios apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos. Apie tokio pobūdžio pajamų apmokestinimą kalbėjome ankstesnėse straipsnio dalyse.
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos tik nuo tokių pajamų, gautų natūra, iš kurių buvo apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis. Apskaičiuojant VSD įmokas, šios pajamos taip pat prilyginamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir apmokestinamos kaip tokio pobūdžio pajamos.
Kai kalėdinio vakarėlio organizavimo išlaidos nelaikomos darbuotojų pajamomis, nes neįmanoma nustatyti kiekvieno darbuotojo gautos naudos, tai ir VSD įmokos neapskaičiuojamos.
 
Pelno mokestis
Apskaičiuojant pelno mokestį, svarbu išsiaiškinti, kokias pajamas galima priskirti konkretiems asmenims.
Išlaidos, kurias galima priskirti konkretiems asmenims, apskaičiuojant pelno mokestį, gali būti laikomos leidžiamais atskaitymais, nes tokios išlaidos laikomos išlaidomis darbuotojų naudai ir yra GPM objektas (PMĮ 17 str.).
Jeigu išlaidų negalima priskirti konkretiems asmenims, tokios išlaidos bus arba ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, arba neleidžiami atskaitymai.
LR pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnis nustato atvejus, kai įmonės patirtos išlaidos gali būti laikomos ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais, net jeigu neįmanoma nustatyti darbuotojų gautos naudos.

 Taigi, ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais laikomos įmonės išlaidos, faktiškai patirtos teikiant naudą vieneto darbuotojams ir (arba) jų šeimos nariams, kurios pagal kitas PMĮ nuostatas nepriskiriamos leidžiamiems atskaitymams arba ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu tenkinamos visos nurodytos sąlygos:
1) nauda teikiama įmonės darbuotojams ir (arba) jų šeimos nariams (sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams)), ir
2) teikiant naudą neįmanoma nustatyti konkretaus darbuotojo ir (arba) jo šeimos nario (sutuoktinio, vaiko (įvaikio)) gautos individualios naudos, ir
3) tokios naudos teikimas numatytas įmonės kolektyvinėje sutartyje, ir
4) šia nauda be diskriminacijos ir apribojimų turi teisę naudotis visi įmonės darbuotojai.
Mokestinio laikotarpio ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams įmonė gali priskirti tik išvardytas sąlygas atitinkančias faktiškai patirtas išlaidas darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kurių bendra suma neviršija 5 proc. per tą mokestinį laikotarpį darbuotojams apskaičiuoto darbo užmokesčio (nuo kurio apskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) sumos.
Jeigu per mokestinį laikotarpį darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai patirtos išlaidos yra didesnės kaip 5 proc. per tą mokestinį laikotarpį darbuotojams apskaičiuoto darbo užmokesčio (nuo kurio apskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) suma, tai išlaidų dalis, didesnė kaip nustatytas dydis, priskiriama neleidžiamiems atskaitymams.
Svarbu paminėti, kad įmonėje turi būti sudaryta kolektyvinė sutartis, kurioje numatyta, kad kiekvienais metais įmonė visiems darbuotojams be išimties įsipareigoja organizuoti kalėdinį vakarėlį. Jeigu kolektyvinė sutartis nesudaryta arba kalėdinis vakarėlis skirtas ne visiems įmonės darbuotojams, tai kalėdinio vakarėlio organizavimo išlaidos, apskaičiuojant įmonės pelno mokestį, bus laikomos neleidžiamais atskaitymais.
 
Mokesčių administratorius nurodo, kad įmonės išlaidoms, faktiškai patirtoms teikiant naudą vieneto darbuotojams ir (arba) jų šeimos nariams, priskiriamoms ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, pagrįsti surašomi laisvos formos aktai, patvirtinti įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens. Dokumentuose nurodomi duomenys, įrodantys, kad patirtos išlaidos atitinka PMĮ 26 str. 2 dalyje nurodytas išlaidas apibrėžiančius kriterijus. Jeigu ūkinės operacijos esmė yra aiški iš įmonės gautų sąskaitų, tai patirtas išlaidas pagrindžiantys minėti papildomi apskaitos dokumentai gali būti nesurašomi. Tokiu atveju išlaidos, patirtos teikiant naudą darbuotojams ir (arba) jų šeimos nariams, gali būti pripažintos sąnaudomis pagal įsigytų paslaugų (prekių) pirkimo dokumentą, kuriame yra įrašas, patvirtintas įmonės vadovo (kito įgalioto asmens), kad šios išlaidos atitinka PMĮ 26 str. 2 dalies reikalavimus.
Jeigu įmonės kalėdinio vakarėlio sąnaudų neįmanoma priskirti darbuotojams ir įmonė neturi kolektyvinės sutarties, tokios sąnaudos, apskaičiuojant pelno mokestį, laikomos neleidžiamais atskaitymais.
 
Pridėtinės vertės mokestis
LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnis nustato, kad PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui. Kadangi kalėdinio vakarėlio išlaidos nesusijusios su įmonės PVM apmokestinamąja veikla, tokioms išlaidoms tenkantis pirkimo PVM yra neatskaitomas.
Tačiau, vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnio nuostatomis, toks pirkimo PVM, kuris yra neatskaitomas pagal PVMĮ, bet apskaičiuotas nuo leidžiamų atskaitymų, taip pat yra leidžiami atskaitymai.
Pavyzdžiui,
Lietuvos įmonė mokestinių metų pabaigoje sudarė kolektyvinę sutartį, kuri taikoma visiems darbuotojams be apribojimų. Sutartyje nustatyta, kad pagal patvirtintą lėšų, skirtų socialinėms reikmėms, sąmatą, įmonė remia įvairius šventinius darbuotojų renginius.
Vykdydama kolektyvinėje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, įmonė surengia savo darbuotojams kalėdinį vakarėlį, užsakydama pobūvių salę su vaišėmis, boulingo takelius, pirtį su baseinu ir kitomis pramogomis bei paslaugomis už bendrą 3 000 Eur sumą. Į vakarėlį galėjo ateiti visi darbuotojai su šeimomis. Konkretaus darbuotojo ir (arba) jo šeimos nario (sutuoktinio, vaiko (įvaikio)) gautos individualios naudos dydžio identifikuoti neįmanoma, todėl nei GPM, nei VSD įmokos neapskaičiuojamos.
Įvertinus tai, kad tokios naudos teikimas numatytas įmonės kolektyvinėje sutartyje ir šia nauda be diskriminacijos ir apribojimų turi teisę naudotis visi įmonės darbuotojai, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams vienetas galės priskirti patirtas vakarėlio išlaidas arba jų dalį, ne didesnę kaip 5 proc. darbuotojams tais mokestiniais metais apskaičiuoto darbo užmokesčio (nuo kurio apskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos).
Pirkimo PVM, kuris negali būti atskaitomas pagal PVMĮ nuostatas nuo sumų, kurios laikomos leidžiamais atskaitymais, taip pat gali būti priskirtas leidžiamiems atskaitymams.
Įmonės, kurios neturi kolektyvinės sutarties ir negali nustatyti kiekvieno darbuotojo gautos naudos, kalėdinio vakarėlio organizavimo išlaidos laikomos neleidžiamais atskaitymais ir pirkimo PVM neatskaitomas. 

Šio numerio temos:
Kiti šio numerio straipsniai:

– Atvejai, kai balanse galimos tarpusav io užskaitos;
– Nemokamas sūris tik pelėkautuose!
– Įmonės veikla sustabdyta, sąskaitos užblokuotos. Kaip elgtis vyriausiajam buhalteriui?;
– Lietuvoje bus daugiau verslo finansavimo alternatyvų;
– Seime sutarta dėl savarankiškai dirbančių darbuotojų mokestinės naštos mažinimo;
– Išmoka už sveikti skirtas dienas;
– Kriptovaliutos – ateities perspektyva ar grėsmė?;
– Mokestinė sistema keičiasi, bet ar tai padės smulkiajam verslui?;
– Šaltojo sezono ligos ir jų prevencija;
– Atskleista sveikatos draudimo mokesčių sukčiavimo schema;
– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;
– Esminiai pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2019 m. sausio 1 d.;
– Naudingi skaičiai;
– Mokesčių kalendorius. 
 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 11 27

2018 metų reprezentacijos sąnaudų pripažinimas ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais pagal naujas taisykles (tęsinys)

Marija Lapienė
 
Apskaičiuojant 2018 metų pelno mokestį, reikės vadovautis naujomis reprezentacijos sąnaudų apskaičiavimo taisyklėmis. Nuo metų pradžios įsigalioję pakeitimai numato dvigubus reprezentacijos sąnaudų apribojimus.
 
Dokumentavimas
Neretai manoma, kad pirkimo sąskaitos užteks, norint reprezentacines sąnaudas pripažinti leidžiamais atskaitymais, tačiau teisės aktai nustato, kad reprezentacijos sąnaudos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams tuo atveju, jeigu jos pagrįstos šiais teisinę galią turinčiais dokumentais:
laisvos formos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytus privalomuosius rekvizitus, jeigu įmonė reprezentacijai naudoja savo pačios produkciją ar teikiamas paslaugas;
– teisės aktų nustatytais dokumentais, patvirtinančiais prekių arba paslaugų įsigijimą, jeigu prekės arba paslaugos, naudojamos reprezentacijai, įsigytos iš kitų ūkio subjektų;
laisvos formos aktais, patvirtintais įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens, kuriuose nurodoma, kiek ir kokių reprezentacinių sąnaudų patirta. Mokesčių administratorius nurodo, kad vienas informatyviausių šio dokumento rekvizitų yra ūkinės operacijos turinys, kuris nusako operacijos esmę, tačiau tais atvejais, kai ūkinės operacijos esmė yra aiški iš vienetui už reprezentacinio pobūdžio paslaugas (prekes) pateiktų sąskaitų, reprezentacines sąnaudas pagrindžiantys minėti papildomi apskaitos dokumentai gali būti nesurašomi. Tuomet reprezentacinės išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal reprezentacinių paslaugų (prekių) pirkimo dokumentą, kuriame yra įrašas, patvirtintas įmonės vadovo (kito įgalioto asmens), kad šios išlaidos yra reprezentacinės.
 
Pavyzdys
Įmonėje įdiegta dokumentų valdymo sistema (toliau – DVS), kurioje gaunami dokumentai saugomi elektroniniu būdu. Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba el. parašu LR elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu pirkimo dokumentus vadovas pasirašo el. parašu, tuomet įrašai, patvirtinantys, kad įsigytos prekės skiriamos reprezentacijai, gali būti daromi el. būdu (DVS sistemoje). Reprezentacijos sąnaudos galėtų būti pripažintos ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais nesurašant laisvos formos aktų tuo atveju, jeigu įmonės DVS suteiktų pakankamai įrodymų dėl patirtų sąnaudų kvalifikavimo.
 
Taigi, teisės aktai leidžia ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams pripažinti naudoti tik pirkimo dokumentus, tačiau praktikoje tam tikrais atvejais tai gali sukelti ginčą su mokesčių administratoriumi dėl tokių sąnaudų paskirties, todėl patartina surašyti aktą, kuriame būtų aiškiai nurodyta, kokiam tikslui buvo patirtos sąnaudos. Priešingu atveju jos gali būti priskiriamos asmeniniams poreikiams tenkinti skirtoms sąnaudoms. Pateikiame teismų poziciją dėl reprezentacinių sąnaudų pagrįstumo:
„...Įmonė, siekdama, kad mokesčių administratoriui nekiltų abejonių dėl patirtų sąnaudų kvalifikavimo, reprezentacinių sąnaudų nurašymo akte turėtų nurodyti ūkinės finansinės operacijos turinį, kuris aiškiai nusakytų operacijos esmę. <...> minėtame akte turi būti užfiksuoti tokie duomenys, kurie įrodytų, kad patirtos išlaidos atitinka reprezentacines sąnaudas apibrėžiančius kriterijus“.
...Nurodytoje sąskaitoje faktūroje įrašyta tik „už maitinimą“, nenurodant nei prekių pavadinimų, nei kiekių, nei kainų, ir neįforminti teisės aktais numatyti privalomi pildomi dokumentai, todėl šios sumos negalima priskirti prie reprezentacinėmis sąnaudomis laikomų atskaitymų...“ (Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2016 m. lapkričio 2 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-542-166/2016)
 
„...Patikrinimo akte nustatyta, kad pareiškėja tikrinamuoju laikotarpiu už 55 487 Lt (be PVM) įsigijo maitinimo paslaugas, bilietus į kino teatrą ir kitus renginius, taip pat alkoholinių gėrimų, albumų, grožinės literatūros knygų, žaislų, drabužių ir avalynės moterims, vyrams bei vaikams, be to, baldų, buitinės technikos, statybinių medžiagų....“
„...Iš pareiškėjos įstatų matyti, kad pareiškėjos veiklos sritys yra statyba, didmeninė prekyba, krovinių vežimas, nekilnojamojo turto plėtra ir nuoma (b. l. 6–7). Pareiškėjos įsigytos prekės ir paslaugos neatitinka įmonės veiklos sričių. Taip pat pažymėtina, kad, vertinant, ar minėtos prekės ir paslaugos galėjo būti naudojamos įmonės reprezentacijai, svarbu atsižvelgti ir į prekių bei paslaugų savybes. Iš mokestinio tyrimo metu nustatytų aplinkybių matyti, kad pareiškėja įsigijo maitinimo paslaugas, alkoholinių gėrimų, albumų, grožinės literatūros knygų, žaislų, baldų, drabužių, avalynės moterims, vyrams ir vaikams. Mokestinio patikrinimo metu pareiškėja iš esmės nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad minėtos prekės ir paslaugos buvo skirtos būtent įmonei reprezentuoti, buvo naudojamos pajamoms uždirbti ar kitokiai ekonominei naudai gauti. Taip pat nenurodė, kaip minėtos prekės ar paslaugos reprezentavo pareiškėją. Teismo vertinimu, pareiškėjos įsigytos prekės bei paslaugos iš esmės neturi įmonės reprezentuojamojo pobūdžio, yra skirtos asmeniniams poreikiams tenkinti. Teismas pabrėžia, kad pareiškėja turi pagrįsti savo teiginius leistinais įrodymais, kad minėtos prekės ir paslaugos buvo naudojamos įmonės reprezentacijai. Pažymėtina, kad PMĮ 22 str. imperatyviai nustatyta, jog reprezentacinės sąnaudos – tai lėšos, kurias įmonė skiria naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenimis užmegzti arba esamiems pagerinti. Iš pareiškėjos operacijų turinio nenustatyta, kad, įsigydama minėtas prekes ir paslaugas, ji reprezentavo pareiškėją.... Teismas sutinka su mokesčių administratoriaus išvadomis, jog nėra pagrindo pripažinti, kad pareiškėjos patirtos 55 487 Lt (be PVM) išlaidos buvo skirtos įmonės reprezentacijai...“ (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-2729-789/2016)
 
Reprezentacijos sąnaudų apskaičiavimas
                 Apskaičiuojant 2018 metų pelno mokestį, reikės kitaip apskaičiuoti reprezentacijos sąnaudas, kurias galima priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. PMĮ pakeitimai nustato dvigubą apribojimą: iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 procentų reprezentacinių sąnaudų ir tokių atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 procentų vieneto pajamų per mokestinį laikotarpį.
Taigi, vietoje 75/25 ribojimo atsirado naujas – 50/50, bet ne daugiau kaip 2 procentai metinių pajamų. Tai reiškia, kad tik 50 procentų kiekvieno reprezentacinio renginio sąnaudų gali būti pripažinta leidžiamais atskaitymais. Be to, metų pabaigoje šią sumą (50 proc. reprezentacinių sąnaudų) reikės lyginti su metinėmis įmonės pajamomis. Jeigu suma neviršys 2 procentų visų įmonės pajamų, nieko koreguoti nereikės, tačiau jeigu ši suma viršys 2 procentus įmonės metinių pajamų, viršijanti suma turi būti pripažinta neleidžiamais atskaitymais.
Taigi, reprezentaciją galima apibūdinti kaip įmonės ir / arba jos produkcijos (prekių, paslaugų) pristatymą esamiems ir / arba potencialiems verslo klientams. Toks pristatymas gali būti organizuotas kaip renginys arba klientams tiesiog siunčiama ar įteikiama informacija apie įmonę. Sąnaudos, skirtos šiam pristatymui, apskaičiuojant pelno mokestį, gali būti laikomos leidžiamais atskaitymais, tačiau LR pelno mokestis nustato tam tikrus sumų, kuriomis gali būti mažinamas įmonės apmokestinamasis pelnas, dydžių apribojimus.

Kiti šio numerio straipsniai:

– Pažeistas asmens duomenų saugumas. Kaip elgtis?;
– Darbuotojų stebėjimas – ar tai legalu?;
– Pagalba kiekvienam buhalteriui – 5 priežastys kodėl jos reikia;
– Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninė specifikacija ir techniniai reikalavimai;
– Rengiami darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymų projektai;
– Perkainoto turto nusidėvėjimo normatyvo nustatymas;
– Akcininko teisė susipažinti su bendrovės dokumentais;
– Penki klausimai, į kuriuos būtina atsakyti prieš imant paskolą;
– Buhalteris visada reikalingas;
– Gera žinia tėvams: dirbant pirmaisiais vaiko augimo metais, galima gauti ne mažesnę nei 50 proc. išmoką;
– Dalykinis susirašinėjimas elektroniniu paštu;
– 10 metų nuo teisingumo slapstęsis klaipėdietis neišsisuko;
– VMI akiratyje atsidūrė ūkininkai ir mėsos prekeiviai;
– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;
– VDI specialistų konsultacijos;
– Mokesčių kalendorius.
Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2019 m. prenumerata su naujienlaiškiu, (POPIERINĖ VERSIJA). 150.25
2019 m. prenumerata su naujienlaiškiu, (ELEKTRONINĖ VERSIJA). 107.25
2019 m. prenumerata, (POPIERINĖ VERSIJA). 132
2019 m. prenumerata, (ELEKTRONINĖ VERSIJA). 89
2018 m. IV ketvirtis, (POPIERINĖ VERSIJA). 36
2018 m. gruodžio mėn. (POPIERINĖ VERSIJA). 12
2018 m. 7 mėn. (gegužė-gruodis),
(ELEKTRONINĖ VERSIJA).
57