Pačiolis

 
El. parduotuvė

Darbo priemonė „Naujojo Darbo kodekso taikymas įmonėje“


 Paprastai ir patogiai įgyvendinkite darbo santykių pasikeitimus!

 

Darbo priemonėje – daugiau nei 100 reikalingų įmonės dokumentų, įsakymų, sutarčių šablonų.

Vos 1 € už šabloną! Pigiau nerasite!

Kaina iki – 137 € (su PVM).

Tik vienam reikalaujamam dokumentui parengti įmonės specialistai sugaištų nuo keleto valandų iki keleto dienų ar dar ilgiau. Samdant kvalifikuotus teisininkus, kiekvieno dokumento parengimas kainuotų šimtus ar net tūkstančius eurų.

Su naująja darbo priemone visa tai lengvai ir patogiai galėsite atlikti patys!

Visų reikalingų dokumentų šablonus darbo priemonės pirkėjai gaus ir elektroniniu pavidalu. Šablonai parengti naudojant populiarią MS Word programą, todėl jie lengvai pritaikomi kiekvienos įmonės reikmėms.     


Pateikiamų šablonų sąrašas

Susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo

Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos Prašymas priimti į darbąĮsakymas dėl priėmimo į darbą

Siūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu

Įsakymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu

Prašymas nutraukti darbo sutartį

Įsakymas dėl darbo santykių nutraukimo darbuotojo prašymu

Prašymas nutraukti darbo sutartį dėl svarbių priežasčių

Įsakymas dėl darbo santykių nutraukimo darbuotojo pareiškimu dėl svarbių priežasčių

Įspėjimas dėl darbo santykių nutraukimo be darbuotojo kaltės

Įsakymas dėl darbo santykių nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės

Tarnybinis pranešimas dėl darbo drausmės pažeidimo

Reikalavimas pasiaiškinti

Įsakymas dėl darbuotojo įspėjimo apie pareigų pažeidimą

Įspėjimas dėl darbo santykių nutraukimo darbdavio valia

Įsakymas dėl darbo santykių nutraukimo darbdavio valia

Darbo sutarties pavyzdinė forma

Darbo sutarčių registravimo žurnalas

Terminuota darbo sutartis

Pameistrystės darbo sutartis

Projektinio darbo sutartis

Darbo grafikas

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis

Darbo dienos (pamainos) grafikas

Kasmetinių atostogų apskaitos kortelė

Kasmetinių atostogų suteikimo eilė

Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo

Įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo

Įsakymas dėl pavadavimo atostogų metu

Prašymas dėl mokymosi atostogų suteikimo

Įsakymas dėl mokymosi atostogų suteikimo

Įsakymas dėl nemokamų atostogų suteikimo

Įsakymas dėl papildomos poilsio dienos auginantiems vaikus suteikimo

Įsakymas dėl priemokos išmokėjimo

Įsakymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo vieną kartą per mėnesį

Atsiskaitymo lapelis

Pažyma apie darbuotojo pajamas

Gautų vykdomųjų dokumentų apskaitos knyga

Nurodymas dėl išskaitos atlyginti padarytą žalą

Darbo tarybos rinkimo ir tvirtinimo tvarka

Darbo tarybos rinkimų balsavimo biuletenis

Darbo priemonėje:

  • pateiktas naujasis Darbo kodeksas su kvalifikuotų teisininkų pastabomis, komentarais ir nuorodomis, primenančiomis, ką įmonė turi atlikti, įgyvendindama šio įstatymo reikalavimus;
  • patogiai sugrupuoti visi poįstatyminiai teisės aktai;
  • parengti privalomų ir rekomenduojamų įmonės vidaus tvarkų pavyzdžiai (darbo apmokėjimo sistema, vidaus darbo tvarkos taisyklės, asmeninės informacijos saugojimo tvarka ir kt.);
  • pateikti naujųjų darbo sutarčių ir įvairių įsakymų bei pranešimų pavyzdžiai;
  • parengti nauji darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos, komandiruočių dokumentų pavyzdžiai;
  • daug įvairių atmintinių, suvestinių ir kitos naudingos informacijos.

DARBO PRIEMONĖS TURINYS:

1. Naujasis Darbo kodeksas su paaiškinimais ir komentarais.

2. Darbo santykius reglamentuojantys poįstatyminiai aktai.

– Vidutinio darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičiaus nustatymo taisyklės;

– Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas;

– Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašas;

– Pranešimo teritorinei Darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašas;

– Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašas;

– Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo;

– Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas;

– Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas;

–Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašas;

– Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas;

– Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas;

– Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas;

– Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašas;

– Darbo ginčų komisijos nuostatai;

– Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo;

– Kiti teisės aktai.

3. Darbo santykių reglamentavimas įmonėje – privalomų ir rekomenduojamų darbo tvarkų bei dokumentų pavyzdžiai.

– Vidaus darbo tvarkos taisyklės;

– Darbuotojo asmens duomenų ir teisės į privatų gyvenimą apsaugos tvarka;

– Lygių galimybių politika;

– Darbo sutarčių pavyzdžiai;

– Darbo apmokėjimo sistema;

– Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka;

– Atsiskaitymo lapelio pavyzdys;

– Įsakymo dėl priemokos išmokėjimo pavyzdys;

– Įsakymų dėl priėmimo į darbą bei atleidimo pavyzdžiai;

– Įsakymo dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę pavyzdys;

– Nurodymas dėl išskaitos atlyginti padarytą žalą;

– Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinė forma;

– Darbo grafiko pavyzdys;

– Kasmetinių atostogų grafiko pavyzdys;

– Įsakymo dėl papildomos poilsio dienos auginantiems vaikus suteikimo pavyzdys;

– Kasmetinių atostogų apskaitos kortelės pavyzdys;

– Kiti reglamentai.

4. Kita naudinga informacija

– Įspėjimo dėl darbo santykių nutraukimo terminų suvestinė ir palyginimas;

– Išeitinių išmokų suvestinė ir palyginimas;

– Darbo santykių nutraukimo pagrindų suvestinė;

– Darbo užmokesčio apskaičiavimo suvestinė ir išmokėjimo tvarka;

– Darbų, pripažįstamų sezoniniais darbais, sąrašas;

–­ Kita naudinga informacija.

Kaip įsigyti?

Mokėti tiesioginiu pavedimu UAB „Pačiolio prekyba“, nepamiršti nurodyti prekės kodo (DKDP) ir pristatymo adreso (įmonės rekvizitai: įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 270 0636 arba el. paštu knygos@paciolis.lt.
Pristatymo sąlygos

Darbo priemonės į bet kurią Lietuvos vietą nemokamai pristatomos per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo.

Darbo priemonę taip galite įsigyti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne, adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 –15.45 val.). 


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Darbo priemonė „Naujojo Darbo kodekso taikymas įmonėje“
137