Pačiolis

 
El. parduotuvė

Darbo priemonė „Naujojo Darbo kodekso taikymas įmonėje“


 Paprastai ir patogiai įgyvendinkite darbo santykių pasikeitimus!

 

Darbo priemonėje – daugiau nei 100 reikalingų įmonės dokumentų, įsakymų, sutarčių šablonų.

Nors popieriniame priemonės „Naujojo Darbo kodekso taikymas įmonėje“ leidinyje dalis pateiktos informacijos parengta pagal ankstesnes teisės aktų redakcijas (išleista 2017 m. spalio mėn.), tačiau internetiniame darbo priemonės leidinyje pateikiami šablonai yra pakoreguoti pagal šiuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus ir yra tinkami naudoti.

Priemonės kaina – 107 € (su PVM). Vos 1 € už šabloną!

Tik vienam reikalaujamam dokumentui parengti įmonės specialistai sugaištų nuo keleto valandų iki keleto dienų ar dar ilgiau. Samdant kvalifikuotus teisininkus, kiekvieno dokumento parengimas kainuotų šimtus ar net tūkstančius eurų.

Su šia darbo priemone visa tai lengvai ir patogiai galėsite atlikti patys!

Visų reikalingų dokumentų šablonus darbo priemonės pirkėjai gaus ir elektroniniu pavidalu. Šablonai parengti naudojant populiarią MS Word programą, todėl jie lengvai pritaikomi kiekvienos įmonės reikmėms.     

Pateikiamų šablonų sąrašas

• Susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo
• Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos
• Prašymas priimti į darbą
• Įsakymas dėl priėmimo į darbą
• Siūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu
• Įsakymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu
• Prašymas nutraukti darbo sutartį
• Įsakymas dėl darbo santykių nutraukimo darbuotojo prašymu
• Prašymas nutraukti darbo sutartį dėl svarbių priežasčių
• Įsakymas dėl darbo santykių nutraukimo darbuotojo pareiškimu dėl svarbių priežasčių
• Įspėjimas dėl darbo santykių nutraukimo be darbuotojo kaltės
• Įsakymas dėl darbo santykių nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės
• Tarnybinis pranešimas dėl darbo drausmės pažeidimo
• Reikalavimas pasiaiškinti
• Įsakymas dėl darbuotojo įspėjimo apie pareigų pažeidimą
• Įspėjimas dėl darbo santykių nutraukimo darbdavio valia
• Įsakymas dėl darbo santykių nutraukimo darbdavio valia
• Darbo sutarties pavyzdinė forma
• Darbo sutarčių registravimo žurnalas
• Terminuota darbo sutartis
• Pameistrystės darbo sutartis
• Projektinio darbo sutartis
• Darbo grafikas
• Darbo laiko apskaitos žiniaraštis
• Darbo dienos (pamainos) grafikas
• Kasmetinių atostogų apskaitos kortelė
• Kasmetinių atostogų suteikimo eilė
• Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo
• Įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo
• Įsakymas dėl pavadavimo atostogų metu
• Prašymas dėl mokymosi atostogų suteikimo
• Įsakymas dėl mokymosi atostogų suteikimo
• Įsakymas dėl nemokamų atostogų suteikimo
• Įsakymas dėl papildomos poilsio dienos auginantiems vaikus suteikimo
• Įsakymas dėl priemokos išmokėjimo
• Įsakymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo vieną kartą per mėnesį
• Atsiskaitymo lapelis
• Pažyma apie darbuotojo pajamas
• Gautų vykdomųjų dokumentų apskaitos knyga
• Nurodymas dėl išskaitos atlyginti padarytą žalą
• Darbo tarybos rinkimo ir tvirtinimo tvarka
• Darbo tarybos rinkimų balsavimo biuletenis

Darbo priemonėje:

  • pateiktas naujasis Darbo kodeksas su kvalifikuotų teisininkų pastabomis, komentarais ir nuorodomis, primenančiomis, ką įmonė turi atlikti, įgyvendindama šio įstatymo reikalavimus;
  • patogiai sugrupuoti visi poįstatyminiai teisės aktai;
  • parengti privalomų ir rekomenduojamų įmonės vidaus tvarkų pavyzdžiai (darbo apmokėjimo sistema, vidaus darbo tvarkos taisyklės, asmeninės informacijos saugojimo tvarka ir kt.);
  • pateikti naujųjų darbo sutarčių ir įvairių įsakymų bei pranešimų pavyzdžiai;
  • parengti nauji darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos, komandiruočių dokumentų pavyzdžiai;
  • daug įvairių atmintinių, suvestinių ir kitos naudingos informacijos.

Darbo priemonės turinys, SPAUSKITE ČIA.

Darbo priemonės dalykinė rodyklė, SPAUSKITE ČIA.

DARBO PRIEMONĖS TURINYS:

1. arbo kodeksas su paaiškinimais ir komentarais (2017 m.).

2. Darbo santykius reglamentuojantys poįstatyminiai aktai.

– Vidutinio darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičiaus nustatymo taisyklės;

– Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas;

– Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašas;

– Pranešimo teritorinei Darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašas;

– Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašas;

– Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo;

– Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas;

– Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas;

–Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašas;

– Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas;

– Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas;

– Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas;

– Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašas;

– Darbo ginčų komisijos nuostatai;

– Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo;

– Kiti teisės aktai.

3. Darbo santykių reglamentavimas įmonėje – privalomų ir rekomenduojamų darbo tvarkų bei dokumentų pavyzdžiai.

– Vidaus darbo tvarkos taisyklės;

– Darbuotojo asmens duomenų ir teisės į privatų gyvenimą apsaugos tvarka;

– Lygių galimybių politika;

– Darbo sutarčių pavyzdžiai;

– Darbo apmokėjimo sistema;

– Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka;

– Atsiskaitymo lapelio pavyzdys;

– Įsakymo dėl priemokos išmokėjimo pavyzdys;

– Įsakymų dėl priėmimo į darbą bei atleidimo pavyzdžiai;

– Įsakymo dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę pavyzdys;

– Nurodymas dėl išskaitos atlyginti padarytą žalą;

– Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinė forma;

– Darbo grafiko pavyzdys;

– Kasmetinių atostogų grafiko pavyzdys;

– Įsakymo dėl papildomos poilsio dienos auginantiems vaikus suteikimo pavyzdys;

– Kasmetinių atostogų apskaitos kortelės pavyzdys;

– Kiti reglamentai.

4. Kita naudinga informacija

– Įspėjimo dėl darbo santykių nutraukimo terminų suvestinė ir palyginimas;

– Išeitinių išmokų suvestinė ir palyginimas;

– Darbo santykių nutraukimo pagrindų suvestinė;

– Darbo užmokesčio apskaičiavimo suvestinė ir išmokėjimo tvarka;

– Darbų, pripažįstamų sezoniniais darbais, sąrašas;

–­ Kita naudinga informacija.

Kaip įsigyti?

Mokėti tiesioginiu pavedimu UAB „Pačiolio prekyba“, nepamiršti nurodyti prekės kodo (DKDP) ir pristatymo adreso (įmonės rekvizitai: įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 270 0636 arba el. paštu knygos@paciolis.lt.
Pristatymo sąlygos

Darbo priemonės į bet kurią Lietuvos vietą nemokamai pristatomos per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo.

Darbo priemonę taip galite įsigyti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne, adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 –15.45 val.). 


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Darbo priemonė „Naujojo Darbo kodekso taikymas įmonėje“
107