Pačiolis

 
El. parduotuvė

Darbo priemonė „Buhalterinės apskaitos reglamentavimas įmonėje. Būtinosios vidaus tvarkos“.


 

Būtina kiekvienai įmonei! Viską parengėme už Jus!

Darbo priemonės kaina – 97 € (su PVM).

Specialus pasiūlymas 65-ojo „Pačiolio“ didžiojo seminaro dalyviams ir savaitraščio „BUHALTERIJA“ prenumeratoriams. Darbo priemonės kaina tik – 97 € 67 €
 (su PVM).

Dėl darbo priemonės kreipkitės: el. p. knygos@paciolis.lt; telefonu (8 5) 270 0636.


Darbo priemonėje pateiktos šias sritis reguliuojančios TVARKOS:

• Atsiskaitymai grynaisiais ir negrynaisiais pinigais,

• Apskaitos dokumentų ir registrų sudarymas,

• Darbo santykiai ir darbo užmokestis,

• Komandiruotės ir atskaitingi asmenys,

• Inventorizacijos atlikimas,

• Pajamų registravimas.

• Sąnaudų registravimas.

• Turto registravimas.

• Kitos būtinos vidaus tvarkos.

Kartu su darbo priemone internete pateikiama daugiau kaip 40 BŪTINŲ TVARKŲ ir DOKUMENTŲ ŠABLONŲ. Šablonai lengvai pritaikomi kiekvienos įmonės reikmėms.

DARBO PRIEMONĖS TURINYS:

 

Pratarmė

1.

Įmonės vidaus tvarkos: paskirtis, rengimas ir tvirtinimas

2.

Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka

3.

Kasos darbas, atsiskaitymai grynaisiais ir negrynaisiais pinigais

3.1

Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo tvarka

3.2

Darbo su elektroniniais kasos aparatais tvarka

3.3

Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais organizavimo ir mokėjimų eiliškumo atlikimo tvarka

4.

Komandiruotės ir atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis

4.1

Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis tvarka

4.2

Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos įmonėje tvarka

4.3

Darbuotojų komandiravimo ir jų atsiskaitymo tvarka

5.

Inventorizacija

5.1

Inventorizacijos atlikimo tvarka

5.2

Prekių perrūšiavimo tvarka

5.3

Gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo tvarka

6.

Apskaitos dokumentai ir registrai

6.1

Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo tvarka

6.2

Apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo tvarka

6.3

Dingusių ir sugadintų apskaitos dokumentų ir registrų atkūrimo tvarka

6.4

Apskaitos dokumentų skaitmeninimo tvarka

7.

Darbo santykiai, darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita

7.1

Darbo apmokėjimo sistema

7.2

Darbuotojo priėmimo į darbą tvarka

7.3

Darbo santykių nutraukimo tvarka

7.4

Darbo laiko apskaitos tvarka

7.5

Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka

7.6

Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka

7.7

Nuotolinio darbo tvarka

8.

Pajamų ir sąnaudų registravimas

8.1

Pardavimų organizavimo ir dokumentavimo tvarka

8.2

Pirkimų organizavimo ir dokumentavimo tvarka

8.3

Lengvųjų automobilių naudojimo tvarka

8.4.

Reklamos ir reprezentacijos išlaidų apskaitos tvarka

9.

Kitos tvarkos

9.1

Produktų gamybinės savikainos apskaičiavimo tvarka

9.2

Produktų pilnosios savikainos apskaičiavimo tvarka

9.3

Neproduktyvių išlaidų apskaičiavimo tvarka

9.4

Mažaverčio turto apskaitos tvarka

 


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Darbo priemonė „Buhalterinės apskaitos reglamentavimas įmonėje. Būtinosios vidaus tvarkos“
97