Pačiolis

 
El. parduotuvė

Darbo priemonė „2021 m. Finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“


 

Išsami 2021 m. finansinių ataskaitų užpildymo instrukcija

Autoriai: UAB „Pačiolis“ specialistai.

Kaina – 43 € (su PVM).

Darbo priemonėje:

● aptariami visų rūšių finansinių ataskaitų rinkiniai, skirti labai mažoms, mažoms, vidutinės ir didelėms įmonėms;

● išsamiai nagrinėjamas kiekvienas finansinių ataskaitų straipsnis;

● išskirti 2021 m. atskaitomybės ypatumai, susiję su ekstremaliąja situacija;

● alternatyvūs apskaitos būdai ir jų įtaka finansinių ataskaitų duomenims; 

● bendrovės metinio pranešimo rengimas ir jam keliami reikalavimai;

● finansinių metų pabaigos procedūros, finansinių ataskaitų auditas, tvirtinimas ir saugojimas, atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą.

Kartu internete pateikiama papildoma naudinga medžiaga, (30 dokumentų parengti naudojant MS Word ir MS Excel programas, juos galėsite atsisiųsti į savo kompiuterį):

● naujausias pildomas metinių finansinių ataskaitų pavyzdines formas su įdiegta skaičiavimo funkcija;

● atnaujintus išsamius aiškinamojo rašto rengimo klausimynus ir jų pavyzdines pildomas formas;

● metinio pranešimo parengimo klausimyną ir pavyzdinę pildomą formą;

● atnaujintą detalų UAB „Pačiolis“ specialistų parengtą sąskaitų planą;

● pildomas pranešimų akcininkams ir akcininkų protokolų formas;

● pildomas įsakymų dėl apskaitos politikos patvirtinimo ir apskaitos politikos pakeitimo formas.

TURINYS

PANDEMIJOS ĮTAKOS APŽVALGA, RENGIANT 2020 METŲ

FINANSINES ATASKAITAS.

I  skyrius. METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUBJEKTAI.

II  skyrius. PASIRENGIMAS SUDARYTI METINES FINANSINES ATASKAITAS.

II.1.  Buhalterinės apskaitos procedūros finansinių metų pabaigoje.

II.2.  Inventorizavimas.

II.3.  Apskaitos politikos peržvalga ir keitimas.

II.4.  Apskaitinių įvertinimų tikslinimas.

II.5.  Apskaitos klaidų taisymas.

II.6.  Poataskaitiniai įvykiai ir jų pateikimas finansinėse ataskaitose.

III  skyrius. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

PAGAL ĮMONIŲ KATEGORIJAS IR RENGIMO REIKALAVIMAI.

III.1.  Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis pagal įmonių kategorijas.

III.2.  Metinių finansinių ataskaitų rengimo reikalavimai.

IV  skyrius. VIDUTINIŲ IR DIDELIŲ ĮMONIŲ METINIŲ FINANSINIŲ.

ATASKAITŲ RINKINYS.

IV.1.  Balansas.

IV.1.1. Balanso paskirtis.

IV.1.2. Balanso straipsnių apibūdinimas.

IV.2.  Pelno (nuostolių) ataskaita.

IV.2.1.  Pelno (nuostolių) ataskaitos paskirtis.

IV.2.2.  Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių apibūdinimas.

IV.3.  Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

IV.3.1.  Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos paskirtis.

IV.3.2.  Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos straipsnių apibūdinimas.

IV.4.  Pinigų srautų ataskaita.

IV.4.1.  Pinigų srautų ataskaitos paskirtis.

IV.4.2.  Tiesioginiu būdu rengiama pinigų srautų ataskaita.

IV.4.3.  Netiesioginiu būdu rengiama pinigų srautų ataskaita.

IV.5.  Aiškinamasis raštas.

IV.5.1.  Aiškinamojo rašto paskirtis.

IV.5.2.  Aiškinamojo rašto turinys.

IV.6.  Metinis pranešimas.

IV.6.1.  Metinio pranešimo paskirtis.

IV.6.2.  Metinio pranešimo turinys.

IV.7.  Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita.

V  skyrius. MAŽŲ ĮMONIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS.

V.1.  Sutrumpinto balanso straipsnių apibūdinimas.

V.2.  Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių apibūdinimas.

V.3.  Aiškinamojo rašto turinys.

VI  skyrius. LABAI MAŽŲ ĮMONIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS.

VI.1.  Trumpo balanso straipsnių apibūdinimas.

VI.2.  Trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių apibūdinimas.

VII  skyrius. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS, TVIRTINIMAS, SKELBIMAS IR SAUGOJIMAS.

VII.1.  Finansinių ataskaitų rinkinio auditas.

VII.2.  Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir skelbimas.

VII.3.  Finansinių ataskaitų rinkinio saugojimas.

VIII  skyrius. ATSAKOMYBĖ UŽ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PARENGIMĄ IR PASKELBIMĄ.

PRIEDAI.

Kaip įsigyti?

Mokėti tiesioginiu pavedimu UAB „Pačiolio prekyba“, nepamiršti nurodyti prekės kodo (FAPDK21)pristatymo adreso ir telefono numerio (įmonės rekvizitai: įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke). Kreiptis telefonu (8 5) 210 1264, (8 5) 270 0636 arba el. paštu knygos@paciolis.lt.

Pristatymo sąlygos

Darbo priemonės į bet kurią Lietuvos vietą nemokamai pristatomos per 5 darbo dienas nuo darbo priemonės išleidimo. Taip pat galite įsigyti UAB „Pačiolio prekyba“, adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite

Darbo priemonė „2021 m. FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“

33