Pačiolis

 
El. parduotuvė

NUOTOLINIS SEMINARAS - Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2022 m. metinių finansinių ir mokesčių ataskaitų parengimas, 2023 m.


      Nuotolinis seminaras „Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2022 m. metinių finansinių ir mokesčių ataskaitų parengimas, 2023 m. naujovės“ vyksta VISOJE LIETUVOJE JUMS PATOGIU LAIKU IR TINKAMOJE VIETOJE.

KAINA – 115 € (PVM netaikomas).
 


PROGRAMA

1. Finansinės apskaitos įstatyme nustatyti įpareigojimai ūkio subjektų vadovams, susiję su pelno nesiekiančių organizacijų buhalterinės apskaitos tvarkymu.

2. 2022 m. finansinės atskaitomybės parengimas. Pelno nesiekiančių organizacijų veiklos atspindėjimas vadovo metiniame pranešime arba veiklos ataskaitoje.

3. Neatlygintinai gauto turto, paslaugų, savanorių darbo dokumentavimas, vertės nustatymas ir galimos rizikos. Informacijos kaupimas registruose ir atskleidimas aiškinamajame rašte.

4. Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A pildymas ir pateikimas. Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti, neapskaičiuoto pelno mokesčio perskaičiavimas. Patogūs mokesčių apskaičiavimo registrai ir suvestinės.

5. Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 už 2022 metus pildymas ir pateikimas.

6. GPM deklaravimas už 2022 metus. Su darbo santykiais susijusių pajamų apskaičiavimas ir apmokestinimas nuo 2023 metų. Į komandiruotę vykstančių darbuotojų dienpinigių apskaičiavimas ir apmokestinimas nuo 2023 metų. Kompensacijos už kilnojamojo pobūdžio darbą neapmokestinimo sąlygos.

7. Minimalios mėnesinės algos pakeitimo įtaka darbo sutartims ir organizacijos patvirtintoms tvarkoms.

8. Kitos darbo santykių,apskaitos ir mokesčių naujovės.

Preliminari seminaro trukmė: 5 ak. val.


   


KIEKVIENAS NUOTOLINIO SEMINARO DALYVIS:

• gauna išsamią ir naudingą seminaro medžiagą, kurioje gausu buhalterinių ir mokesčių dokumentų bei registrų formų, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžių;

• į nurodytą elektroninį paštą gauna prisijungimo prie nuotolinio seminaro duomenis;

• savo pasirinktu laiku ir sau patogioje vietoje internetu gali stebėti įrašytas lektorių paskaitas. Seminarą gali klausyti dalimis, išsirinkdamas tuo metu aktualiausius klausimus, be to, turi galimybę klausyti ne vieną kartą;

• net 3 mėnesius gali naudotis nuotolinio seminaro įrašu;

• gali naudotis seminare nagrinėjamų dokumentų elektroniniais pildomais šablonais;

• rūpimus klausimus lektoriams gali užduoti ir atsakymus gaus asmeniškai el. paštu.


 


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
NUOTOLINIS SEMINARAS „Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2022 m. metinių finansinių ir mokesčių ataskaitų parengimas, 2023 m. naujovės“. 
115