Pačiolis

 
El. parduotuvė

Darbas su GPAIS nuo A iki Z. Praktinių situacijų analizė


FAKTAI:

• Aplinkos apsaugos departamentas vien šiais metais planuoja patikrinti beveik

7 000 įmonių.

Apie 25 000 Lietuvos įmonių ir organizacijų privalo teikti duomenis Gaminių, pakuotės ir atliekų informacinėje sistemoje (GPAIS).

• Į valstybės institucijoms pateiktus klausimus atsakymų tenka laukti mėnesius.

Vieneri metai darbo su GPAIS: ar tikslai bus pasiekti?

Pastaraisiais metais verslui tenka nuolat prisitaikyti prie vis naujų valdžios institucijų sukurtų informacinių apskaitos sistemų. Ne išimtis ir Aplinkos ministerijos diegiama Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų sistema (GPAIS), kurios tikslas – centralizuotas gaminių, pakuočių išleidimo į rinką ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų surinkimas, analizė ir kontrolė. Ministerija įsitikinusi, kad sistema, kuri padės kontroliuoti gamintojų ir importuotojų atliekų tvarkymo prievolių vykdymą bei atliekų tvarkytojų veiklą, yra labai reikalinga ir svarbi. Kaip sekasi ją diegti, o verslui – adaptuotis ir su ja dirbti?

Naujosios sistemos tikslai – centralizuota, tikslesnė gaminių tiekimo rinkai ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita, efektyvesnė atliekų tvarkymo kontrolė. Sistema padės gauti naujausius duomenis apie į rinką patenkančius gaminių ir pakuočių kiekius, tvarkomų atliekų srautus, taip pat bus galimybė tiksliai atsekti atliekų kelią nuo gaminių pateikimo į rinką iki atliekų susidarymo ir galutinio sutvarkymo.

Iki šiol galioję reikalavimai atliekų apskaitai neatitiko šių dienų reikalavimų – įmonių, gyventojų ir kitų subjektų veikloje susidariusios ir tvarkomos atliekos buvo apskaitomos tik įmonių viduje, o ataskaitos teikiamos dažniausiai kartą per metus arba tik patikrinimų metu, aplinkos apsaugos pareigūnams pareikalavus. Akivaizdu, kad aplinkosaugos institucijoms duomenų gavimas tokia, iki GPAIS diegimo, galiojusia tvarka ir forma nebuvo nei operatyvu, nei veiksminga. Senoji apskaitos tvarka nevisiškai užtikrino ir efektyvų Europos Sąjungos ir Lietuvos kompetentingų institucijų atliekų tvarkymo tikslų įgyvendinimą bei įmonėse vykdomų atliekų apskaitos veiksmingą stebėseną ir kontrolę.

Pasak AGIA direktorės Ritos Zdanevičienės, tokia (GPAIS) sistema iš tiesų yra naudinga ir valstybei, ir sąžiningiems atliekų tvarkytojams, taip pat ji gali supaprastinti daugelį operacijų, tačiau pats sistemos įgyvendinimo procesas kelia nemažai klausimų. Nors pereinamasis laikotarpis jau baigtas, todėl visi atliekų sektoriaus dalyviai turėtų dirbti GPAIS sistema, tačiau iki šiol programa tinkamai neveikia.

„Deja, darbas GPAIS sistemoje vis dar nėra sklandus vien dėl programos neišbaigtumo. Šiuo metu sistema yra riboto funkcionalumo, veikia su trikdžiais, o tai apsunkina duomenų į ją įtraukimą. Nors verslui teoriškai ir buvo sudarytos galimybės automatizuoti gaminių išleidimo į rinką apskaitos duomenų teikimą į GPAIS, tačiau šiandienos situacija tokia, kad dėl techninių kliūčių duomenų pateikimas yra ribotas. Problemų neišvengiama ir atliekų tvarkytojams, bandantiems pateikti dokumentus per GPAIS. Reaguodami į susiklosčiusią padėtį, asociacijos nariams jau išdavėme laikinus atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, tačiau dvigubo administracinio darbo neišvengsime, nes vėliau analogišką informaciją teks papildomai įtraukti ir į GPAIS sistemą“, – sako AGIA direktorė. 

Autogamintojų ir importuotojų asociacijos direktorė mano, jog tam, kad sistema pradėtų tinkamai veikti, būtinos esminės sąlygos – efektyvus ir geranoriškas visų sistemos dalyvių bendradarbiavimas. „Savo narius nuolat konsultuojame dėl darbo su GPAIS sistema naujovių. Rengiame mokymus, teikiame asmenines konsultacijas. Ypač teigiamai vertiname Aplinkos ministerijos iniciatyvą sudaryti darbo grupę kylančioms problemos spręsti. Tarp artimiausių darbų – tolesnis atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių ir pačios GPAIS sistemos tobulinimas, administracinės naštos mažinimas. Ne mažiau svarbus ir Aplinkos ministerijos paskelbtas papildomas tvarkos aprašas, nurodantis, kaip elgtis, jeigu GPAIS dėl techninių nesklandumų neveikia, todėl nėra galimybės pateikti dokumentus“, – teigia Rita Zdanevičienė.

Autogamintojų ir importuotojų asociacija primena, kad vykdyti gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą, naudodamiesi GPAIS, turi atliekų darytojai, atsižvelgę į susidarančių atliekų kiekį, rūšį, vykdomą veiklą, įmonės dydį, taip pat atliekų tvarkytojai bei gamintojai ir importuotojai, teikiantys į rinką apmokestinamuosius gaminius, transporto priemones ir pakuotes.

Redakcija

SEMINARO PROGRAMA

1. Pakuotė: mokesčio objektas ar ne? Kas yra pakuotė, kada ji tampa mokesčio objektu? Išimtys, kada pakuotės apskaita neprivaloma.

2. Pakuočių apskaitos dokumentai.

3. Dažniausios pakuočių apskaitos klaidos. Savoms reikmėms skirta pakuotė. Paletės: vienkartinė ar daugkartinė pakuotė?

4. Pakuotės apskaita GPAIS sistemoje. Pavyzdžiai.

4.1. Registracija Gamintojų ir importuotojų sąvade.

4.2. Prekinių vienetų sąrašo sudarymas. Apskaita.

 4.2.1. Vienkartinės pripildytos pakuotės. Apskaita pagal sunaudotą medžiagų balansą.  Apskaita pagal įvežimo dokumentus.

             4.2.2. Tuščios pakuotės.

             4.2.3. Pakuotės savoms reikmėms.

             4.2.4. Daugkartinės pakuotės.

4.3. Ketvirčio ir metinių suvestinių formavimas. Duomenų koregavimas.

5. Deklaravimas. Mokesčių tarifai. Pakuočių atliekų perdirbimo ir panaudojimo užduotys.

6. Pakuočių ženklinimas.

7. Pakuočių atitikties reikalavimai.

8. Atliekų susidarymo apskaita.

9. Kiti aktualūs klausimai.


 Seminare nagrinėjami veikiančios įmonės pagrindu parengti pavyzdžiai, visus veiksmus atliekant tiesiogiai GPAIS sistemoje.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus

Seminaro lektorės yra aplinkosaugos ekspertės, turinčios daug praktinės ir mokymo patirties. Jos kartu atstovauja ir VšĮ „Žaliasis taškas“, konsultuoja, moko bei veda seminarus visoje Lietuvoje pakuočių apskaitos klausimais. 

Atlieka aplinkosauginius auditus įmonėse.Jūratė Kontautienė
                    

Vilma Samulėnienė

SEMINARO KAINA iki kovo 29 d.– 89 €, kaina nuo kovo 30 d. – 98 € (PVM netaikomas).

Kiekvienas seminaro dalyvis gaus išsamią dalijamąją medžiagą, o pertraukų metu bus vaišinamas kava.

SEMINARAI VYKS:

Vilniuje – balandžio 4 d., 
UAB „Pačiolis patalpose, Kalvarijų g. 129. Seminaro pradžia 10 val. 

Kaune – balandžio 2 d., Europa Royale, Miško g. 11. Seminaro pradžia 10 val. 

Klaipėdoje – balandžio 10 d., viešbučio „Ibis Style Klaipėda“ konferencijų salėje, Nemuno g. 51. Seminaro pradžia 13 val. 

Ketinate dalyvauti seminare su kolegomis?
 
Kreipkitės el. paštu seminarai@paciolis.lt arba tel.(8 5) 210 1264 ir mes pateiksime Jums individualų pasiūlymą!


Data Adresas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2019-04-02 KAUNE – balandžio 2 d., Europa Royale, Miško g. 11. Seminaro pradžia 10 val.
89
2019-04-04 VILNIUJE – balandžio 4 d., UAB „Pačiolis“ patalpose, Kalvarijų g. 129. Seminaro pradžia 10 val.
89
2019-04-10 KLAIPĖDOJE – balandžio 10 d., viešbučio „Ibis Style Klaipėda“ konferencijų salėje, Nemuno g. 51. Seminaro pradžia 13 val.
89