Pačiolis

 
El. parduotuvė

67-asis didysis „Pačiolio“ seminaras


 NUOTOLINIS 2023 m. pradžios seminaras kiekvienam buhalteriui 

SVARBIAUSI APSKAITOS, MOKESČIŲ ir TEISĖS REGLAMENTŲ PASIKEITIMAI. KITI AKTUALŪS KLAUSIMAI
SEMINARAS VYKSTA VISOJE LIETUVOJE!


PROGRAMA

1. Visuotinis eilinis 2023 metų akcininkų susirinkimas ir pelno paskirstymas. Buhalteriams svarbūs reglamentavimo pokyčiai. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų įforminimas. Pokyčiai akcininkų susirinkime dalyvaujant nuotoliniu būdu. Pelno paskirstymas ir nauji apribojimai dividendų skyrimui. Galimybė mažinti įstatinį kapitalą sumažėjus minimaliam kapitalo dydžiui.

2. Paskirtų dividendų apmokestinimas. Pavėluoto išmokėjimo galimos pasekmės. Draudimas mokėti dividendus grynaisiais pinigais. Dividendų anuliavimas.

3. Patraukli finansinė atskaitomybė, jos vaidmuo siekiant mokestinės paskolos. Pagrindiniai finansiniai rodikliai, svarbūs norint gauti mokestinę ar kitokią paskolą. Teisėti būdai išvengti prastų finansinių ataskaitų rodiklių. Praktiniai pavyzdžiai.

4. 2022 m. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto ypatumai, jo parengimo šablonai.

5. Griežtinamas valstybinis finansinių ataskaitų kokybės vertinimas: dažniausi trūkumai ir numatomos poveikio įmonėms priemonės.

6. Mokesčių reikalavimai, keliami buhalterinei apskaitai. Apskaitos rodiklių formavimas mokesčių apskaičiavimo tikslais. Naujos PM ir PVM įstatymų komentarų nuostatos, susijusios su reikalavimais apskaitos dokumentams, jų surašymu ir ūkinių operacijų registravimu.

7. 2022 m. pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo praktinių situacijų analizė. Mokestinių nuostolių perkėlimo ir perdavimo galimybės ir pavojai.

8. Teisėti būdai atsiskaityti grynaisiais pinigais. Draudimo taikymo praktikos apžvalga.

9. Suteiktos paramos apskaita ir deklaravimas bei pelno mokesčio mažinimo galimybė.

10. Kiti buhalteriams aktualūs klausimai.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus.


SEMINARO LEKTORIAINUOTOLINIS SEMINARAS VYKSTA VISOJE LIETUVOJE  – JUMS PATOGIU LAIKU IR TINKAMOJE VIETOJE!NUOTOLINIO SEMINARO PRIVALUMAI:

• Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje galėsite internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu Jums aktualiausius klausimus.

• klausyti seminarą galėsite ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius.

• Užduoti rūpimus klausimus lektoriams ir gauti atsakymus galėsite el. paštu.NUOTOLINIO SEMINARO KAINA – 147 € (PVM netaikomas).

KIEKVIENAS  SEMINARO DALYVIS:

• Gauna išsamią ir naudingą seminaro medžiagą, kurioje gausu praktinių pavyzdžių, pateikiamos naudingos buhalterinių ir mokesčių dokumentų bei registrų formos, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžiai. Ši darbo priemonė išliks naudinga dar ilgą laiką po seminaro.

• Gauna naudingus mokesčių registrų, pagalbinių aiškinamojo rašto lentelių parengimo pildomus šablonus, visuotinio akcininkų susirinkimo ir kitų dokumentų šablonus, kitą naudingą informaciją, kuria galės naudotis neribotą laiką.
   

SPECIALUS PASIŪLYMAS „Pačiolio“ 67-ojo seminaro dalyviams!

NAUJIENA

NUOTOLINIS TEMINIS SEMINARAS 
„Buhalteriams ir darbdaviams svarbiausi Darbo kodekso pasikeitimai: apžvalga ir praktinės rekomendacijos

PROGRAMA

1. Darbo sutarties sudarymas: nauji reikalavimai ir pavyzdinės darbo sutarties pokyčiai.

2. Darbo apmokėjimas. Prievolės ir taikomi draudimai. Pasekmės vėluojant atsiskaityti su darbuotoju.

3. Kasmetinių atostogų suteikimas ir nepanaudotų kasmetinių atostogų anuliavimas. Sąlygos, galimybės ir pavojai. Darbuotojų atšaukimas iš kasmetinių atostogų.

4. Mamadieniai, tėvadieniai ir vaiko priežiūros atostogos – kam priklauso ir nauji reikalavimai darbdaviui.

5. Ribotoji ir visiška darbuotojo materialinė atsakomybė. Įforminimo reikalavimai. Teisė patirtą žalą išieškoti darbdavio sprendimu ir galimi pavojai. Teismų praktikos apžvalga.

6. Psichologinis smurtas ir mobingas darbe – nauji reikalavimai darbdaviui.

7. Darbo pareigų pažeidimo įforminimo ypatumai. Galimos teisinės pasekmės darbuotojui. Atleidimo iš darbo teisiniai pagrindai.

8. Darbo ginčai. Veiksmingas įmonės interesų gynimas. Dažniausios klaidos. 

 LEKTORIUS
konsultantas ekspertas Vaidotas Dauskurdas

 

 

Kaina – 85 € (PVM netaikomas). Plačiau


Šio seminaro kaina Jums, perkant kartu su 67-uoju didžiuoju seminaru, – tik
50 € (PVM netaikomas).

KOMPLEKTO su didžiuoju seminaru KAINA – 197 € (PVM netaikomas).


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
NUOTOLINIS 67-asis „Pačiolio“ didysis seminaras 
147
NUOTOLINIS 67-asis „Pačiolio“ didysis seminaras ir teminis nuotolinis seminaras
197