Pačiolis

 
El. parduotuvė

65-asis didysis seminaras


  NUOTOLINIS SEMINARAS – VISOJE LIETUVOJE!

„NAUJOJO FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS. KITI AKTUALŪS APSKAITOS IR MOKESČIŲ KLAUSIMAI“

• Reikšmingas buhalterių ir įmonių vadovų atsakomybės praplėtimas.
• Įmonės būtinų vidaus tvarkų sąrašas ir parengimo rekomendacijos.
• 2022 m. pirmojo pusmečio mokesčių reglamentų pasikeitimų apžvalga.

Kaina – 119 € 
(PVM netaikomas).


SEMINARO PROGRAMA

1. Reikšmingas buhalterių ir įmonių vadovų atsakomybės praplėtimas. Galimybės perduoti dalį pareigų ir atsakomybės kitiems įmonės darbuotojams. 

2. Įmonės vidaus reglamentai – būtinybė ir nauda ne tik buhalteriui, bet ir visai įmonei.

3. Valdžios patvirtintos rekomendacijos ir praktinis  įgyvendinimas:

3.1. Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimo rekomendacijos – kuo jos svarbios dirbantiems buhalteriams.

3.2. Įmonės vidaus kontrolės organizavimo rekomendacijų įgyvendinimas – daugiau teisių buhalteriams.

4.Įmonės apskaitos politikos pritaikymas naujiems reikalavimams. Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka.

5. Įmonės būtinų vidaus tvarkų turinys ir parengimo rekomendacijos. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais, atskaitingų asmenų atliktų operacijų, pardavimų organizavimo, dokumentavimo ir kitų operacijų reglamentavimo pavyzdžiai.

6. Apskaitos dokumentų surašymo, taisymo ir saugojimo įmonėje reglamentavimas. LRV nutarimo naujovės dėl mokesčiams apskaičiuoti skirtų dokumentų naudojimo.

7. Finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos sistema – nauji reikalavimai įmonėms. Įmonių teisės ir pareigos.

8. Kiti aktualūs teisės aktų pasikeitimai:

8.1. 2022 m. I pusmečio mokesčių reglamentų pasikeitimų apžvalga.

8.2. Dienpinigių mažinimo ribojimai nuo liepos 1 d. Kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą apskaičiavimo ir apmokestinimo tvarkos pakeitimai.

8.3. 0 proc. PVM tarifo taikymas pagalbos Ukrainai prekėms ir paslaugoms.

8.4. Tolesnis i.MAS diegimas – išmanieji kasos aparatai.


LEKTORIAI

 

NUOTOLINIO SEMINARO PRIVALUMAI:

◄ Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje galėsite internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.
◄ Išklausyti seminarą galėsite ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius.
◄ Užduoti rūpimus klausimus lektoriams ir gauti atsakymus galėsite el. paštu.

NUOTOLINIO SEMINARO KAINA – 119 €
(PVM netaikomas).

KIEKVIENAS auditorinio ir nuotolinio SEMINARO DALYVIS:

● 
Gaus išsamią ir naudingą seminaro medžiagą, kurioje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais, pateikiamos naudingos buhalterinių ir mokesčių dokumentų bei registrų formos, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžiai. Ši darbo priemonė išlieka naudinga dar ilgą laiką po seminaro.

● Gaus seminare nagrinėjamų dokumentų pildomus šablonus, kuriais galima naudotis neribotą laiką.
 


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
65-asis didysis NUOTOLINIS seminaras visoje LIETUVOJE
119