Pačiolis

 
El. parduotuvė

63-asis „Pačiolio“ metinis didysis seminaras


Metinis seminaras visiems buhalteriams

2021 METŲ PABAIGA – AKTUALŪS BUHALTERINĖS APSKAITOS IR MOKESČIŲ KLAUSIMAI

Nuo gruodžio 1 d. GYVAI (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) ir NUOTOLINIU BŪDU – VISOJE LIETUVOJE!

SEMINARO KAINA iki lapkričio 15 d. – 109 €, nuo lapkričio 16 d. – 139 € (PVM netaikomas).

SEMINARO PROGRAMA

1. Buhalterinės apskaitos reforma nuo 2022 m.: esminiai pokyčiai, kuriems turėtume ruoštis iš anksto. Pagrindinės reformos kryptys: buhalterinės apskaitos reglamentavimo valstybės mastu keitimas įmonės vidaus tvarkomis, įmonės vadovo ir buhalterio atsakomybės pokyčiai, palankesnės sąlygos naudoti elektroninius apskaitos dokumentus.

2. 2021 m. finansinės atskaitomybės ypatumai ir pandemijos įtaka. Atsargų ir kito turto galimas nuvertėjimas ir perklasifikavimas, beviltiškų skolų įvertinimas ir nurašymas, mokestinės paskolos ir mokesčių mokėjimo atidėjimas, gautos valstybės paramos atvaizdavimas finansinėse ataskaitose, įvairių normatyvų tikslinimas.

3. 2021 metų mokesčių deklaravimo naujovės. Pelno mokesčio deklaracijos pakeitimai. Pajamų natūra dėl automobilių naudojimo asmeniniais tikslais deklaravimo ypatumai. Aplinkos taršos mokesčio deklaravimas ir nuo 2021 metų taikomos lengvatos.

4. Darbo užmokesčio ir dienpinigių apskaičiavimo, apmokestinimo ir mokėjimo naujovės.

5. Metų pabaigoje vykstančių renginių išlaidų ir dovanų pripažinimas reprezentacinėmis. Galimybės ir mokestinės rizikos. Reprezentacinių išlaidų apskaitai ir apmokestinimui taikomi reikalavimai.

6. Ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaitos tikslinimo prievolės ir mokesčių perskaičiavimo senaties terminai. Praktinių situacijų analizė.

7. VMI pradėta taikyti ankstyvojo perspėjimo sistema. Buhalterio ir vadovo pareigos bei prievolės gavus ankstyvąjį perspėjimą.

8. Neplaniniai Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimai – į ką svarbu atkreipti dėmesį. Įmonių tikrinimo klausimynai.

9. Kitų teisės aktų pasikeitimų apžvalga.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus

LEKTORIAI:


NUOTOLINIS SEMINARAS – JUMS PATOGIU LAIKU IR TINKAMOJE VIETOJE!

NUOTOLINIO SEMINARO PRIVALUMAI:

Jūs gausite paštu spausdintą seminaro medžiagą.
◄ Savo pasirinktu laiku ir vietoje galėsite internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.
Išklausyti seminarą galėsite ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 2 mėnesius.
◄ Rūpimus klausimus lektoriams galėsite užduoti el. paštu ir gausite atsakymus.


SEMINARAI GYVAI VYKS:

◄ VILNIUJE, viešbučio „Karolina“ konferencijų salėje, Sausio 13-osios g. 2 – gruodžio 7 d.;
◄ KAUNE, Verslo lyderių centro (BLC) konferencijų salėje, K. Donelaičio g. 62 – gruodžio 1 d.;
◄ KLAIPĖDOJE, viešbučio „Ibis Style“ konferencijų salėje, Nemuno g. 51 – gruodžio 2 d.;
◄ ŠIAULIUOSE, Šiaulių arenos konferencijų salėje, J. Jablonskio g. 16 gruodžio 9 d.;
◄ PANEVĖŽYJE, viešbučio „Romantic“ konferencijų salėje, Kranto g. 24 – gruodžio 8 d.
Seminaro trukmė – nuo 10.00 iki 17.00 val.

DĖMESIO! Seminare galės dalyvauti tik asmenys, pateikę GALIMYBIŲ PASĄ.
Jeigu dėl pablogėjusios epidemiologinės situacijos negalėsime surengti gyvo seminaro, jį įsigijusiems dalyviams bus suteikiama prieiga prie nuotolinio seminaro.

KIEKVIENAS SEMINARO DALYVIS:

● Gaus išsamią ir naudingą seminaro medžiagą, kurioje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais, pateikiamos naudingos buhalterinių bei mokesčių dokumentų ir registrų formos, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžiai. Šia darbo priemone dar ilgai galima naudotis savo darbe.

● Gaus seminare nagrinėjamų dokumentų pildomus šablonus, kuriais galima naudotis neribotą laiką.

   
SPECIALUS PASIŪLYMAS SEMINARO DALYVIAMS

Vienintelė 2021 m. finansinių ataskaitų parengimo instrukcija – darbo priemonė „2021 m. FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“

 

■ Išsamūs kiekvienos finansinės ataskaitos paaiškinimai.

■ Išskirti 2021 m. atskaitomybės ypatumai, susiję su ekstremaliąja situacija.

■ Pildomos ataskaitų formos ir jų parengimo klausimynai.

■ Skirta visų rūšių įmonėms.

■ Finansines ataskaitas tvirtinančio akcininkų susirinkimo dokumentų paketas.

Kartu su darbo priemone internete pateikiamos 
naujausios pildomos metinių finansinių ataskaitų pavyzdinės formos su įdiegta skaičiavimo funkcija ir visų kitų reikalingų dokumentų šablonai.

Darbo priemonės kaina seminaro dalyviams – tik 27 € (su PVM).

Darbo priemonės kaina perkant atskirai – 43 € 
(su PVM).

Išsamiau apie darbo priemonę ČIA.

KOMPLEKTO
(seminaro ir darbo priemonės) KAINA iki lapkričio 15 d.136 €, nuo lapkričio 16 d. – 166 € (su PVM). Data Adresas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2021-12-01 Seminaras KAUNE, Verslo lyderių centro (BLC) konferencijų salėje, K. Donelaičio g. 62
109
2021-12-01 Seminaras KAUNE ir darbo priemonė „2021 FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“
136
2021-12-02 Seminaras KLAIPĖDOJE, viešbučio „Ibis Style“ konferencijų salėje, Nemuno g. 51
109
2021-12-02 Seminaras KLAIPĖDOJE ir darbo priemonė „2021 FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“

136
2021-12-07 Seminaras VILNIUJE, viešbučio „Karolina“ konferencijų salėje, Sausio 13-osios g. 2 
109
2021-12-07 Seminaras VILNIUJE ir darbo priemonė „2021 FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“
136
2021-12-08 Seminaras PANEVĖŽYJE, viešbučio „Romantic“ konferencijų salėje, Kranto g. 24 
109
2021-12-08 Seminaras PANEVĖŽYJE ir darbo priemonė „2021 FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“
136
2021-12-09 Seminaras ŠIAULIUOSE, Šiaulių arenos konferencijų salėje, J. Jablonskio g. 16 
109
2021-12-09 Seminaras ŠIAULIUOSE ir darbo priemonė „2021 FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“
136
NUOTOLINIS SEMINARAS VISOJE LIETUVOJE
109
NUOTOLINIS SEMINARAS VISOJE LIETUVOJE  ir darbo priemonė „2021 FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“
136