Pačiolis

 
El. parduotuvė

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2018–2019 m. buhalterinės apskaitos, atskaitomybės ir mokesčių ypatumai


Seminaro audioversija

Viešosioms įstaigoms    Asociacijoms ir 
sąjungoms 
  Fondams   Gyvenamųjų namų savininkų, 
sodininkų bendrijoms
 MOKESČIŲ REFORMA      BUHALTERINĖ APSKAITA     ATSKAITOMYBĖ 

Jau tapo įprasta pasibaigus metams apžvelgti pelno nesiekiančių organizacijų metinių finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo Juridinių asmenų registrui tvarką ir buhalterinės apskaitos naujoves. 

O nuo 2019 metų sausio 1 d. startuojanti mokesčių reforma palies ir pelno nesiekiančias organizacijas. 


PAPILDYTA SEMINARO PROGRAMA

1. 2018 m. finansinė atskaitomybė. Finansavimo sumų panaudojimo reglamentavimasįmonės įstatuose ir buhalterinė apskaita. Neatlygintinai gauto turto apskaita.

2.  NAUJA! Nuo 2019 m. pasikeitę buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimai. Naujos finansinių ataskaitų formos ir jų pildymo tvarka.

3. NAUJA! Sąskaitų plano atnaujinimas ir likučių perkėlimas į naujas sąskaitas.

4. NAUJA! Galimybės paprasčiau tvarkyti apskaitą nuo 2019 metų. Praktinės rekomendacijos.

5. Su darbo santykiais susijusių pajamų apskaičiavimas ir apmokestinimas nuo 2019 metų.

6. 2018 m. pelno mokesčio deklaracija. Svarbių pakeitimų apžvalga, praktinės situacijos. Naujos pelno mokesčio apskaičiavimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų.

7. LR mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka pelno nesiekiantiems asmenims. Patikimo mokesčių mokėtojo statuso privalumai. LR labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai.

8. Kitos apskaitos ir mokesčių naujovės.

Lektorės:

 
Juristė konsultantė Marina Guptor

2001 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą; 2003 m. – Baltarusijos valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą; nuo 2005 m. – vidaus auditorė.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, „Mokesčių apskaičiavimo kursuose“, „Darbo užmokesčio kursuose“ ir kituose mokymuose.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ juristė-konsultantė.


 

 

 

 

 

Auditorė Dalia Kristina Plačenytė

1988 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 1993 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, „Mokesčių apskaičiavimo kursuose“, „Darbo užmokesčio kursuose“ ir kituose mokymuose.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautorė. Svarbiausios knygos: „Sąskaitų korespondencijų žinynas“,„Buhalterio žinynas“, „Pirminiai apskaitos ir mokesčių dokumentai“, „Inventorizacija“, „Kaip pravesti inventorizaciją ir dokumentuoti jos rezultatus“, „10 000 sąskaitų korespondencijų“.

 
 
AUDIOVERSIJOS KAINA – 95 € (PVM netaikomas).
Planuojama parengti sausio pabaigoje.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 210 1264, el. p. seminarai@paciolis.lt

Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2018–2019 m. buhalterinės apskaitos, atskaitomybės ir mokesčių ypatumai. Audioversija.
95