Pačiolis

 
El. parduotuvė

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2018–2019 m. buhalterinės apskaitos, atskaitomybės ir mokesčių ypatumai


SEMINARO AUDIOVERSIJA

Viešosioms įstaigoms   Asociacijoms ir 
sąjungoms 
  Fondams   Gyvenamųjų namų savininkų, 
sodininkų bendrijoms
MOKESČIŲ REFORMA    BUHALTERINĖ APSKAITA   ATSKAITOMYBĖ

 

PROGRAMA:

1. Su darbo santykiais susijusių pajamų apskaičiavimas ir apmokestinimas nuo 2019 metų.

2. 2018 m. pelno mokesčio deklaracija. Svarbių pakeitimų apžvalga, praktinės situacijos. Naujos pelno mokesčio apskaičiavimo taisyklės, taikomos nuo 2019 metų.

3. LR mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka pelno nesiekiantiems asmenims. Patikimo mokesčių mokėtojo statuso privalumai. LR labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai.

4. Galimybės paprasčiau tvarkyti apskaitą nuo 2019 metų. Praktinės rekomendacijos.

5. 2018 m. finansinė atskaitomybė. Finansavimo sumų panaudojimo reglamentavimas įmonės įstatuose ir buhalterinė apskaita. Neatlygintinai gauto turto apskaita. 

6. Kitos apskaitos ir mokesčių naujovės.

 

 Seminaro lektorės            
    Auditorė Dalia Kristina 
Plačenytė
  Juristė, mokesčių konsultantė
Marina Guptor.
AUDIOVERSIJOS KAINA iki sausio 11 d. – 95 € 85 € (PVM netaikomas).
Daugiau informacijos – tel. (8 5) 210 1264, el. p. seminarai@paciolis.lt

Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2018–2019 m. buhalterinės apskaitos, atskaitomybės ir mokesčių ypatumai. Audioversija.

85