Pačiolis

 
El. parduotuvė

Kiekvienai įmonei svarbių tvarkų revizija ir parengimas. Klaidų atskaitomybėje taisymas. Naujausi mokesčių reglamentų pakeitimai


SEMINARO AUDIOVERSIJOS PROGRAMA

1. ĮMONĖS VIDAUS TVARKŲ PARENGIMAS IR ATNAUJINIMAS PAGAL PAKEISTUS TEISĖS AKTUS.

1.1. Komandiruotės išlaidos: dienpinigių ir kitų su komandiruote susijusių išlaidų kompensavimo tvarka nuo 2018 m. liepos 1 dienos.

1.2. Darbo laiko apskaita: darbo laiko apskaitos žiniaraštis ir jo pildymo tvarka.

1.3. Tarnybiniai automobiliai: pajamų natūra, įmonės automobilio naudojimo asmeniniams tikslams pripažinimo tvarka ir apskaičiavimo būdai, kuro normų nustatymas.

1.4. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas: teisės aktais nereglamentuotų atvejų nustatymas įmonės vidaus tvarkoje.

1.5. Pinigų ir atsiskaitymų apskaita: darbo su kasos aparatais tvarka, kasos darbo tvarka, atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka.

1.6. Inventorizacija: inventorizacijos dokumentų parengimas.

1.7. Darbuotojų asmens duomenų apsaugos reglamentavimas įmonėje.

2. APSKAITOS IR MOKESČIŲ ATASKAITŲ TIKSLINIMAS.

2.1. Apskaitos duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas buhalterinėje apskaitoje.

2.2. Mokesčių deklaracijų tikslinimas.

3. NAUJAUSIŲ MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ REGLAMENTŲ PASIKEITIMŲ APŽVALGA.

3.1. Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai.

3.2. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai.

3.3. Kitų mokesčių pakeitimai.

3.4. Pasirengimas būsimajai mokesčių reformai.

AUDIOVERSIJOS LEKTORĖ:
Juristė konsultantė
Marina Guptor
 

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, „Mokesčių apskaičiavimo kursuose“, „Darbo užmokesčio kursuose“ ir kituose mokymuose.

Knygų „Mokesčių administravimas per 2 savaites“, „Pelno mokestis per 2 savaites“ autorė, kitų įmonės produktų bendraautorė („Apskaitos politika“, „Mokesčių vadovas“, „Apskaitos vadovas“, „Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo darbo knyga“, „Įmonės dokumentai“, „Apskaitos ir mokesčių dokumentai“, „Buhalterio žinynas“ ir kt.), taip pat daugiau kaip 50 publikacijų apskaitos ir mokesčių, vidaus audito klausimais, komercinės, darbo  teisės temomis autorė.

Seminaro AUDIOVERSIJOS  kaina – 77 € (PVM netaikomas).

KIEKVIENAS AUDIOVERSIJOS PIKĖJAS GAUS išsamią dalijamąją medžiagą, gausiai iliustruotą praktiniais pavyzdžiais.


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Seminaro „Kiekvienai įmonei svarbių tvarkų revizija ir parengimas. Klaidų atskaitomybėje taisymas. Naujausi mokesčių reglamentų pakeitimai“ AUDIOVERSIJA
77