Pačiolis

 
El. parduotuvė

Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo įmonėse aktualijos, rekomendacijos ir pavyzdžiai. Komercinių paslapčių įstatyma


PROGRAMA

1. ĮMONĖJE RENKAMŲ, TVARKOMŲ IR SAUGOMŲ ASMENS DUOMENŲ „REVIZIJA“ – FAKTINĖS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS:

1.1. personalo (darbuotojų) asmens duomenys: ką galima ir ko nepatariama kaupti. Ypatingi duomenys (asmens kodas, sveikatos būklės pažyma, darbuotojų bylos ir pan.), jų rinkimo pagrįstumas, galimi pavojai;

1.2. pardavimai fiziniams asmenims, pirkimai iš jų. Asmens duomenų kaupimui ir saugojimui keliami reikalavimai;

1.3. kitų asmens duomenų, susijusių su įmonės veikla (asmens duomenys interneto svetainėje, filmuojama medžiaga ir pan.), rinkimas ir tvarkymas;

1.4. buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslams renkamų ir tvarkomų asmens duomenų naudojimo ir saugojimo ypatumai. Buhalterijos darbuotojams kylančios grėsmės;

1.5. buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių veiklos specifika.

2. ĮMONĖS VIDAUS DOKUMENTŲ DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PARENGIMAS:

2.1. visos įmonėje surinktos ir saugomos asmens duomenų apsaugos politikos parengimas;

2.2. darbuotojų asmens duomenų apsaugos politikos parengimas, darbo sutarčių keitimas;

2.3. papildomų tvarkų parengimas;

2.4 duomenų apsaugos pareigūno pareigybė.

3. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR ĮMONĖS PAREIGOS:

3.1. asmens teisė susipažinti su įmonėje surinktais ir saugomais jo asmens duomenimis;

3.2. teisė būti pamirštam ir pareiga panaikinti su asmeniu susijusius duomenis;

3.3. teisė reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (tvarkytojui).

4. ĮMONIŲ KOMERCINĖS PASLAPTYS IR JŲ APSAUGOS AKTUALIJOS (pagal naujai priimtą Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymą).

Lektoriai:

Teisininkas

Vaidotas Dauskurdas

Juristė-konsultantė

Marina Guptor

SEMINARO AUDIOVERSIJOS KAINA – 89 € (PVM netaikomas).


KIEKVIENAS AUDIOVERSIJOS PIKĖJAS GAUS 
išsamią dalijamąją medžiagą, gausiai iliustruotą praktiniais pavyzdžiais.
SPECIALUS PASIŪLYMAS SEMINARO AUDIOVERSIJOS PIRKĖJAMS

Darbo priemonė „Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo pavyzdžiai – darbo tvarkos ir rekomendacijos“ su tvarkų ir dokumentų šablonais internete – tik 65 € 37 € (su PVM).

Plačiau


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Seminaro audioversija
89
Audioversija plius darbo priemonė
126