Pačiolis

 
El. parduotuvė

55-ojo „Pačiolio“ didžiojo seminaro audioversija


„NAUJAUSI MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI IR KITI BUHALTERIAMS AKTUALŪS KLAUSIMAI“
AUDIOVERSIJOS PROGRAMA:

1. 2018 metų pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas. Naujos pelno mokesčio lengvatų taikymo galimybės ir pavojai.

2.Visoms įmonėms svarbios mokesčių administravimo naujovės, įsigaliojančios nuo 2019 metų.Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai ir neatitikimo jiems pavojai. Mokesčių amnestija

3.Reprezentacijos sąnaudų apskaičiavimo už 2018 metus ir PVM atskaitos ypatumai.

4. Autorinio atlygio, dividendų, tantjemų ir kitų su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimo pasikeitimai. Savarankiškai dirbančiųjų apmokestinimo ypatumai.

5. Gyventojų 2018 metų GPM apskaičiavimo ir deklaravimo naujovės bei 2019 m. lengvatos.

6. Darbo užmokesčio reformos įtaka dienpinigių, pajamų natūra, vidutinio darbo užmokesčio, kompensacijų ir kitų išmokų apskaičiavimui. 

7. Pensijų reforma: darbuotojui žinotini pasikeitimai.

8. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos tolesnis diegimas. Naujausi sistemos moduliai (i.SAF-T, i.APS, i.EKA) ir su jais susijusios prievolės įmonėms.

9. Pasikeitę PVM tarifai. El. paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisyklių pasikeitimas.

10. Nuomos sandorių apmokestinimo PVM tvarka ir ribojimai. Su nekilnojamojo turto eksploatavimu susijusių paslaugų apmokestinimas PVM. Naujausi VMI išaiškinimai.

11. Nauja dovanų kuponų apmokestinimo PVM tvarka ir kiti buhalteriams aktualūs klausimai.

Audioversijos pirkėjai gaus išsamią dalijamąją medžiagą, gausiai iliustruotą praktiniais pavyzdžiais, o taip pat DOVANĄ – seminare nagrinėtų dokumentų šablonus (pateikiami internete).
LEKTORIAI:Doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas
 

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ Prezidentas, savaitraščio „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ vyriausiasis redaktorius. Daug metų dėstė Vilniaus universitete, skaitė finansinės apskaitos kursus Roskildės universitete (Danija), ES PHARE programos „Apskaitos sistemos, atitinkančios tarptautinius apskaitos standartus ir ES direktyvas, sukūrimas Lietuvos Respublikoje“ vadovaujantysis vietinis ekspertas (1993–1995). Nuo 1993 m. dėsto UAB „Pačiolis“ rengiamuose kursuose, veda seminarus, vadovauja projektams. Dalyvauja diegiant vadybos ir kaštų apskaitos sistemas kitoms įmonėms.

Apie 50 knygų autorius ir bendraautoris. Svarbiausios knygos: „Buhalterinės apskaitos pagrindai“ (6 leidimai, 1996–2007), „Apskaitininko vadovas“ (su bendraaut., 1994), „Buhalterio žinynas“ (su bendraut., 3 leidimai (2000 – 2010) parašė apie 200 mokslinių ir metodinių bei daugiau kaip 400 mokslo populiarinimo straipsnių. 


Auditorius
Gintautas Deveikis
 

Nuo 2002 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“, „Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės sudarymo“, „Buhalterių rengimo“. kursuose bei „Pačiolio“ didžiuosiuose ir teminiuose seminaruose. Savaitraščio „Buhalterija“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas. Dirbo Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktoriumi, buvo LR apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, LR apskaitos instituto Standartų tarybos narys.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautoris. Svarbiausios knygos: „Apskaitininko vadovas“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, „Buhalterio žinynas“, „Apskaitos politika“, „Buhalterinės apskaitos vadovas“.
 
 

Juristė konsultantė 
Marina Guptor
 

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, „Mokesčių apskaičiavimo kursuose“, „Darbo užmokesčio kursuose“ ir kituose mokymuose. Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ juristė-konsultantė, UAB „Pačiolio“ prekyba“ juristė.

Knygų „Mokesčių administravimas per 2 savaites“, „Pelno mokestis per 2 savaites“ autorė, kitų įmonės produktų bendraautorė („Apskaitos politika“, „Mokesčių vadovas“, „Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo darbo knyga“, „Įmonės dokumentai“ ir kt.), taip pat daugiau kaip 50 publikacijų apskaitos ir mokesčių, vidaus audito klausimais.„Dėmesio! Seminaro audioversija bus patalpinta internetinėje svetainėje www.didiejiseminarai.lt. Taip pat bus patalpinti ir seminaro metu nagrinėti dokumentų šablonai. Pirkėjams norintiems gauti prisijungimus prie svetainės reikės parašyti elektroninį laišką adresu seminarai@paciolis.lt jame nurodant įmonės pavadinimą fizinio asmens vardą bei pavardę), įmonės kodą bei elektroninio pašto adresą, kuriuo norės gauti prisijungimus.“
SPECIALUS PASIŪLYMAS TIK SEMINARO AUDIOVERSIJOS PIRKĖJAMS

 

2018 metų metinis mokesčių deklaravimas – paprastai ir lengvai!

Darbo priemonė
„2018 m. metinės mokesčių deklaracijos ir pranešimai“

Darbo priemonės kaina – 47 € – 35 € (su PVM).

Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Naujausi mokesčių įstatymų pakeitimai ir kiti buhalteriams aktualūs klausimai + darbo priemonė
163
Naujausi mokesčių įstatymų pakeitimai ir kiti buhalteriams aktualūs klausimai
128