Pačiolis

 
El. parduotuvė

Audioseminaras – Pasirengimas griežtėjančiam mokesčių administravimui. Praktiniai patarimai buhalteriui


Įgykite reikalingų žinių Jums patogiausiu laiku ir tinkamiausioje vietoje!


Seminare lektoriai kalbės apie VMI dažniausiai tikrinamas sritis ir kur įmonės klysta. Tam, kad įmonės dar spėtų mokestinės „amnestijos“ laikotarpiu tam pasiruošti ir išvengtų baudų bei delspinigių. Bus nagrinėjamos mokestinės rizikos, susijusios su prekyba elektroninėje erdvėje, su sandoriais tarp įmonės ir jos vadovų bei savininkų, nuostolių perkėlimas, iSAF kryžminio sutikrinimo metu nustatomos problemos ir kitos. Be abejo, lektoriai apžvelgs ir naujausius mokesčių įstatymų bei komentarų pasikeitimus.

Audioseminaro programa:

1. Mokesčių „amnestiją“ pakeis mokestiniai patikrinimai. Dažniausios mokesčių mokėtojų klaidos ir praktiniai patarimai, kaip jų išvengti. Mokesčių sumokėjimo atidėjimo galimybės.

2. Patikslintų mokesčių sumų registravimas apskaitoje. Dokumentavimo tvarka ir sumokėjimas. Mokesčių tikslinimo ir perskaičiavimo terminų pasikeitimas.

3. Kiekvienai įmonei būtinos vidaus tvarkos. Įstatymų keliami reikalavimai ir praktinis jų įgyvendinimas.

4. i.SAF posistemyje nustatytų neatitikimų analizė ir pasekmės mokesčių mokėtojui. Dažniausios neatitikimų priežastys.

5. Mokestinės rizikos, kylančios iš įmonės ir jos savininkų tarpusavio sandorių. Turto pardavimas ir nuoma, asmeninių poreikių tenkinimas, paskolų ir avansų suteikimas susijusiems asmenims. Paskelbtų dividendų anuliavimo, išmokėjimo turtu galimybės. Mokestinės šių operacijų pasekmės.

6. Mokestinių prievolių ypatumai vykdantiems elektroninę prekybą. Apmokestinimo tvarka ir tinkamas operacijų dokumentavimas. Kada būtina registruotis mokesčių mokėtoju kitoje šalyje?

7. VMI akiratyje – mokestinių nuostolių perkėlimas. Reikalavimai, kuriuos būtina taikyti, siekiant išvengti mokestinės rizikos.

8. PVM ir pelno mokesčio įstatymų komentarų pasikeitimai ir naujausi VMI išaiškinimai. Pasikeitę reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo pagrindimo.

9. Kiti buhalteriams aktualūs klausimai. 


*Išskirtinės dovanos pirkėjams – „Mažaverčio turto apskaita, apsauga ir kontrolė: praktinės rekomendacijos“ (popierinis variantas).
Kiekvienoje įmonėje yra mažos vertės turto, kurį įmonė nori kontroliuoti, tačiau negali jo priskirti ilgalaikiam, todėl turėtų iš karto nurašyti. Pateikiamos praktinės rekomendacijos, kaip patogiai organizuoti mažaverčio turto kontrolę, pasinaudojant buhalterinės apskaitos programa bei kitomis priemonėmis. Pateikti 5 skirtingi būdai, iš kurių sau tinkamiausią išsirinks kiekviena įmonė 
*Elektroninių atmintinių ir vidaus tvarkų komplektas, skirtas patikimam mokesčių mokėtojui. Jame daugiau kaip 30 šablonų (Word ir Excel formatu). Perkant šiuos priedus atskirai, tektų sumokėti nuo keleto šimtų eurų!

Įrašo trukmė – apie 5 val. Audioseminarą galėsite išklausyti jau nuo birželio 10 dienos iš bet kokio įrenginio, kuriame yra interneto ryšys.

AUDIOSEMINARO KAINA su dalijamąja medžiaga ir kitais priedais – 128 € (PVM netaikomas).

AUDIOSEMINARO pirkėjai gaus išsamią dalijamąją medžiagą, gausiai iliustruotą praktiniais pavyzdžiais, o taip pat seminare nagrinėtų dokumentų šablonus (pateikiami internete).

AUDIOSEMINARO LEKTORIAI: 
Auditorius Gintautas Deveikis


Nuo 2002 m. dėsto UAB „Pačiolis“
 organizuojamuose „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“, „Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės sudarymo“, „Buhalterių rengimo“. kursuose bei „Pačiolio“ didžiuosiuose ir teminiuose seminaruose. Savaitraščio „Buhalterija“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas. Dirbo Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktoriumi, buvo LR apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, LR apskaitos instituto Standartų tarybos narys.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautoris. Svarbiausios knygos: „Apskaitininko vadovas“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, „Buhalterio žinynas“, „Apskaitos politika“, „Buhalterinės apskaitos vadovas“.

 


 


Auditorius
Gintautas Deveikis
 

Ekspertė, mokesčių konsultantė Oksana Galin

2007 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, teminiuose ir didiuosiuose seminaruose.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ vyriausioji buhalterė, UAB „Visos buhalterinės paslaugos“ direktorė.

Knygų buhalterinės apskaitos ir mokesčių tematika bendraautorė. Svarbiausios: "Buhalterio žinynas", "Buhalterinės apskaitos tvarkymas", "Mažoji bendrija ir UAB: teisė, apskaita ir mokesčiai, atskaitomybė", "Buhalteriniai dokumentai". Kursų medžiagos rengėja. Straipsnių apskaitos ir mokesčių temomis autorė.


 
 
 

Auditorius Valdas Jagminas


1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

UAB „Pačiolis“ valdybos narys. Nuo 2000 m. bendrovėje „Pačiolis“ vadovauja vadybos ir kaštų apskaitos sistemų diegimo kitose įmonėse bei konsultacijų šioje srityje projektams, dėsto Bendrovės „Pačiolis“ rengiamuose Buhalterių rengimo, Vadybos ir kaštų apskaitos kursuose bei kituose mokymuose.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika („Apskaitininko vadovas“, „Buhalterio žinynas“, „Tipinės apskaitos klaidos ir jų ištaisymo būdai“ ir kt.) autorius ir bendraautoris, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinio pobūdžio straipsnių finansinės ir menedžmento apskaitos, finansinio menedžmento ir analizės tematika.

 
„Dėmesio! AUDIOSEMINAROAS patalpintas internetinėje svetainėje www.didiejiseminarai.lt. Taip patalpinti ir seminaro metu nagrinėti dokumentų šablonai. Pirkėjams norintiems gauti prisijungimus prie svetainės reikės parašyti elektroninį laišką adresu seminarai@paciolis.lt jame nurodant įmonės pavadinimą fizinio asmens vardą bei pavardę), įmonės kodą bei elektroninio pašto adresą, kuriuo norės gauti prisijungimus.
SPECIALUS PASIŪLYMAS TIK AUDIOSEMINARO PIRKĖJAMS

 

Pagrindinių sąvadų komplektas:

1. Apskaita. 2. Pelno mokestis. 3. Pridėtinės vertės mokestis. 4. Gyventojų pajamų mokestis. 5. Socialinis draudimas. 6. i.Mokesčių administravimo sistema. 7. Darbo santykiai ir darbo ginčai.

DOVANA!Kartu su pagrindinių sąvadų komplektu jo prenumeratoriai gaus savaitinio elektroninio leidinio „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“ prenumeratą 2019 metams.

Prenumeratos 2019 metams kaina – TIK 39 € (su PVM).

Audioseminaro išankstinę sąskaitą galite atsisiųsti paspaudę ČIA.

Audioseminaro + Pagrindinio sąvadų komplekto išankstinę sąskaitą galite atsisiųsti paspaudę ČIA.

Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Pasirengimas griežtėjančiam mokesčių administravimui. Praktiniai patarimai buhalteriui + Pagrindinis sąvadų komplektas
167
Pasirengimas griežtėjančiam mokesčių administravimui. Praktiniai patarimai buhalteriui
128