Pačiolis

 
El. parduotuvė

54-ojo „Pačiolio“ didžiojo seminaro audioversija


2018 m. finansinė bei mokestinė atskaitomybė ir 2019 m. mokesčių reforma

PROGRAMA

 

1. 2018 m. finansinės atskaitomybės ypatumai. Inventorizacijos tvarkos pakeitimai, pakitę informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai, įmonės apskaitos politikos atnaujinimas, naujos redakcijos 9-asis VAS „Atsargos“.

2. Lengvatinių pelno mokesčių tarifų taikymo naujovės 2018 m. ir 2019 m.

3. 2019 m. mokesčių reforma.

   3.1. Darbo užmokesčio perskaičiavimo tvarka ir apmokestinimo naujovės.

   3.2. Dividendų ir pajamų, nesusijusių su darbo santykiais, apmokestinimo ypatumai.

   3.3. Pensijų kaupimo sistemos pertvarkos įtaka mokesčių apskaičiavimui įmonėse. Didesnio VSD įmokų tarifo dėl automatinio darbuotojo įtraukimo į pensijų kaupimo sistemą taikymas.

   3.4. Pridėtinės vertės mokesčio naujovės nuo 2019 m.

4. Mokesčių administravimo įstatymo reikalavimų realizavimas įmonėse. 

   4.1. Patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų atsiradimo ir kitų mokesčių surinkimo priemonių poveikis įmonėms. Mokesčių perskaičiavimo senaties termino trumpinimas. Baudų už mokesčių įstatymų pažeidimus padidinimas.

   4.2. Galimos šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių pasekmės įmonėms ir jų išvengimo būdai. Galimybė sumokėti „pamirštus“ mokesčius be baudų ir delspinigių.

5. Kitų, buhalteriams aktualių, teisės aktų pasikeitimų apžvalga. Pakitusi išskaitų iš darbo užmokesčio pagal vykdomuosius dokumentus tvarka.

Audioversijos pirkėjai gaus išsamią dalijamąją medžiagą, gausiai iliustruotą praktiniais pavyzdžiais, seminare nagrinėtų dokumentų šablonais (pateikiami internete)

AUDIOVERSIJOS KAINA – 128 € (PVM netaikomas).

LEKTORIAI:Doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas
 

1977 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą; 1979 m. – Maskvos finansų instituto Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo fakultetą.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ Prezidentas, savaitraščio „Buhalterija:apskaitos ir mokesčių apžvalga“ vyriausiasis redaktorius. Daug metų dėstė Vilniaus universitete, skaitė finansinės apskaitos kursus Roskildės universitete (Danija), ES PHARE programos „Apskaitos sistemos, atitinkančios tarptautinius apskaitos standartus ir ES direktyvas, sukūrimas Lietuvos Respublikoje“ vadovaujantysis vietinis ekspertas (1993–1995). Nuo 1993 m. dėsto UAB „Pačiolis“ rengiamuose kursuose, veda seminarus, vadovauja projektams. Dalyvauja diegiant vadybos ir kaštų apskaitos sistemas kitoms įmonėms.

Apie 50 knygų autorius ir bendraautoris.

Svarbiausios knygos: „Buhalterinės apskaitos pagrindai“ (8 leidimai, 1996–2017), „Apskaitininko vadovas“ (su bendraaut., 1994), „Buhalterio žinynas“ (su bendraut., 3 leidimai (2000 – 2010) parašė apie 200 mokslinių ir metodinių bei daugiau kaip 400 mokslo populiarinimo straipsnių.


 

Auditorius
Gintautas Deveikis
 

1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2002 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“, „Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės sudarymo“, „Buhalterių rengimo“. kursuose bei „Pačiolio“ didžiuosiuose ir teminiuose seminaruose. Žurnalo „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ ir savaitraščio „Buhalterija“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, finansinės apskaitos skyriaus redaktorius. Dirbo Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktoriumi, buvo LR apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, LR apskaitos instituto Standartų tarybos narys.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautoris. Svarbiausios knygos: „Apskaitininko vadovas“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, „Buhalterio žinynas“, „Apskaitos politika“, „Buhalterinės apskaitos vadovas“, „Verslo apskaitos standartai: kaip juos taikyti praktiškai“. Verslo apskaitos standartų, Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo kursų medžiagų sudarytojas, taip pat daugiau negu šimto straipsnių apie finansinę apskaitą ir apskaitos organizavimą autorius.

 
 
 
Ekspertė, mokesčių konsultantė Oksana Galin

 

2001 m. baigė Buivydiškių aukštesniąją žemės ūkio mokyklą ir įgijo buhalterinės apskaitos specialybę; 2007 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ vyriausioji buhalterė, UAB „Visos buhalterinės paslaugos“ direktorė.

Knygų buhalterinės apskaitos ir mokesčių tematika bendraautorė. Svarbiausios: "Buhalterio žinynas", "Buhalterinės apskaitos tvarkymas", "Mažoji bendrija ir UAB: teisė, apskaita ir mokesčiai, atskaitomybė", "Buhalteriniai dokumentai". Kursų medžiagos rengėja. Straipsnių apskaitos ir mokesčių temomis autorė.

„Dėmesio! Seminaro audioversija bus patalpinta internetinėje svetainėje www.didiejiseminarai.lt. Ten pat bus patalpinti ir seminaro metu nagrinėti dokumentų šablonai. Pirkėjams norintiems gauti prisijungimus prie svetainės reikės parašyti elektroninį laišką adresu seminarai@paciolis.lt jame nurodant įmonės pavadinimą  (fizinio asmens vardą bei pavardę), įmonės kodą bei elektroninio pašto adresą, kuriuo norės gauti prisijungimus.“

  
 SPECIALUS PASIŪLYMAS AUDIOVERSIJOS PIRKĖJAMS                      
    
     Darbo priemonė „ĮMONĖS METINĖ ATSKAITOMYBĖ 2018.
FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“                                 

KAINA audioversijos pirkėjams – TIK 25 € (su PVM).

Perkant atskirai, kaina – 37 € (su PVM).


Plačiau


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite

2018 m. finansinė atskaitomybė ir 2019 m. mokesčių reforma. Audioversija

128
Audioversija ir darbo priemonė
153