Pačiolis

 
El. parduotuvė

Elektroniniai norminių aktų sąvadai


Elektroniniai norminių aktų sąvadai


Elektroninėje norminių aktų bazėje pateikiama daugiau kaip 7000 norminių aktų, įdiegta sparti ir patogi reglamentų paieškos sistema. Prenumeruodami „Pačiolio“ elektroninius sąvadus, jūs galėsite naudotis išskirtinėmis duomenų bazės programos savybėmis, kurios leis pasižymėti, komentuoti reikalingą darbui tekstą, skaityti dokumentus su jų istorija, matyti dokumento redakciją pagal pasirinktą laikotarpį, naudotis loginėmis nuorodomis į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Prireikus visus šiuos dokumentus galima atsispausdinti. Elektroniniai sąvadai atnaujinami kas savaitę. Apie atnaujinimus prenumeratorius informuoja elektroniniu paštu siunčiamas naujienlaiškis - „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis".

Norėdami nemokamai išbandyti registruokitės čia.

Elektroninių norminių aktų sąvadų naudingos funkcijos  

Elektroniniai norminių aktų sąvadai

JEIGU jŪSŲ VEIKLA LABAI ĮVAIRI, JUMS REIKIA PILNO SĄVADŲ KOMPLEKTO!


Jį sudaro NET 60 įmonių veiklai reikalingų sąvadų!
Pilno sąvadų komplekto
 12 mėn. prenumeratos kaina iki rugpjūčio 31 d. – 146 €, nuo rugsėjo 1 d. – 195 €
 (su PVM).


RINKITĖS TAI, KĄ DAŽNIAUSIAI NAUDOJATE!


 • Pagrindinių sąvadų komplektas (7 sąvadai):

1. Apskaita. 2. Pelno mokestis. 3. Pridėtinės vertės mokestis. 4. Gyventojų pajamų mokestis. 5. Socialinis draudimas. 6. i.Mokesčių administravimo sistema. 7. Darbo santykiai ir darbo ginčai.

 

PAGRINDINIŲ sąvadų komplekto 12 mėn. prenumeratos kaina iki rugpjūčio 31 d. – 65 €, nuo rugsėjo 1 d. – 80 € (su PVM).

Kiekvienas sąvadų prenumeratorius nemokamai gauna el. leidinį „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“. Plačiau apie leidinį.

Atsisiųskite išankstinio mokėjimo sąskaitą.

Pilnas sąvadų komplektas (60 sąvadų):

1. Administracinių nusižengimų kodeksas
2. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės
3. Akcizai
4. Apskaita
5. Asociacijos
6. Atliekų tvarkymas
7. Atskaitymai kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti
8. Auditas
9. Asmens duomenų apsauga
10. Bankroto procedūros
11. Baudžiamasis kodeksas
12. Baudžiamojo proceso kodeksas
13. Bausmių vykdymo kodeksas
14. Biudžetinės įstaigos
15. Biudžetinės įstaigos: valstybės tarnyba
16. Civilinio proceso kodeksas
17. Civilinis kodeksas
18. Cukraus mokestis
19. Darbo santykiai ir darbo ginčai
20. Dokumentų rengimas, tvarkymas, saugojimas
21. Europos verslo formos
22. Gyventojų pajamų mokestis
23. Gyventojų turto deklaravimas
24. Hipoteka ir turto vertinimas
25. Įmonių steigimas/likvidavimas
26. Individualios įmonės
27. Investicijos ir paskolos
28. Konkurencija
29. Kooperatinės bendrovės

30. Kredito unijos
31. Labdara ir parama
32. Mažosios bendrijos
33. Mokesčiai už gamtos išteklius
34. Mokesčių administravimas
35. i. Mokesčių administravimo sistema;
36. Mokestis už aplinkos teršimą
37. Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
38. Mokėjimai ir atsiskaitymai
39. Nekilnojamojo turto mokestis
40. Ne pelno ir visuomeninės organizacijos (įmonės)
41. Paslaugos
42. Paveldimo turto mokestis
43. Pelno mokestis
44. Prekyba
45. Pridėtinės vertės mokestis
46. Reklama
47. Rinkliavos
48. Socialinis draudimas
49. Socialinis mokestis
50. Statyba
51. Sutarčių registras
52. Tarptautinio dvigubo apmokestinimo išvengimas
53. Teisėkūra
54. Ūkinės bendrijos
55. Valstybės ir savivaldybės įmonės
56. Vertybinių popierių rinka
57. Viešieji pirkimai
58. Viešosios įstaigos
59. Žemės ir žemės nuomos mokesčiai
60. Žemės ūkio bendrovės

 YPATINGOS SĄVADŲ SĄVYBĖS

• Aiškiai ir patogiai pateikiama galiojanti reglamento redakcija ir jo istorija

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje pateikiama ne tik šiuo metu galiojanti, bet ir anksčiau galiojusios teisės akto redakcijos. Nurodomas jų galiojimo laikotarpis, dokumento priėmimo data ir numeris. Be to, kiekvieno skyriaus turinyje surašyti ne tik sąvade esančių dokumentų pavadinimai ir kiti rekvizitai, bet ir visų šių dokumentų pakeitimų numeriai ir datos.

Pagrindinis dokumento pateikimo būdas – rodoma dabartinė redakcija su istorija.

Pakeistos dokumentų dalys išskiriamos grafiniais ženklais, nebegaliojanti informacija užbraukiama, nurodoma, kada galiojo užbrauktoji teksto dalis, kokiu reglamentu ji buvo pakeista. Jei domina tik šiuo metu galiojanti redakcija, istoriją nesunkiai galima paslėpti: pažymėjus ekrano viršuje esantį Pasirinktos dienos be istorijos variantą ir paspaudus mygtuką Rodyti. Ekrane liks tik šiuo metu galiojančios norminio akto dalys.

Prireikus tam tikros dienos ar laikotarpio teisės akto redakcijos, pasirinkus Pasirinktos dienos be istorijos variantą, greta esančiame tuščiame laukelyje tereikia nurodyti pageidaujamą laikotarpį arba konkrečią datą.

• „Mano nuorodos“, „Mano aplinka“

Naršydami interneto tinklalapiuose esame įpratę, kad paspausta nuoroda, grįžus į tą patį puslapį, jau būna pažymėta kita spalva. Elektroninė teisės aktų sąvadų bazė veikia panašiai – nors kartą atidarytų teisės aktų pavadinimai nuspalvinami žaliai.

Tuomet teisės aktų sąraše iškart matomi nė karto neskaityti dokumentai: jie lieka pažymėti juoda spalva. Jei teisės aktas pakeičiamas, jis vėl tampa neskaitytu ir jo pavadinimas pasidaro juodas. 

• Asmeninės pastabos, pasižymėjimai ir komentarai

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegtos išskirtinės savybės, kurių nėra nė vienoje analogiškų produktų programoje ir juolab nemokamose duomenų bazėse: 1) galimybė užsirašyti pastabas apie vieną ar kitą norminį aktą, 2) įvairiomis spalvomis pasižymėti tekstą ir jį papildomai pakomentuoti. Užsirašyti ir išsaugoti asmenines pastabas apie aktualų dokumentą labai nesudėtinga. Tereikia paspausti eilutę Pastabos kairėje pusėje esančiame meniu ir užsirašyti norimą tekstą, kurį vėliau visada matysite atsidarę tą patį dokumentą.


• „Mano sąvadai“ - unikali galimybė suformuoti asmeninių sąvadų sąrašą

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje teisės aktai susisteminti pagal veiklos sritis daugiau nei į 60 sąvadų. Natūralu, kad ne visiems vartotojams jie visi yra vienodai svarbūs. Todėl įdiegta unikali funkcija „Mano sąvadai“ padeda labai lengvai atsirinkti tik jums aktualių sričių sąvadus ir juos susidėti į nuosavą lentynėlę.

 

Nusprendę, kad tam tikras sąvadas pasidarė mažiau aktualus, vienu paspaudimu pašalinsite jį iš savo sąvadų sąrašo – Pašalinti iš „Mano sąvadų“.

Loginės nuorodos į susijusius reglamentus

Vartotojų patogumui elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje sudarytos nuorodos į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Skaitydami konkretų įstatymą iš karto galėsite atsiversti su juo susijusius poįstatyminius aktus, VMI išaiškinimus ar komentarus, kitus paminėtus svarbius reglamentus.

Mėlynai nuspalvintas straipsnis – nuoroda į įstatymo straipsnio VMI komentarą

Mėlynai nuspalvintas straipsnio punktas – nuoroda į įstatymo straipsnio komentarą


 Loginės nuorodos sudarytos iš mėlynai nuspalvinto teksto, kurį paspaudus atidaromas susijęs norminis aktas arba kita to paties reglamento dalis. 
• Įvairiapjūvė ir sparti paieškos sistema

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegta paieškos sistema leidžia greitai susirasti teisės aktus pagal įvairius požymius. 

Galima pasirinkti konkrečius sąvadus, kuriuose norima atlikti paiešką, arba ieškoti visuose sąvaduose.

Baigus paiešką pateikiamas surastų dokumentų sąrašas, kurio viršuje – naujausi teisės aktai. Surastų reglamentų rūšiavimo tvarką galima pakeisti: Rūšiuoti pagal dokumento 

Atkreipiame dėmesį, kad suteiktas prisijungimo slaptažodis (naudotojo licencija) suteikia teisę naudotis elektroniniu produktu vienoje darbo vietoje (iš vieno kompiuterio). Kompiuterio, iš kurio Pirkėjas prie Produkto prisijungia pirmą kartą, parametrai bus automatiškai užregistruoti UAB „Pačiolis“ duomenų bazėje. Produktas skirtas tik jo Pirkėjams, jis negali būti jokiais būdais ir jokiomis priemonėmis perduodamas naudotis kitiems asmenims, nepirkusiems šio Produkto.


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Pilnas sąvadų komplektas
146
Pagrindinių sąvadų komplektas
65