Pačiolis

 
El. parduotuvė

Elektroniniai norminių aktų sąvadai


Elektroniniai norminių aktų sąvadai


Elektroninėje norminių aktų bazėje pateikiama daugiau kaip 7000 norminių aktų, įdiegta sparti ir patogi reglamentų paieškos sistema. Prenumeruodami „Pačiolio“ elektroninius sąvadus, jūs galėsite naudotis išskirtinėmis duomenų bazės programos savybėmis, kurios leis pasižymėti, komentuoti reikalingą darbui tekstą, skaityti dokumentus su jų istorija, matyti dokumento redakciją pagal pasirinktą laikotarpį, naudotis loginėmis nuorodomis į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Prireikus visus šiuos dokumentus galima atsispausdinti. Elektroniniai sąvadai atnaujinami kas savaitę. Apie atnaujinimus prenumeratorius informuoja elektroniniu paštu siunčiamas naujienlaiškis - „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis".

Norėdami nemokamai išbandyti registruokitės čia.

Elektroninių norminių aktų sąvadų naudingos funkcijos  
Elektroniniai norminių aktų sąvadai

RINKITĖS TAI, KĄ DAŽNIAUSIAI NAUDOJATE!

 • Pagrindinių sąvadų komplektas (7 sąvadai):

1. Apskaita. 2. Pelno mokestis. 3. Pridėtinės vertės mokestis. 4. Gyventojų pajamų mokestis. 5. Socialinis draudimas. 6. i.Mokesčių administravimo sistema. 7. Darbo santykiai ir darbo ginčai.

 

PAGRINDINIŲ sąvadų komplekto 12 mėn. prenumeratos kaina – 80 € (su PVM).

Pagrindinių sąvadų komplekto prenumeratoriai su 50 % nuolaida gali įsigyti elektroninį leidinį „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“.

PAGRINDINIŲ sąvadų komplekto su NAUJIENLAIŠKIU 12 mėn. prenumeratos kaina – 116,5 € 98,25   (su PVM).

 
  SPECIALUS PASIŪLYMAS 56-OJO „PAČIOLIO“ DIDŽIOJO SEMINARO DALYVIAMS 
  

  Pagrindinių sąvadų komplekto prenumeratos kaina 2019 m. – TIK 39 € (su PVM).

  DOVANA! Kartu su pagrindinių sąvadų komplektu jo prenumeratoriai gaus savaitinio elektroninio leidinio   
  „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“ prenumeratą 2019 metams.

Plačiau
 

Gal Jums reikia pilno sąvadų komplekto?

Jį sudaro daugiau nei 60 sąvadų:

1. Administracinių nusižengimų kodeksas
2. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės
3. Akcizai
4. Apskaita
5. Asociacijos
6. Atliekų tvarkymas
7. Atskaitymai kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti
8. Auditas
9. Asmens duomenų apsauga
10. Bankroto procedūros
11. Baudžiamasis kodeksas
12. Baudžiamojo proceso kodeksas
13. Bausmių vykdymo kodeksas
14. Biudžetinės įstaigos
15. Biudžetinės įstaigos: valstybės tarnyba
16. Civilinio proceso kodeksas
17. Civilinis kodeksas
18. Cukraus mokestis
19. Darbo santykiai ir darbo ginčai
20. Dokumentų rengimas, tvarkymas, saugojimas
21. Europos verslo formos
22. Gyventojų pajamų mokestis
23. Gyventojų turto deklaravimas
24. Hipoteka ir turto vertinimas
25. Įmokos į garantinį fondą
26. Įmonių steigimas/likvidavimas
27. Individualios įmonės
28. Investicijos ir paskolos
29. Konkurencija
30. Kooperatinės bendrovės

31. Kredito unijos
32. Labdara ir parama
33. Mažosios bendrijos
34. Mokesčiai už gamtos išteklius
35. Mokesčių administravimas
36. i. Mokesčių administravimo sistema;
37. Mokestis už aplinkos teršimą
38. Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
39. Mokėjimai ir atsiskaitymai
40. Nekilnojamojo turto mokestis
41. Ne pelno ir visuomeninės organizacijos (įmonės)
42. Paslaugos
43. Paveldimo turto mokestis
44. Pelno mokestis
45. Prekyba
46. Pridėtinės vertės mokestis
47. Reklama
48. Rinkliavos
49. Socialinis draudimas
50. Socialinis mokestis
51. Statyba
52. Sutarčių registras
53. Tarptautinio dvigubo apmokestinimo išvengimas
54. Teisėkūra
55. Ūkinės bendrijos
56. Valstybės ir savivaldybės įmonės
57. Vertybinių popierių rinka
58. Viešieji pirkimai
59. Viešosios įstaigos
60. Žemės ir žemės nuomos mokesčiai
61. Žemės ūkio bendrovės

 

PILNO sąvadų komplekto 12 mėn. prenumeratos kaina195 € (su PVM).

Pilno sąvadų komplekto prenumeratoriai elektroninį leidinį „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“ gauna NEMOKAMAI.YPATINGOS SĄVADŲ SĄVYBĖS

• Aiškiai ir patogiai pateikiama galiojanti reglamento redakcija ir jo istorija

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje pateikiama ne tik šiuo metu galiojanti, bet ir anksčiau galiojusios teisės akto redakcijos. Nurodomas jų galiojimo laikotarpis, dokumento priėmimo data ir numeris. Be to, kiekvieno skyriaus turinyje surašyti ne tik sąvade esančių dokumentų pavadinimai ir kiti rekvizitai, bet ir visų šių dokumentų pakeitimų numeriai ir datos.

Pagrindinis dokumento pateikimo būdas – rodoma dabartinė redakcija su istorija.

Pakeistos dokumentų dalys išskiriamos grafiniais ženklais, nebegaliojanti informacija užbraukiama, nurodoma, kada galiojo užbrauktoji teksto dalis, kokiu reglamentu ji buvo pakeista. Jei domina tik šiuo metu galiojanti redakcija, istoriją nesunkiai galima paslėpti: pažymėjus ekrano viršuje esantį Pasirinktos dienos be istorijos variantą ir paspaudus mygtuką Rodyti. Ekrane liks tik šiuo metu galiojančios norminio akto dalys.

Prireikus tam tikros dienos ar laikotarpio teisės akto redakcijos, pasirinkus Pasirinktos dienos be istorijos variantą, greta esančiame tuščiame laukelyje tereikia nurodyti pageidaujamą laikotarpį arba konkrečią datą.

• „Mano nuorodos“, „Mano aplinka“

Naršydami interneto tinklalapiuose esame įpratę, kad paspausta nuoroda, grįžus į tą patį puslapį, jau būna pažymėta kita spalva. Elektroninė teisės aktų sąvadų bazė veikia panašiai – nors kartą atidarytų teisės aktų pavadinimai nuspalvinami žaliai.

Tuomet teisės aktų sąraše iškart matomi nė karto neskaityti dokumentai: jie lieka pažymėti juoda spalva. Jei teisės aktas pakeičiamas, jis vėl tampa neskaitytu ir jo pavadinimas pasidaro juodas. 

• Asmeninės pastabos, pasižymėjimai ir komentarai

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegtos išskirtinės savybės, kurių nėra nė vienoje analogiškų produktų programoje ir juolab nemokamose duomenų bazėse: 1) galimybė užsirašyti pastabas apie vieną ar kitą norminį aktą, 2) įvairiomis spalvomis pasižymėti tekstą ir jį papildomai pakomentuoti. Užsirašyti ir išsaugoti asmenines pastabas apie aktualų dokumentą labai nesudėtinga. Tereikia paspausti eilutę Pastabos kairėje pusėje esančiame meniu ir užsirašyti norimą tekstą, kurį vėliau visada matysite atsidarę tą patį dokumentą.


• „Mano sąvadai“ - unikali galimybė suformuoti asmeninių sąvadų sąrašą

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje teisės aktai susisteminti pagal veiklos sritis daugiau nei į 60 sąvadų. Natūralu, kad ne visiems vartotojams jie visi yra vienodai svarbūs. Todėl įdiegta unikali funkcija „Mano sąvadai“ padeda labai lengvai atsirinkti tik jums aktualių sričių sąvadus ir juos susidėti į nuosavą lentynėlę.

 

Nusprendę, kad tam tikras sąvadas pasidarė mažiau aktualus, vienu paspaudimu pašalinsite jį iš savo sąvadų sąrašo – Pašalinti iš „Mano sąvadų“.

Loginės nuorodos į susijusius reglamentus

Vartotojų patogumui elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje sudarytos nuorodos į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Skaitydami konkretų įstatymą iš karto galėsite atsiversti su juo susijusius poįstatyminius aktus, VMI išaiškinimus ar komentarus, kitus paminėtus svarbius reglamentus.

Mėlynai nuspalvintas straipsnis – nuoroda į įstatymo straipsnio VMI komentarą

Mėlynai nuspalvintas straipsnio punktas – nuoroda į įstatymo straipsnio komentarą


 Loginės nuorodos sudarytos iš mėlynai nuspalvinto teksto, kurį paspaudus atidaromas susijęs norminis aktas arba kita to paties reglamento dalis. 
• Įvairiapjūvė ir sparti paieškos sistema

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegta paieškos sistema leidžia greitai susirasti teisės aktus pagal įvairius požymius. 

Galima pasirinkti konkrečius sąvadus, kuriuose norima atlikti paiešką, arba ieškoti visuose sąvaduose.

Baigus paiešką pateikiamas surastų dokumentų sąrašas, kurio viršuje – naujausi teisės aktai. Surastų reglamentų rūšiavimo tvarką galima pakeisti: Rūšiuoti pagal dokumento 

Atkreipiame dėmesį, kad suteiktas prisijungimo slaptažodis (naudotojo licencija) suteikia teisę naudotis elektroniniu produktu vienoje darbo vietoje (iš vieno kompiuterio). Kompiuterio, iš kurio Pirkėjas prie Produkto prisijungia pirmą kartą, parametrai bus automatiškai užregistruoti UAB „Pačiolis“ duomenų bazėje. Produktas skirtas tik jo Pirkėjams, jis negali būti jokiais būdais ir jokiomis priemonėmis perduodamas naudotis kitiems asmenims, nepirkusiems šio Produkto.


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Pilnas sąvadų komplektas
195
Pagrindinių sąvadų komplektas
80
Pagrindinių sąvadų komplektas su NAUJIENLAIŠKIU
98.25