Pačiolis

 
El. parduotuvė

Nuotoliniai „Darbo užmokesčio kursai“


Nuotoliniai „Darbo užmokesčio kursai“. 

Viskas, ką reikia žinoti BUHALTERIUI (ir ne tik jam) apie darbo užmokesčio apskaitą ir apmokestinimą!

Tai vieninteliai Lietuvoje tokie išsamūs „Darbo užmokesčio kursai“, kuriuose nuosekliai pateikiami darbo teisės aktų reglamentai, įmonės vidinių dokumentų šablonai ir praktiniai darbo užmokesčio apskaičiavimo pavyzdžiai nuo darbo santykių pradžios iki jų pasibaigimo.
 

Kursų programa:

1. Darbo santykių įforminimas, subjektai ir terminai. Darbo sutarčių sąlygos, jų keitimas. Buhalteriams žinotini teisiniai aspektai.

2. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio struktūra, minimalusis darbo užmokestis. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo bendrosios taisyklės ir praktiniai pavyzdžiai.

3. Darbo laikas. Darbo kodekse numatytų darbo laiko režimų ypatumai. Atlygis už nukrypimus nuo normalaus darbo laiko. Suminė darbo laiko apskaita. Individualus darbo laiko režimas. Komandiruotės ir jų apmokėjimas. Kilnojamojo pobūdžio darbas. Prastovos.

4. Poilsio laikas. Atostogos. Jų apmokėjimas. Dokumentavimo tvarka. Atostoginių kaupiniai.

5. Darbo santykių nutraukimo teisiniai pagrindai. Finansinės prievolės, nutraukiant darbo santykius. Išeitinės išmokos. Dokumentai ir apskaičiavimo pavyzdžiai.

6. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai ir apribojimai. Maksimalūs išskaitų dydžiai.

7. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas.

8. Ginčai dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo teisėtumo. 

Nuotolinių kursų kaina iki spalio 15 d. – 225 €; nuo spalio 16 d.  – 279 € (PVM netaikomas).

 

Trukmė – daugiau nei 20 ak. val.

 

TEIRAUKITĖS: tel. +370 612 66762, el. p. kursai@paciolis.lt


• Atsižvelgiant į Darbo kodekso  bei Vyriausybės nutarimo Nr.496 nuostatas, nagrinėjami praktiniai atlyginimo apskaičiavimo pavyzdžiai, kai darbo sutartyse sulygta pareiginė alga, valandinis įkainis, vienetinė darbo apmokėjimo forma. Aptariamos vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo bendrosios nuostatos, darbuotojui skirtų priedų, priemokų, premijų įtaka vidutinio darbo užmokesčio dydžiui, pateikiami skirtingais darbo laiko režimais dirbančių darbuotojų atostoginių, ligos pašalpos darbdavio lėšomis, kompensacijų, išeitinių išmokų apskaičiavimo pavyzdžiai. Nuosekliai parodomi darbuotojų prašymųvadovo įsakymųbuhalterinių pažymųdarbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių pavyzdžiai.

 

• Pateikiamos susistemintos schemos ir  apskaičiavimo pavyzdžiai, kai darbuotojai pasinaudoja teisės aktuose jiems suteikta pasirinkimo teise už dirbtus viršvalandžius, poilsio ar švenčių dienas nustatytu koeficientu padidintas valandas pridėti prie kasmetinių atostogų. Taip pat pateikiami vadovo įsakymų ir darbuotojo ataskaitų pavyzdžiai, kai darbuotojai siunčiami į tarnybines komandiruotes. Parodomas skirtingų kategorijų darbuotojų darbo komandiruotėje ir kelionės laiko apmokėjimaspoilsio laiko suteikimas, kai darbuotojas pasirenka už kelionę po darbo valandų ar poilsio dienomis pasinaudoti tokios pat trukmės poilsio laiku.

• Kursų medžiagoje pateikti darbuotojų darbo laiko planavimo ir apskaitos dokumentų ir tvarkų pavyzdžiai. Atskirai aptariamas įmonės administracijos vadovo, vadovaujančių darbuotojų ir kitų darbuotojų dirbtų viršvalandžių, darbo naktį, poilsio ir švenčių dieną žymėjimas, nes skiriasi šių kategorijų darbuotojų darbo apmokėjimas pagal Darbo kodekso 144 str. 4 ir 6 dalis.

 Darbo užmokesčio kursų klausytojus išmokome parengti suminės darbo laiko apskaitos dokumentus: darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbuotojų prašymus dėl viršyto darbo laiko kompensavimo. Išaiškiname suminės darbo laiko apskaitos esmę ir praktikoje pasitaikančias klaidas.

 Išskaitų iš darbo užmokesčio atvejai ir pavyzdžiai.

• Kursuose aptariami darbuotojų atleidimo teisiniai pagrindai, darbdavio prievolės atleidžiant darbuotojus. Pateikiami kompensacijų, išeitinių išmokų apskaičiavimo principai ir pavyzdžiai, esant skirtingiems darbo laiko režimams.

 

Kursų dalyviai:

 

● gaus išsamią ir naudingą spausdintą kursų medžiagą, kurioje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais; 

● gaus prisijungimus prie kursų įrašo ir galės savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje klausytis įrašytus lektorės aiškinimus; 

● išklausyti kursus galės ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 2 mėnesius;

● taip pat gaus (elektroniniu pavidalu) daug naudingų su darbo santykiais susijusių vidinių tvarkų bei dokumentų pavyzdžių ir šablonų, kuriuos lengvai prisitaikys savo įmonės poreikiams; 

● rūpimus klausimus lektorei galės užduoti ir gaus atsakymus el. paštu.

 

Išklausę Darbo užmokesčio kursus, įgysite visapusišką supratimą apie darbo santykių dokumentavimą, atlyginimo apskaičiavimą, esant skirtingiems darbo laiko režimams, bei apmokestinimą. Sutaupysite daug laiko, rengdami savo įmonėje reikalingas šios srities tvarkas bei dokumentus. Praktiniai darbo užmokesčio apskaičiavimo pavyzdžiai, esant skirtingiems darbo laiko režimams, ženkliai palengvins darbuotojų darbo santykių įforminimą ir atlygio apskaičiavimą įvairiausiose įmonėse pasitaikančiose situacijose.

 

 Kursus veda LEKTORĖ – auditorė Dalia Kristina PLAČENYTĖ, kuri 30 metų specializuojasi darbo santykių įforminimo, darbo užmokesčio apskaičiavimo, apskaitos ir apmokestinimo srityse.

 
Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite

Nuotoliniai „Darbo užmokesčio kursai“

225