Pačiolis

 
El. parduotuvė

Darbo užmokesčio kursai
KURSŲ KAINA, vėliau – 249 € (PVM netaikomas).Artimiausios kursų grupės: 


KURSAI SKIRTI:

Visų rūšių įmonių buhalteriams, administratoriams, ekonomistams, personalo tarnybos specialistams, vykdantiems darbuotojų pajamų, susijusių su darbo santykiais, apskaičiavimą, apskaitą ir apmokestinimą.

KURSŲ DALYVIAI SUŽINOS?

remdamiesi praktiniais pavyzdžiais mokėsite apskaičiuoti darbo užmokestį, kai darbo sutartyje:

nustatyta tik pareiginė alga,

numatyti priedai prie darbo užmokesčio, susiję su darbo rezultatais,

nustatytas valandinis arba vienetinis įkainis,

nustatytas akordinis (arba brigadinis) darbo apmokėjimas,

žinosite, kaip apskaičiuojamas padidintas apmokėjimas už viršvalandžius, darbą naktį, poilsio ar švenčių dienomis, bei darbuotojų pasirinktas poilsio laikas, pridedamas prie kasmetinių atostogų;

pagal pateiktus pavyzdžius galėsite tinkamai parengti dokumentus, susijusius su darbo laiko apskaita, nedirbto laiko apmokėjimu;

mokėsite apskaičiuoti darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, parengti įmonės vidines tvarkas, įvertinti teisės aktų pasikeitimo niuansus;

mokėsite taikyti garantijas ir kompensacijas darbuotojams:

auginantiems vaikus,

naudojantiems asmenines darbo priemones darbe;

žinosite išskaitų iš darbo užmokesčio galimybes, prievoles, dydžio nustatymą, dokumentavimą ir kontrolę;

išmoksite apskaičiuoti ir registruoti apskaitoje atostoginių kaupimus;

susipažinsite su apskaitoje naudojamais darbo užmokesčio apskaičiavimo dokumentais ir registrais bei išmoksite juos pildyti bei tvarkyti.

KURSŲ PROGRAMA:

1. Darbo santykių įforminimas, darbo sutarčių keitimas pagal numatomą naują apmokestinimo tvarką. Buhalteriams žinotini teisiniai aspektai.

2. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio perskaičiavimo įtaka vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimui, bendrosios taisyklės ir praktiniai pavyzdžiai.

3. Darbo laikas. Dokumentavimo tvarka. Suminė darbo laiko apskaita. Individualaus darbo laiko režimas.

4. Atlygis už nukrypimus nuo sutartos darbo laiko normos.

5. Garantijos ir kompensacijos darbuotojams.

6. Poilsio laikas. Atostogos. Jų apmokėjimas.

7. Finansinės prievolės, nutraukiant darbo santykius. Išeitinės išmokos. Dokumentai ir apskaičiavimo pavyzdžiai.

8. Išskaitos iš darbo užmokesčio pagal pakeistus maksimalius dydžius.

9. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas, įvertinant mokesčių reformą

Kursų dalyviai gauna daug itin naudingų su darbo santykiais susijusių vidinių tvarkų bei dokumentų pavyzdžių ir šablonų, kuriuos lengva prisitaikyti konkrečios įmonės poreikiams.

Pasirinkę šiuos kursus, įgysite visapusišką supratimą apie darbo santykių dokumentavimą, atlyginimo apskaičiavimą ir apmokestinimą įvairiose situacijose. Kartu sutaupysite daug laiko, rengdami savo įmonėje reikalingas šios srities tvarkas bei dokumentus.

DĖSTYTOJAI BEI MEDŽIAGOS RENGĖJAI:

Kursų medžiagą rengė didelę darbo patirtį turintys dėstytojai praktikai.


Auditorė
Dalia Plačenytė
 

Nuo 1993 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Darbo užmokesčio“, „Buhalterių rengimo“, „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“ kusuoseir „Pačiolio“ teminiuose seminaruose.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautorė. Svarbiausios knygos: „Sąskaitų korespondencijų žinynas“,„Buhalterio žinynas“, „Pirminiai apskaitos ir mokesčių dokumentai“, „Inventorizacija“, „Kaip pravesti inventorizaciją ir dokumentuoti jos rezultatus“, „10 000 sąskaitų korespondencijų“.

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo ir Darbo užmokesčio kursų metodinių medžiagų sudarytoja, taip pat daugiau negu 40 straipsnių apie finansinę apskaitą ir apskaitos organizavimą autorė.
Juristė konsultantė
Marina Gupto
 

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, „Mokesčių apskaičiavimo kursuose“, „Darbo užmokesčio kursuose“ ir kituose mokymuose.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ juristė-konsultantė, UAB „Pačiolio“ prekyba“ juristė.

Knygų „Mokesčių administravimas per 2 savaites“, „Pelno mokestis per 2 savaites“ autorė, kitų įmonės produktų bendraautorė („Apskaitos politika“, „Mokesčių vadovas“, „Apskaitos vadovas“, „Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo darbo knyga“, „Įmonės dokumentai“, „Apskaitos ir mokesčių dokumentai“, „Buhalterio žinynas“ ir kt.), taip pat daugiau kaip 50 publikacijų apskaitos ir mokesčių, vidaus audito klausimais, komercinės, darbo  teisės temomis autorė.

Juristas Vaidotas Dauskurdas
 Nuo 2005 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose teminiuose seminaruose. Žurnalo „Juristas“ vyr. redaktorius. Žurnalo „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ ir savaitraščio „Buhalterija“ teisės skyriaus redaktorius. Šiuo metu vadovauja bendrovei „Pačiolio reklama“.

Knygų „Kaip išvengti didelių mokesčių“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, „Apskaitos politika“, „Įmonės dokumentai“, „Buhalterija: vadovo ir buhalterio atsakomybė“ bendraautoris. Knygos „Sutartys: principai ir praktika“ recenzentas. Darbo užmokesčio kursų, teminių seminarų metodinių medžiagų vienas iš sudarytojų, daugiau kaip 50 straipsnių darbo, civilinės ir įmonių teisės klausimais autorius.


KURSŲ KAINA – 249 € (PVM netaikomas).KURSŲ ORGANIZAVIMO TVARKA. Kursų dalyviai gauna spausdintą mokomąją medžiagą ir galimybę pasinaudoti mūsų parengtais dokumentų šablonais. Dėstytojas išsamiai paaiškins medžiagoje pateiktas schemas. Spausdinta mokomoji medžiaga lieka kursų dalyviui. Neaiškias sudėtingas situacijas galėsite išsiaiškinti su dėstytoju, suformulavę ir pateikę konkretų klausimą.

Kursų trukmė – 18 ak.val.

Kursai vyksta darbo dienomis – 3 dienas po 6 ak.val.

KIEKVIENAS DALYVIS GAUNA:

• spausdintą mokomąją medžiagą;

• nuolaidą įsigyti kitus „Pačiolio“leidinius;

• kursų baigimo pažymėjimą.

SVARBU!
KURSŲ DATOS YRA PLANUOJAMOS IR JOS EIGOJE GALI KEISTIS. AR GRUPĖ BUS SURINKTA TIKSLIAI INFORMUOJAME EL. PAŠTU UŽSIREGISTRAVUSIUS DALYVIUS LIKUS SAVAITEI IKI KURSŲ.