Pačiolis

 
El. parduotuvė

8. Darbo priemonės ir knygos

  2020 m. mokesčius deklaruokite lengvai ir teisingai!

Atnaujintos deklaracijų versijos – darbo priemonėje

„2020 metinių mokesčių deklaracijų ir pranešimų parengimo vadovas“.

Priemonės kaina  47 €!

Naudokitės proga ir įsigykite šią darbo priemonę DABAR!

Plačiau

 

Išsami 2020 m. finansinių ataskaitų užpildymo instrukcija

Autoriai: UAB „Pačiolis“ specialistai.

Išleista – 2020 m. lapkričio mėn. 2020 gruodis – papildomas tiražas.

Kaina – 37 € (su PVM).
Plačiau
  Pripažinimą pelnęs ir daugelio pasiilgtas. Naudingas kiekvienam!

Turime jau abu tomus.

Dvitomio apimtis – apie 1 500 psl.

I-o ir II-o tomų kaina iki vasario 28 d. – 190 €, vėliau – 205 € (su PVM).

Plačiau
 

I knygos tomo kaina iki vasario 28 d. – 90 € (su PVM) vietoje 95 €.

II knygos tomo prenumeratos kaina iki vasario 28 d.  80 € (su PVM) vietoje 90 €.

Abiejų tomų prenumeratos kaina iki vasario 28 d. – 157 € (su PVM) vietoje 175 €.

Numatoma išleisti II tomą – 2021 m. I ketv.

Plačiau
 

KIEKVIENAM PROFESIONALIAM BUHALTERIUI – specialus, informatyvus, gausus vertingų priminimų,
taupantis Jūsų laiką 
2021 BUHALTERIO KALENDORIUS

Pristatysime NEMOKAMAI!


Kalendoriaus kaina
 – 17 € (su PVM).

Plačiau
  NAUJIENA!


Atnaujintoje ir papildytoje
 darbo priemonėje daugiau kaip 100 įvairių įmonių veiklai skirtų buhalterinių dokumentų pavyzdžių su jų naudojimo tvarkos paaiškinimais.

Darbo priemonės kaina iki vasario 28 d. – 75 €, vėliau – 97 € 
(su PVM).
Plačiau
  Apskaitos ir mokesčių politiką privalo turėti ir NEDIDELĖ ar net visai MAŽA įmonė.

Darbo priemonė (elektroninė) skirta visų veiklos rūšių įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, dirbančioms pagal VAS reikalavimus.

Priemonės kaina iki vasario 28 d. – 85 €, vėliau 118 €!
Plačiau
   

Netinkamai parengta įmonės apskaitos politika ne tik iškraipo finansinių ataskaitų duomenis, bet ir gali lemti neteisingą mokesčių apskaičiavimą!

Priemonės kaina iki vasario 28 d. – 127 , vėliau 179 €!

Plačiau
 

Buhalterinės literatūros bestseleris – aštuonių laidų knygos tiražas jau
35 000 egzempliorių!

Knygos kaina iki vasario 28 d. – 75 € (su PVM) vietoje 105 €

Plačiau
Pelno nesiekiančios įmonės, įstaigos ir organizacijos, bendrijos ir fondai, politinės partijos ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkantys apskaitą ir rengiantys finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 12 18 įsakymo Nr. 1K-443 nustatyta tvarka, dalininkams, nariams, steigėjams ir Juridinių asmenų registrui privalo pateikti:
     

naujos formos Finansinės būklės ataskaitą;
naujos formos Veiklos rezultatų ataskaitą;
aiškinamojo rašto pastabose privalomai atskleidžiamą informaciją apie gautą paramą ir jos panaudojimą, suteiktą labdarą ir paramą, tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą.

Priemonės kaina iki vasario 28 d. – 39 €, vėliau – 55 € (su PVM).

Plačiau
 

VISOS KASDIENĖS IR NEKASDIENĖS OPERACIJOS!

Unikali pagalbinė priemonė kiekvienai buhalterijai!

Antroji atnaujinta ir papildyta laida.

Žinyno kaina iki vasario 28 d. – 93 € (su PVM) vietoje 127 €!

Plačiau
 

Karantino laikotarpiu priimama naujų darbo santykius reguliuojančių teisės aktų, kurie yra laikini – skirti tik dabartiniam laikui.

Vis dėlto ne mažiau svarbu gerai žinoti darbo santykius reguliuojančių visų teisės aktų reikalavimus, kuriuos privalo taikyti kiekviena įmonė.


Priemonės kaina iki vasario 28 d. 69 € (su PVM) vietoje 137 €! Mažiau nei 1 € už šabloną!

Plačiau
 

Mokesčių apskaitą tvarkykite lengvai, patogiai ir kokybiškai!

Knygos kaina iki vasario 28 d. – 28 €, vėliau – 35 € (su PVM).

Plačiau
Prekes taip pat galite įsigyti knygynuose.
Plačiau