Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


Naujausios žinios ir praktiniai patarimai kiekvieną antradienį!

 

Savaitraštyje skaitysite publikacijas buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokesčių, teisės bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais. Rasite daug praktinių patarimų ir konsultacijų, parengtų advokatų, auditorių, VMI ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų. Be to, savaitraštis pasipildė ir naujomis rubrikomis, skirtomis išmaniosios mokesčių administravimo sistemos praktiniam įgyvendinimui, darbo teisės ir darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimams. Aktualios informacijos jame suras ir pelno nesiekiančių įstaigų buhalteriai. Kiekviename numeryje rasite daug kasdienei veiklai naudingos informacijos – mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorių, reglamentų naujienas, svarstomų įstatymų projektus.

Susipažinti su leidinio el. versija galite ČIA

9 mėnesių prenumeratos pasiūlymas:

popierinė savaitraščio versija (balandis–gruodis) – 102 € (įskaičiuotas 8,42 € PVM);

elektroninė savaitraščio versija (balandis –gruodis) – 75 € (įskaičiuotas 13,02 € PVM).


SAVAITRAŠČIO 2018 metų PRENUMERATORIAI GAUS DOVANŲ:

 • NAUJIENA! Kiekvieną savaitę  išsamų elektroninį leidinį „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškį“. Tai elektroninis leidinys, operatyviai informuojantis apie naujausius įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus ir leidžiantis išsamiai susipažinti su siunčiamo atnaujinto reglamento turiniu. Leidinys prenumeratoriams siunčiamas kiekvieną pirmadienį. Norėdami susipažinti su šiuo leidiniu išsamiau SPAUSKITE ČIA
 • Specialų, atnaujintą leidinį „Naudinga informacija buhalteriams“. Tai nepakeičiamas kiekvieno buhalterio pagalbininkas, tvarkant finansinę apskaitą, apskaičiuojant mokesčius bei vykdant kitas prievoles valstybės institucijoms ir įstaigoms. Šis leidinys padės sutaupyti nemažai brangaus laiko, ieškant reikalingos informacijos. Popierinio varianto savaitraščio prenumeratoriai gaus popierinę versiją, o elektroninės versijos prenumeratoriai gaus elektroninę versiją.
 • 2012–2017 m. elektroninį straipsnių archyvą, kuriame beveik 2 000 publikacijų ir dar TIEK PAT VMI konsultantų bei apskaitos ir mokesčių specialistų konsultacijų ir daug kitos aktualios informacijos!
 • Naudingas buhalterio darbui atmintines.
 • Dovanų vertė virš 100 €.Galite rinktis popierinę arba elektroninę leidinio versiją.

Leidinio lektroninė versija itin patogi vartotojams – tereikia turėti kompiuterį ir internetą. Ji turi daug pranašumų: elektroninių leidinių prenumeratoriai gali pasirinkti straipsnius pagal leidinio numerį, autorių, straipsnio pavadinimo fragmentą, reikšminį žodį ar žodžių junginį, skaityti straipsnius PDF formatu ir juos atsispausdinti.

Leidžiamas: nuo 2005 metų.

Savaitraščio apimtis: 4048.

Periodiškumas: išeina kiekvieną antradienį. Liepos–rugpjūčio numeriai išeina kas antrą savaitę.

Platinamas: tik prenumeratos būdu.

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS:

APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE. 
Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA.
 Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ. 
Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS. 
Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA. 
UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA. 
Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK. 
Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA. 
Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS. 
Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.
KAIP PRENUMERUOTI?
 • Prenumeruoti internetu.
 • Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).
 • Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.
 • Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne adresu, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).
 • Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.
 • Prenumeruoti platinimo tarnybose
 • Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.
LEIDINIŲ PRISTATYMAS
 • Leidinių pristatymas nemokamas.
 • Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.
 • Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt, nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 03 20

PROJEKTINIO DARBO SUTARTIES SUDARYMAS

Jeigu darbuotojas įsipareigoja tam tikrą terminą dirbdamas pas darbdavį pasiekti šalių sutartą rezultatą, ar gali būti sudaroma projektinio darbo sutartis?

– Darbo kodeksas nustato, kad projektinio darbo sutartis yra terminuota darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja atlikti savo darbo funkciją konkrečiam projekto rezultatui pasiekti dirbdamas savo nustatytu darbo laiko režimu darbovietėje arba už darbovietės ribų, o darbdavys įsipareigoja už tai sumokėti sulygtą atlyginimą (DK 89 str. 1 d.). Projektinio darbo sutarties šalys turi apibrėžti konkretų projekto rezultatą, nustatyti jo pabaigą ar jos nustatymo sąlygas.

 Vadovaujantis kodeksu, sulygti dėl projektinio darbo sutarties galima tokiais atvejais:

1) sudarant iki dvejų metų trukmės projektinio darbo sutartį su naujai priimamu dirbti asmeniu;

2) laikinai, iki penkerių metų, pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo sutartį;

3) sudarant iki dvejų metų trukmės susitarimą dėl projektinio darbo, galiojant kitos rūšies darbo sutarčiai.

Žinotina, kad, sudarant projektinio darbo sutartį, būtina joje nustatyti darbo laiko normą, tai yra vidutinį darbo valandų per savaitę skaičių, kurį dirbs darbuotojas. Jos ypatumas tas, kad darbo laiką darbuotojas skirsto savo nuožiūra, tačiau privalo atsižvelgti į nustatytus minimaliojo poilsio laiko ir maksimaliojo darbo laiko ribojimus. DK (114 str.) įtvirtinti šie maksimaliojo darbo laiko reikalavimai:

a) kiekvienas 7 dienų laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 48 valandos darbo;

b) darbo diena / pamaina negali būti ilgesnė kaip 12 valandų;

c) turi būti laikomasi darbo laiko režimo ypatumų, kai dirba naktį darbuotojai, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, bei darbuotojams, dirbantiems darbo aplinkoje, kurioje, įvertinus riziką, nustatyta, kad sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų leistinus dydžius (kiekius) ir techninėmis ar kitomis priemonėmis jų kiekio darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma;

d) negali būti dirbama daugiau kaip 6 dienas per 7 paeiliui einančias dienas.   

DK 122 str. aptaria minimaliojo poilsio laiko reikalavimus:

a) per darbo dieną / pamainą darbuotojui suteikiamos fiziologinės pertraukos pagal darbuotojo poreikį;

b) ne vėliau kaip po 5 valandų darbo darbuotojams turi būti suteikta pietų pertrauka;

c) kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų / pamainų trukmė negali būti trumpesnė kaip 11 valandų;

d) jeigu budėjimas darbe trunka 24 valandas, poilsio laikas privalo būti ne trumpesnis kaip 24 valandos.

Paminėtina, kad darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai darbuotojui, dirbant pagal projektinio darbo sutartį, taikomi tiek, kiek jie susiję su darbuotojo tiesioginiu sulygtos darbo funkcijos atlikimu ar buvimu darbovietėje. Jeigu atlikdamas darbo funkciją darbuotojas gali patekti į jo sveikatai kenksmingas ar gyvybei pavojingas sąlygas, darbdavys privalo darbuotoją apie tai laiku informuoti ir sudaryti sąlygas jam saugiai dirbti (DK 90 str. 3 d.).

Projektinio darbo sutartyje gali būti nustatytas laikinis darbo apmokėjimas arba darbo apmokėjimas už įvykdytą rezultatą, arba taikomas mišrus būdas, tačiau bet kuriuo atveju dirbančiajam pagal projektinio darbo sutartį turi būti mokamas ne mažesnis kaip minimalusis valandinis atlygis, o darbo užmokestis turi būti mokamas reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Parengė

Henrikas DAVIDAVIČIUS

LR teisėjų asociacijos narys

Šio numerio temos:

„Paslėpta“ prievolė mažoms ir labai mažoms įmonėms

Pernai labai mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį rengė apie trečdalis visų įmonių. Tikėtina, kad tokio jų populiarumo priežastis – galimybė nesudaryti aiškinamojo rašto. Tačiau Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas numato atvejus, kai šios įmonės, net ir nesudarydamos atskiro aiškinamojo rašto, vis dėlto privalo papildomai atskleisti tam tikrą informaciją, sudarydamos balanso priedą. Papildomos informacijos atskleidimo prievolė sietina su savų akcijų supirkimu, tačiau ji gali atsirasti net ir įmonei faktiškai nesupirkus savų akcijų. Straipsnyje apžvelgsime tokius sandorius ir galimas jų pasekmes.

Kovodama su korupcija VMI registruoja lankytojus

VMI tarnautojai įpareigoti registruoti įstaigos patalpose vykusius susitikimus su mokesčių mokėtojais ir jų atstovais. Registruojami bet kokio pobūdžio: tiek žodiniai, tiek rašytiniai politikų kreipimaisi ir tokių susitikimų bei kreipimųsi tikslai. Informacija perduodama Korupcijos prevencijos ir kontrolės padaliniui, kuris atlieka vertinimus ir sprendžiama dėl korupcijos rizikos.

Kiti šio numerio straipsniai:

– Transporto sektoriui – VMI, FNTT ir VDI dėmesys;

– Pelno nesiekiančių organizacijų kapitalo sumažėjimo apskaita;

– Kai kurie įmonių nuolatinių buveinių apmokestinimo pelno mokesčiu aspektai pagal EBPO rekomendacijas (2);

– Lietuvos kredito unijų teikiamos galimybės asmenims ir verslui;

– Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad garantinio laikotarpio metu išryškėję daikto trūkumai būtų pašalinti ne pirkėjo sąskaita;

– Programa „Excel“ (31). Salyginis formatavimas (1);

– Ryto rutina: įpročiai, įkvepiantys sėkmei;

– Atvirumas ar agresyvumas? Balansavimas ties riba;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VMI specialistų konsultacijos;

– Reglamentų naujienos;

– 2018 metų kovo–balandžio mėn. mokesčių sumokėjimo, deklaravimo ir kitų prievolių kalendorius.

 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 03 13

Suklastotos kupiūros kasoje nėra pagrindas reikalauti atsakomybės

Nors ir nemalonūs, bet dažnai pasitaikantys atvejai prekyboje arba maitinimo bei apgyvendinimo sektoriuose – suklastoti banknotai. Įmonės kasoje atsiradus netikroms kupiūroms, formaliai atsakomybė tenka darbuotojams. Kupiūros privalo būti išimtos iš apyvartos ir perduotos atitinkamoms institucijoms (policijai, transporto sektoriaus įmonės jas turi perduoti Lietuvos bankui), o įmonei padarytą žalą turi kompensuoti materialiai atsakingi darbuotojai. Deja, jeigu vienoje pamainoje dirba bent keli tokie darbuotojai, rasti kaltąjį nėra taip paprasta. Pasak Lietuvos banko atstovų, net ir suradus prasižengėlį, reikėtų neskubėti išsireikalauti atlyginti žalą – pirmiausia vertėtų inicijuoti ekspertizę.

Būtina ekspertizė

Policijos duomenimis, 2017 metais Lietuvos Respublikoje iš apyvartos išimta ne mažiau kaip 2 300 netikrų (suklastotų) euro banknotų. Jų bendra nominalų suma neatskleidžiama, tačiau, pasak Policijos departamento komunikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Simonos Ludavičiūtės, nors netikrų (suklastotų) pinigų naikinimą organizuoja Lietuvos bankas, iki kupiūros sunaikinimo verslininkui tenka nueiti dar ilgą kelią.

Pasak Lietuvos banko Ekspertizės ir techninio skyriaus vyresniosios specialistės Ramunės Juzėnienės, įtarus, kad gavote padirbtą pinigą, patartina kreiptis į Lietuvos banką ir užpildyti prašymą atlikti mokumo ekspertizę. Tik ekspertas gali įvertinti, ar pinigai yra padirbti. Jeigu ekspertizės metu bus nustatyta, kad pinigai yra tikri, jų vertė jums bus kompensuota. Jeigu ekspertizės metu bus pripažinta, kad pinigai padirbti, ekspertas surašys specialisto išvadą ir ją išsiųs į teritorinį policijos komisariatą. Apie ekspertizės išvadas jums bus pranešta. Nustačius, kad pinigai netikri, nuostolių niekas neatlygina.

Ekspertizė rekomenduojama dar ir dėl to, kad pinigų klastotojai pasiekė tokį profesionalumo lygį, kad sugeba apgauti net ir bankomatus. Pinigų padirbinėtojai iš Lietuvos yra pagarsėję visame pasaulyje kaip itin profesionalūs klastotojai. Kai kurios į rinką paleistos kupiūros tokios kokybiškos, kad jų neatpažįsta nei patyrę ir specialius aparatus turintys kasininkai, nei bankomatai. Netikrų pinigų gamintojai rado būdą, kaip pasigaminti ultravioletinėje šviesoje spalvą keičiančių dažų. Suklastotos kupiūros gali būti net ir su vandens ženklais.

Spąstai verslui

Nusikaltėlių profesionalumas didina pavojų verslui. Jukbandymas grąžinti padirbtą kupiūrą į apyvartą laikomas nusikalstama veika. 2016 metais pagal Baudžiamojo kodekso 213-ąjį straipsnį – Netikrų pinigų ar vertybinių popierių gaminimas, laikymas arba realizavimas – išnagrinėtos 39 bylos. 2015 metais baigtos 45 bylos. Įstatymų leidėjai už tokį nusikaltimą numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 10 metų.

Lietuvos auditorių rūmai praneša: jeigu, atliekant įmonės finansinių ataskaitų auditą, nustatomi klastojimo atvejai, apie tai pranešama atitinkamoms institucijoms. Beje, išsamiau komentuoti šia tema jie atsisakė. Tad buhalteriui, gavusiam informacijos apie galimai suklastotus banknotus kasoje, lieka tik išimti kupiūras iš apyvartos, kreiptis į Lietuvos banką, rašyti buhalterinį aplinkraštį, gauti pasiaiškinimą iš toje pamainoje dirbusių materialiai atsakingų asmenų, padirbtų pinigų vertės sumą priskirti nuostoliams ir archyvuoti gautus dokumentus iš Lietuvos banko ekspertų bei policijos komisariato. 

Parengė Asta Asadauskaitė


Įmonės skolų prevencija – ką būtina žinoti

Baigiantis kalendoriniams metams, viena iš daugelio įmonėse privalomų procedūrų – įmonės turto ir jos įsipareigojimų inventorizavimas. Tai neatsiejama nuo Skolų suderinimo aktų rengimo ir pasirašymo, siekiant suderinti ir patvirtinti tiek įmonės skolas tretiesiems asmenims, tiek ir trečiųjų asmenų skolas įmonei. Nors tai neabejotinai susiję su įmonės skolų administravimu, realiai šis veiksmas skolų susigrąžinimui turi visai menką poveikį: pasirašiusios Skolų suderinimo aktus, įmonės dažniausiai juos taip ir pamiršta iki kitos inventorizacijos, tikėdamosi, kad skolininkai, patvirtinę savo skolas, jas sugrąžins, be to, neretas atvejis, kad įmonė, išsiuntusi skolininkui tokį suderinimo aktą, atsakymo negauna, t. y. skolininkas nepatvirtina esamo įsipareigojimo...

Skubėk lėtai ir galbūt praturtėsi

Pastebiu, kad dažnas, vos tik VMI pateikus preliminarias gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas, tą pačią dieną pasižiūri į atgautiną sumą, pasigroži ja (arba pasipiktina, „už ką aš vėl likau skolingas?!“) ir paspaudžia mygtuką „pateikti“. Festina lente (lot. skubėk lėtai) perspėja senovės romėnų išmintis ir ji šį kartą gali pasiteisinti. Detaliau panagrinėjus skaičius galima juos sudėlioti taip, kad grąžintina suma išaugtų net ne keliais eurais, o keletą kartų. Pasimokykime deklaraciją pateikti lėtai.

Kiti šio numerio straipsniai:

– Išmokėto darbo užmokesčio apmokestinimas ir deklaravimas;

– Kai kurie įmonių nuolatinių buveinių apmokestinimo pelno mokesčiu aspektai pagal EBPO rekomendacijas (1);

– „Kvito reikalauk – žaidime dalyvauk“. Ar jau laimėjote?;

– Europos priežiūros institucijos įspėja apie virtualųjų valitų;

– Įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamuoju;

– Darbas nebaigtas, kol vadovui nepateiktos analizės įžvalgos;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VMI specialistų konsultacijos;

– Apie GPM įstatymo pakeitimus nuo 2018 01 01;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius.

Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2018 m. 9 mėn. (kovas-gruodis),
(popierinė versija).
102
2018 m. II pusmetis, (popierinė versija). 70.5
2018 m. II ketvirtis, (popierinė versija). 36
2018 m. kovo mėn.(popierinė versija). 13
2018 m. 9 mėn. (kovas-gruodis),
(elektroninė versija).
75
2018 m. I pusmetis.(elektroninė versija). 50
2018 m. I ketvirtis. (elektroninė versija). 25