Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


Naujausios žinios ir praktiniai patarimai kiekvieną antradienį!

 

Atsinaujinusiame savaitraštyje skaitysite publikacijas buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokesčių, teisės bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais. Rasite daug praktinių patarimų ir konsultacijų, parengtų advokatų, auditorių, VMI ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų. Be to, savaitraštis pasipildė ir naujomis rubrikomis, skirtomis išmaniosios mokesčių administravimo sistemos praktiniam įgyvendinimui, darbo teisės ir darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimams. Aktualios informacijos jame suras ir pelno nesiekiančių įstaigų buhalteriai. Kiekviename numeryje rasite daug kasdienei veiklai naudingos informacijos – mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorių, reglamentų naujienas, svarstomų įstatymų projektus.

Susipažinti su leidinio el. versija galite ČIA


10 proc. nuolaida 2018 metų prenumeratai galioja TIK iki LAPKRIČIO 30 d.

● Popierinė savaitraščio versija –  141 € 127 € (įskaičiuotas 10,49 € PVM). 

● Elektroninė savaitraščio versija – 100 € 90 € (įskaičiuotas 15,62 € PVM).


SAVAITRAŠČIO 2018 metų PRENUMERATORIAI GAUS DOVANŲ:

 • NAUJIENA! Kiekvieną savaitę  išsamų elektroninį leidinį „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškį“. Tai elektroninis leidinys, operatyviai informuojantis apie naujausius įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus ir leidžiantis išsamiai susipažinti su siunčiamo atnaujinto reglamento turiniu. Leidinys prenumeratoriams siunčiamas kiekvieną pirmadienį. Norėdami susipažinti su šiuo leidiniu išsamiau SPAUSKITE ČIA
 • Specialų, atnaujintą leidinį „Naudinga informacija buhalteriams“. Tai nepakeičiamas kiekvieno buhalterio pagalbininkas, tvarkant finansinę apskaitą, apskaičiuojant mokesčius bei vykdant kitas prievoles valstybės institucijoms ir įstaigoms. Šis leidinys padės sutaupyti nemažai brangaus laiko, ieškant reikalingos informacijos.
 • 2012–2017 m. elektroninį straipsnių archyvą, kuriame beveik2 000 publikacijų ir dar TIEK PAT VMI konsultantų bei apskaitos ir mokesčių specialistų konsultacijų ir daug kitos aktualios informacijos!
 • Labai patogius naudoti spiralinį bei kišeninį kalendorius.
 • Naudingas buhalterio darbui atmintines.
 • Dovanų vertė virš 100 €.Galite rinktis popierinę arba elektroninę leidinio versiją.

Leidinio lektroninė versija itin patogi vartotojams – tereikia turėti kompiuterį ir internetą. Ji turi daug pranašumų: elektroninių leidinių prenumeratoriai gali pasirinkti straipsnius pagal leidinio numerį, autorių, straipsnio pavadinimo fragmentą, reikšminį žodį ar žodžių junginį, skaityti straipsnius PDF formatu ir juos atsispausdinti.

Leidžiamas: nuo 2005 metų.

Savaitraščio apimtis: 4048.

Periodiškumas: išeina kiekvieną antradienį. Liepos–rugpjūčio numeriai išeina kas antrą savaitę.

Platinamas: tik prenumeratos būdu.

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS:

APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE. 
Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA.
 Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ. 
Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS. 
Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA. 
UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA. 
Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK. 
Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA. 
Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS. 
Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.
KAIP PRENUMERUOTI?
 • Prenumeruoti internetu.
 • Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).
 • Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.
 • Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne adresu, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).
 • Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.
 • Prenumeruoti platinimo tarnybose
 • Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.
LEIDINIŲ PRISTATYMAS
 • Leidinių pristatymas nemokamas.
 • Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.
 • Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt, nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2017 11 21

 PVM objektas

Patronuojančioji įmonė prisijungia patronuojamąją (dukterinę) įmonę, t. y. pastaroji įmonė nebeegzistuos. Patronuojamosios įmonės turtas pereina patronuojančiajai. Ar toks turto perdavimas yra PVM objektas? Ar reikia apskaičiuoti PVM?

LR civilinio kodekso 2.97 straipsnis nustato, kad prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 9 str. 3 dalis nustato, kad bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, kai šio nuosavybės teisės objekto (o jeigu jis pasigamintas, – jam pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo įtraukta į pasibaigiančio PVM mokėtojo PVM atskaitą, PVMĮ laikomas prekių tiekimu už atlygį arba paslaugų teikimu už atlygį. Pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 10 dalį, prekių ir paslaugų apmokestinamoji vertė tuo atveju, kai nuosavybės teisės objektas perduodamas dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, yra ta nuosavybės teisės objekto vertės dalis, nuo kurios turėtų būti tikslinama PVM atskaita.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis, bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimo dėl PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu faktas įforminamas PVM sąskaita faktūra, kurioje privalo būti nurodyta:

1) ūkio subjekto, kuris perduoda nuosavybės teisės objektus dėl jo pasibaigimo reorganizavimo būdu, PVM mokėtojo kodas;

2) ūkio subjekto, perimančio nuosavybės teisės objektą dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, pavadinimas ir kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris;

3) perduodamo nuosavybės teisės objekto pavadinimas;

4) perduodamo nuosavybės teisės objekto apmokestinamoji vertė, apskaičiuota PVM įstatymo nustatyta tvarka;

5) PVM tarifas (tarifai) ir PVM suma;

6) nurodyta „9 straipsnio 3 dalis“ arba „nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl reorganizavimo“. Šio rekvizito nenurodymas nedaro įtakos teisei į PVM atskaitą.

 

Jeigu PVM mokėtojas baigia veiklą reorganizavimo būdu ir perduoda turtą, kurio (ar kuriam pasigaminti sunaudotų kitų prekių ir paslaugų) pirkimo (importo) PVM nebuvo atskaitytas arba nėra atskaitomas pagal PVMĮ nuostatas, toks perdavimas nėra PVM objektas.

Taigi, kai patronuojamoji įmonė prijungiama prie patronuojančiosios ir pastarajai pereina jos turtas, reikės atsižvelgti į tai, ar toks perdavimas bus laikomas PVM objektu, ar perduodamo turto pirkimo PVM buvo įtrauktas į atskaitą ir ar nesibaigė PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis. Jeigu perduodamo turto pirkimo PVM buvo atskaitytas ir nesibaigė atskaitos tikslinimo laikotarpis, perdavimo metu pardavimo PVM turi būti apskaičiuotas, be to, tai turi būti įforminta PVM sąskaitoje faktūroje.

 

Šio numerio temos:

                      Investicinio turto apskaitos politika

 

 

Ataskaitinių metų pabaigoje įmonės peržiūri savo apskaitos politiką ir, esant poreikiui, ją patobulina. Investicinis turtas nėra dažna įmonės turto rūšis, todėl, susiduriant su ja pirmą kartą, gali kilti įvairių klausimų dėl tokio turto pripažinimo ir apskaitos. Straipsnyje aptarsime, kaip toks turtas turi būti apskaitomas.

 

Padedi kitiems – mažink pelno mokestį

 

Artėjant Kalėdoms, įmonės dažnai teikia pagalbą kitiems. Jeigu tokia pagalba laikoma parama, įmonė, ją suteikusi, gali sumažinti savo mokestinę prievolę biudžetui. LR pelno mokesčio įstatymas nustato, kad įmonės, kurios suteikė paramą, galės sumažinti savo apmokestinamąjį pelną ir pelno mokestį. Tačiau tas pats įstatymas nustato ir apribojimus, kada suteikta parama negalima mažinti apmokestinamojo pelno.

 

 

Kiti šio numerio straipsniai:

 

– Viskas, ką buhalteris turi žinoti apie sąskaitų korespondavimą;

– Didiesiems mokesčių mokėtojams – ypatinga kontrolė, stebėsena ir pagalba;

– Metų įvykis visiems buhalteriams;

– Kiek kainuoja mokesčių nemokėjimas;

– Programa „Excel“ (26). Sumavimo funkcijos sum ir sumif;

– „Sodros“ įgaliojimai ir užduotys: ką pamiršta verslas?;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VMI specialistų konsultacijos;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius.

 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2017 11 14

Projektų vykdymo savikainos apskaičiavimo būdai

Projektiniu būdu dirbančiose įmonėse įgyvendinami įvairūs projektai, apimantys materialių produktų pagaminimą arba paslaugų suteikimą. Tai gali būti trumpalaikiai (trukti keletą dienų ar savaičių) arba ilgalaikiai (trunkantys mėnesius ar net metus) projektai. Visais atvejais svarbu apskaičiuoti teisingą kiekvieno projekto vykdymo savikainą. To būtinai reikia, norint įvertinti konkretaus užsakymo pelningumą. Kokiais savikainos kalkuliavimo būdais apskaičiuojama įmonių vykdomų projektų savikaina?

Konsultuoja auditorius Valdas JAGMINAS

Norint tinkamai apskaičiuoti projekto savikainą, būtina atsižvelgti į tai, kaip organizuojamas paties projekto vykdymas. Jeigu su projektu dirba atskiri specialistai (galbūt net pasamdyti vien šiam projektui), visos projektui reikalingos žaliavos bei medžiagos užsakomos specialiai būtent jam ir visi su projekto įgyvendinimu susiję darbai organizuojami taip, kad jų išlaidas labai aiškiai ir lengvai galima susieti su to projekto vykdymu, taikomas užsakyminis savikainos kalkuliavimo metodas. Šio metodo taikymo esmė yra ta, kad visų projekto vykdymo etapų išlaidos apskaitoje (remiantis surašytais pirminiais dokumentais) iš karto registruojamos priskiriant jas konkretiems projektams, t. y. jų savikainai, tačiau tikrovėje įmonėse gana retai susiklosto tokia padėtis – ji labiau būdinga stambius ir unikalius projektus vykdančioms įmonėms. Jeigu, pavyzdžiui, projektas apima tam tikro kiekio kokios nors rūšies produkcijos pagaminimą, kartais gali prireikti apskaičiuoti ne tik viso tokio projekto, bet ir vieno produkcijos vieneto savikainą. Tuomet visa projekto išlaidų suma dalijama iš jį vykdant pagamintos produkcijos vienetų kiekio, – taip apskaičiuojama vidutinė vieno gaminio savikaina.

Jeigu įmonėje projektai vykdomi standartizuotai, t. y. kiekvieno projekto vykdymo atveju atliekami standartiniai veiksmai, tik skiriasi tų veiksmų kiekis ir eiliškumas, o tuos veiksmus atlieka tam tikrų padalinių darbuotojai, kurie specializuojasi atliekant tuos darbus, projektų savikaina apskaičiuojama taikant mišrius kalkuliavimo būdus. Tokiais atvejais (jie pasitaiko daugelyje įmonių) kiekvienam projektui standartinius darbus atlieka tie patys darbuotojai, kurių darbo kaštus (atlyginimų, naudojamos įrangos eksploatavimo išlaidas ir kt.) reikia paskirstyti visiems projektams, kuriuos tie darbuotojai įgyvendina. Tokių darbų atlikimo kaštų apskaita įprastai vykdoma procesiniu (paprastuoju arba faziniu) būdu. O kokie nors specialiai konkrečiam projektui skiriami kaštai (pvz., projekto darbų suplanavimo, specialių tik tam projektui reikalingų darbų arba medžiagų kaštai) bus įskaičiuojami į to projekto savikainą taikant užsakyminį būdą. Rezultatas – mišrus savikainos kalkuliavimo metodas: dalis projekto vykdymo kaštų įskaičiuojama į jo savikainą taikant procesinį, dalis – taikant užsakyminį metodą. 


Susipažinkime – išvestinės finansinės priemonės

Šis straipsnis skirtas tiems, kurie, vos perskaitę pavadinimą, pajuto stiprų norą versti kitą puslapį. Apie sudėtingus dalykus nekalbėsime. Paprastais žodžiais aptarsime, kas yra finansinės priemonės, kuo išvestinės finansinės priemonės skiriasi nuo paprastųjų.

Reprezentacijos sąnaudų pripažinimas ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais

Nemažai įmonių metų pabaigoje organizuoja įvairius renginius, kurių sąnaudas norėtų pripažinti leidžiamais atskaitymais. Neretai tokie renginiai įforminami kaip reprezentacija. Straipsnyje aptarsime, kas laikoma reprezentacija pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais ir kokie reikalavimai keliami jos įforminimui.

Kiti šio numerio straipsniai:

– Kiekvienai įmonei – „Įmonės mokesčių byla“;

– Ką prarandame dėl šešėlinės ekonomikos;

– Buhalterių profesionalų etikos kodekso keitimai – tarptautinės buhalterių rederacijos kasdienybė;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VDI specialistų konsultacijos;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius.

Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2018 m. prenumerata
(popierinė versija)
127
2017 m. spalio mėn. Prenumerata
(popierinė versija)
13
2017 m. IV ketv. prenumerata
(popierinė versija)
36
2018 m. prenumerata
(elektroninė versija)
90
6 mėn. prenumerata
(elektroninė versija)
50
3 mėn. prenumerata
(elektroninė versija)
25