Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


Naujausios žinios ir praktiniai patarimai kiekvieną antradienį!

 

Savaitraštyje skaitysite publikacijas buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokesčių, teisės bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais. Rasite daug praktinių patarimų ir konsultacijų, parengtų advokatų, auditorių, VMI ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų. Be to, savaitraštis pasipildė ir naujomis rubrikomis, skirtomis išmaniosios mokesčių administravimo sistemos praktiniam įgyvendinimui, darbo teisės ir darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimams. Aktualios informacijos jame suras ir pelno nesiekiančių įstaigų buhalteriai. Kiekviename numeryje rasite daug kasdienei veiklai naudingos informacijos – mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorių, reglamentų naujienas, svarstomų įstatymų projektus.

Susipažinti su leidinio el. versija galite ČIA

10 mėn. prenumerata (kovo-gruodžio mėn.).

 • Popierinė savaitraščio versija –  115 € (įskaičiuotas 10,57 € PVM).
 • Elektroninė savaitraščio versija – 77 € (įskaičiuotas 15,79 € PVM).

SAVAITRAŠČIO 2018 metų PRENUMERATORIAI GAUS DOVANŲ:

 • NAUJIENA! Kiekvieną savaitę  išsamų elektroninį leidinį „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškį“. Tai elektroninis leidinys, operatyviai informuojantis apie naujausius įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus ir leidžiantis išsamiai susipažinti su siunčiamo atnaujinto reglamento turiniu. Leidinys prenumeratoriams siunčiamas kiekvieną pirmadienį. Norėdami susipažinti su šiuo leidiniu išsamiau SPAUSKITE ČIA
 • Specialų, atnaujintą leidinį „Naudinga informacija buhalteriams“. Tai nepakeičiamas kiekvieno buhalterio pagalbininkas, tvarkant finansinę apskaitą, apskaičiuojant mokesčius bei vykdant kitas prievoles valstybės institucijoms ir įstaigoms. Šis leidinys padės sutaupyti nemažai brangaus laiko, ieškant reikalingos informacijos. Popierinio varianto savaitraščio prenumeratoriai gaus popierinę versiją, o elektroninės versijos prenumeratoriai gaus elektroninę versiją.
 • 2012–2017 m. elektroninį straipsnių archyvą, kuriame beveik 2 000 publikacijų ir dar TIEK PAT VMI konsultantų bei apskaitos ir mokesčių specialistų konsultacijų ir daug kitos aktualios informacijos!
 • Naudingas buhalterio darbui atmintines.
 • Dovanų vertė virš 100 €.Galite rinktis popierinę arba elektroninę leidinio versiją.

Leidinio lektroninė versija itin patogi vartotojams – tereikia turėti kompiuterį ir internetą. Ji turi daug pranašumų: elektroninių leidinių prenumeratoriai gali pasirinkti straipsnius pagal leidinio numerį, autorių, straipsnio pavadinimo fragmentą, reikšminį žodį ar žodžių junginį, skaityti straipsnius PDF formatu ir juos atsispausdinti.

Leidžiamas: nuo 2005 metų.

Savaitraščio apimtis: 4048.

Periodiškumas: išeina kiekvieną antradienį. Liepos–rugpjūčio numeriai išeina kas antrą savaitę.

Platinamas: tik prenumeratos būdu.

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS:

APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE. 
Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA.
 Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ. 
Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS. 
Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA. 
UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA. 
Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK. 
Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA. 
Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS. 
Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.
KAIP PRENUMERUOTI?
 • Prenumeruoti internetu.
 • Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).
 • Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.
 • Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne adresu, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).
 • Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.
 • Prenumeruoti platinimo tarnybose
 • Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.
LEIDINIŲ PRISTATYMAS
 • Leidinių pristatymas nemokamas.
 • Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.
 • Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt, nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 02 20

SEZONINIŲ DARBŲ YPATUMAI

Sezoniniai darbai – tai darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip 8 mėnesiai vienas po kito einančių 12 mėnesių laikotarpiu, ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą.

Aptariant šios rūšies darbo sutartis, pirmiausia atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai, kartu su visoms darbo sutartims taikomais bendraisiais reikalavimais, išskiria tik sezoninio darbo sutartims taikomus ypatumus:

1) sezoninio darbo sutartis gali būti nutraukta nepasibaigus sezoninio darbo sutarties terminui darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį raštu prieš 5 kalendorines dienas;

2) nutraukiant sezoninio darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, darbuotojas įspėjamas prieš 5 kalendorines dienas;

3) darbuotojams, pasibaigus jų sezoninio darbo sutarties terminui, sezoninio darbo sutartis gali būti pratęsta kitam sezonui, nenutraukiant darbo santykių;

4) dirbant sezoninius darbus, esant poreikiui, gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, kuri tvirtinama Darbo kodekso nustatyta tvarka;

5) darbuotojams, dirbantiems vieną sezoną, kasmetinės atostogos nesuteikiamos, o, atleidžiant juos iš darbo, už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama piniginė kompensacija. Darbuotojams, kurie, pasibaigus jų sezoninio darbo sutarties terminui, pratęsia sezoninio darbo sutartį kitam sezonui, nenutraukdami darbo sutarties, kasmetinės atostogos suteikiamos tarpsezoniniu laikotarpiu, nepažeidžiant Darbo kodekso reikalavimo jas suteikti bent kartą per darbo metus;

6) tik tais atvejais, jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje arba sezoninio darbo sutartyje, kasmetinės atostogos darbuotojams gali būti suteikiamos ir netarpsezoniniu laikotarpiu;

7) darbuotojams, kurie dirba du sezonus ir daugiau iš eilės nenutraukę sezoninio darbo sutarties, už tarpsezoninius laikotarpius mokama kolektyvinėje sutartyje arba sezoninio darbo sutartyje nurodyto dydžio išmoka;

8) jeigu sezoninio darbo sutartis nutraukiama sezonui pasibaigus ir tarpsezoniniu laikotarpiu su tuo pačiu darbdaviu sudaroma nauja sezoninio darbo sutartis, už laiką nuo naujos sezoninio darbo sutarties sudarymo iki sezono pradžios teisės aktų nustatyta tvarka mokama kompensacija.

   Pastebėtina, kad kartu su naujuoju Darbo kodeksu pasikeitė ir sezoninių darbų sąrašas. Jis gerokai sutrumpėjo, nes į sąrašą buvo įtraukti gerokai platesnio apibrėžimo darbai: a) statybos darbai ir su šiais darbais susiję kiti darbai, atliekami lauke ir nešildomose patalpose; b) kelių statybos, priežiūros darbai ir su šiais darbais susiję kiti darbai, atliekami lauke; c) žemės, žemėtvarkos, žemės ūkio, miškų ūkio, miškotvarkos darbai ir su šiais darbais susiję kiti derliaus surinkimo, paruošimo, perdirbimo, realizavimo, supirkimo darbai. Darbai, atliekami kasant durpes; d) upių transporto darbai; e) vandens telkinių, pakrančių, parkų, akvakultūros tvenkinių tvarkymo darbai; f) aptarnavimo darbai, susiję su poilsio namų, sanatorijų veikla, turizmu ir stovyklomis, kai jie veikia ne ištisus metus; g) darbai, susiję su sezoninį darbą dirbančių asmenų aptarnavimu; h) darbai, atliekami nešildomose patalpose (palapinėse) ir lauko sąlygomis, išskyrus nurodytus šio sąrašo (a) papunktyje; i) žvejybos darbai ir darbai, susiję su žuvų perdirbimu, realizavimu bei veisimu.

Parengė

Henrikas DAVIDAVIČIUS

LR teisėjų asociacijos narys


Šio numerio temos:

Pernykštės klaidos, kurių nederėtų kartoti

Ganėtinai dažna pernykščių finansinių ataskaitų rengimo klaida ta, kad balanso formą papildžiusiame atidėjinių straipsnyje įrašytos atidėjiniams nepriskirtinos sumos, pavyzdžiui, atostoginių kaupimai. Tai, kad iki šiol atidėjinius atskirame balanso straipsnyje reikėjo išskirti tik pačioms didžiausioms įmonėms, ko gero, lėmė tai, jog mažesniųjų įmonių buhalteriai nevisiškai gerai supranta įsipareigojimų grupavimo principus. Kita, ne ką mažiau „paslaptinga“, įsipareigojimų rūšis – neapibrėžtieji įsipareigojimai. Apie juos dažnai iš viso pamirštama. Straipsnyje priminsime pagrindinius skirtingų rūšių įsipareigojimų pripažinimo kriterijus.

Mokesčių apskaičiavimo alternatyvų ir lengvatų sąvadas

Praktiškai visi mokesčiai turi įvairių jų taikymo pasirinkimo alternatyvų, taip pat esama gana daug mokesčių lengvatų galimybių – buhalteriams labai svarbu tai žinoti. Šiame numeryje spausdinamas pelno mokesčio ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo alternatyvų bei lengvatų sąvadas, publikuotas darbo priemonėje „Įmonės mokesčių byla“.

Kiti šio numerio straipsniai:

– Duomenys apie asmenį laikytini asmens duomenimis;

– Netiesioginių gamybinių išlaidų paskirstymas produktams;

– Elektroninė prekyba VMI akiratyje;

– Kas slypi už žemų prekių kainų? Ženklai, kad įmonė gali slėpti mokesčius;

– Programa „Excel“ (29). Statistinės funkcijos count, counta, countblank, countif;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VDI specialistų konsultacijos;

– Naujiena – gyventojų pajamų mokesčio sumos deklaruojamos su centais, bet ne visada;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius.

 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 02 13

KAI DARBDAVYS NEGALI DARBUOTOJUI SUTEIKTI DARBO

Prastova – tai situacija įmonėje, kuometdarbdavys negali suteikti darbuotojui ar jų grupei darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo darbuotojo ar jų grupės kaltės. Atsižvelgiant į prastovos trukmę, nustatoma skirtinga jos apmokėjimo tvarka.

  – Darbo kodekso 47 straipsnio pirmoje dalyje nurodyta: jeigu darbdavys negali suteikti darbuotojui ar jų grupei darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo ar jų grupės kaltės ir darbuotojai nesutinka dirbti darbdavio pasiūlyto kito darbo, darbdavys skelbia prastovą.

   Pagal DK 47 straipsnio antrą dalį, kai paskelbta prastova trunka iki vienos darbo dienos, darbuotojui už tą laiką mokamas jo turimas vidutinis darbo užmokestis (VDU) ir darbdavys turi teisę reikalauti, kad tokios prastovos metu darbuotojas būtų darbovietėje.

   DK 47 straipsnio trečioje dalyje nustatyta: kai prastova skelbiama ilgesniam laikotarpiui negu vienai darbo dienai, bet ne ilgiau kaip trims darbo dienoms, tuomet negali būti reikalaujama, kad darbuotojas atvyktų dėl prastovos į darbovietę kasdien ilgesniam laikui, kaip vienai valandai. Tokiu atveju už buvimą darbovietėje prastovos metu darbuotojui mokamas VDU, o kitu prastovos laiku, kai darbuotojas neprivalo būti prastovos metu darbe, jam mokami du trečdaliai VDU.

   Remiantis DK 47 straipsnio ketvirta dalimi, kai prastova paskelbta neterminuotai arba ilgesniam negu trijų darbo dienų laikotarpiui, darbuotojas darbo metu neprivalo atvykti į darbovietę. Bet darbuotojas turi būti pasirengęs atvykti į darbovietę kitą darbo dieną po darbdavio pranešimo apie būtinumą dirbti. Tokiu atveju už prastovos laiką iki trijų darbo dienų už pirmą prastovos dieną darbuotojui mokamas VDU, už sekančias dvi dienas – du trečdaliai VDU. Prastovos metu, kuri tęsiasi po trijų darbo dienų, tokiam darbuotojui paliekama 40 procentų VDU

  DK 47 straipsnio penktoje dalyje nustatyta, kad kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti mažesnis negu Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA), kai jo darbo sutartyje yra sulygta visa darbo laiko norma.

  Pagal DK 47 straipsnio šeštą dalį, darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą. Tokiu atveju darbuotojui sumažinamas tam tikram laikotarpiui darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokios dalinės prastovos laikotarpiais, kai darbuotojas neprivalo prastovos metu būti darbe, jam mokamas darbo užmokestis DK 47 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.

  DK 111 straipsnio antroje dalyje nurodyta, jog į darbo laiką bet kuriuo atveju įtraukiamas ir darbuotojo turėtas prastovos laikas.

   DK 250 straipsnio penkta dalis nustato, kad darbuotojams, nedalyvaujantiems streike, bet dėl streiko negalintiems dirbti savo darbo, apmokama kaip už prastovą ne dėl jų kaltės, ar jie gali būti su jų sutikimu perkelti dirbti į kitą darbą. Apmokėjimas už tokią prastovą vykdomas pagal DK 47 str. trečioje ir ketvirtoje dalyse nustatytą tvarką.

Parengė

Henrikas DAVIDAVIČIUS

LR teisėjų asociacijos narys


Privalu sumokėti ne tik 2017, bet ir 2018 metų nekilnojamojo turto mokestį

Iki 2018 m. vasario 15 d. buhalteriai turi pateikti metinę nekilnojamojo turto deklaraciją ir privalo sumokėti metinį 2017 metų, o tam tikrais atvejais, iki kovo 15 d., ir avansinį 2018 metų nekilnojamojo turto mokestį. Straipsnyje aptarsime tik juridinių asmenų prievoles.

Metinis pranešimas: esami ir būsimi pokyčiai

Pakito reikalavimai, taikomi 2017 m. metiniame pranešime atskleistinai informacijai, be to, keičiasi ir patys 2018 m. metiniai pranešimai. Straipsnyje apžvelgsime šias naujoves bei paties metinio pranešimo rengimo reikalavimus.

Kiti šio numerio straipsniai:

– Netiesioginius kaštus produktams reikia paskirstyti kuo tiesiogiau;

– Institucijos, kontroliuojančios verslą Lietuvoje;

– „Lietuvai niekada pinigų negailėkit...“;

– Islandijos buhalteriai turi ką veikti;

– Įmonės vardu išduotų kredito kortelių naudojimas;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– Įmokų „grindys“ už samdomus darbuotojus;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius.

Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2018 m. 10 mėn. (balandis-gruodis),
(popierinė versija).
115
2018 m. II pusmetis, (popierinė versija). 70.5
2018 m. II ketvirtis, (popierinė versija). 36
2018 m. kovo mėn.(popierinė versija). 13
2018 m. 11 mėn. (kovas-gruodis),
(elektroninė versija).
91
2018 m. 10 mėn. (balandis-gruodis),
(elektroninė versija).
77
2018 m. I pusmetis.(elektroninė versija). 50
2018 m. I ketvirtis. (elektroninė versija). 25