Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


Naujausios žinios ir praktiniai patarimai kiekvieną antradienį!

 

Savaitraštyje skaitysite publikacijas buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokesčių, teisės bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais. Rasite daug praktinių patarimų ir konsultacijų, parengtų advokatų, auditorių, VMI ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų. Be to, savaitraštis pasipildė ir naujomis rubrikomis, skirtomis išmaniosios mokesčių administravimo sistemos praktiniam įgyvendinimui, darbo teisės ir darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimams. Aktualios informacijos jame suras ir pelno nesiekiančių įstaigų buhalteriai. Kiekviename numeryje rasite daug kasdienei veiklai naudingos informacijos – mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorių, reglamentų naujienas, svarstomų įstatymų projektus.

Susipažinti su leidinio el. versija galite ČIA

9 mėnesių prenumeratos pasiūlymas:

popierinė savaitraščio versija (balandis–gruodis) – 102 € (įskaičiuotas 8,42 € PVM);

elektroninė savaitraščio versija (balandis –gruodis) – 75 € (įskaičiuotas 13,02 € PVM).


SAVAITRAŠČIO 2018 metų PRENUMERATORIAI GAUS DOVANŲ:

 • NAUJIENA! Kiekvieną savaitę  išsamų elektroninį leidinį „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškį“. Tai elektroninis leidinys, operatyviai informuojantis apie naujausius įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus ir leidžiantis išsamiai susipažinti su siunčiamo atnaujinto reglamento turiniu. Leidinys prenumeratoriams siunčiamas kiekvieną pirmadienį. Norėdami susipažinti su šiuo leidiniu išsamiau SPAUSKITE ČIA
 • Specialų, atnaujintą leidinį „Naudinga informacija buhalteriams“. Tai nepakeičiamas kiekvieno buhalterio pagalbininkas, tvarkant finansinę apskaitą, apskaičiuojant mokesčius bei vykdant kitas prievoles valstybės institucijoms ir įstaigoms. Šis leidinys padės sutaupyti nemažai brangaus laiko, ieškant reikalingos informacijos. Popierinio varianto savaitraščio prenumeratoriai gaus popierinę versiją, o elektroninės versijos prenumeratoriai gaus elektroninę versiją.
 • 2012–2017 m. elektroninį straipsnių archyvą, kuriame beveik 2 000 publikacijų ir dar TIEK PAT VMI konsultantų bei apskaitos ir mokesčių specialistų konsultacijų ir daug kitos aktualios informacijos!
 • Naudingas buhalterio darbui atmintines.
 • Dovanų vertė virš 100 €.Galite rinktis popierinę arba elektroninę leidinio versiją.

Leidinio lektroninė versija itin patogi vartotojams – tereikia turėti kompiuterį ir internetą. Ji turi daug pranašumų: elektroninių leidinių prenumeratoriai gali pasirinkti straipsnius pagal leidinio numerį, autorių, straipsnio pavadinimo fragmentą, reikšminį žodį ar žodžių junginį, skaityti straipsnius PDF formatu ir juos atsispausdinti.

Leidžiamas: nuo 2005 metų.

Savaitraščio apimtis: 4048.

Periodiškumas: išeina kiekvieną antradienį. Liepos–rugpjūčio numeriai išeina kas antrą savaitę.

Platinamas: tik prenumeratos būdu.

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS:

APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE. 
Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA.
 Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ. 
Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS. 
Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA. 
UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA. 
Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK. 
Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA. 
Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS. 
Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.
KAIP PRENUMERUOTI?
 • Prenumeruoti internetu.
 • Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).
 • Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.
 • Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne adresu, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).
 • Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.
 • Prenumeruoti platinimo tarnybose
 • Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.
LEIDINIŲ PRISTATYMAS
 • Leidinių pristatymas nemokamas.
 • Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.
 • Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt, nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 04 17

 Įmonės įgyvendinamų projektų išlaidų apskaita

Šalies įmonėse vis labiau plinta projektinė veikla, kuomet įmonės įgyvendina įvairius projektus – tiek konkrečių užsakovų, tiek inicijuotus pačios įmonės. Projektai iš esmės būna labai įvairūs. Kartais tai kokių nors specialių paslaugų ar jų komplekso užsakovui teikimas, kartais – tam tikros produkcijos kiekio gamyba užsakovui, o kartais – vieno individualaus ar net unikalaus gaminio pagaminimas. Visais tokiais atvejais, vykdant veiklą projektiniu būdu, dėl įvairių priežasčių reikia apskaičiuoti projekto savikainą. Aptarsime, kokiais būdais tai galima padaryti.

Projektus įgyvendinančios įmonės jų savikainą apskaičiuoja įvairiais būdais. Savikainos kalkuliavimo metodika priklauso nuo organizuojamų projekto darbų ir nuo paties projekto pobūdžio (ar tai teikiamos paslaugos, ar gaminama produkcija ir pan.), tačiau praktiškai visuomet projektų vykdymo savikainai apskaičiuoti naudojamas užsakyminis savikainos kalkuliavimo metodas. Norint taikyti šį metodą, pirmiausia turi būti aiškiai apibrėžtos projekto vykdymo pradžia ir pabaiga, taip pat turi būti galimybė vieno projekto vykdymą ir jo tiesiogines išlaidas atskirti nuo kitų projektų vykdymo bei jų išlaidų, patiriant palyginti nedidelių darbo sąnaudų.Projekto savikainą sudaro visos su jo įgyvendinimu susijusios išlaidos, patiriamos nuo pat projekto vykdymo pradžios iki pabaigos ir atliktų darbų perdavimo užsakovui (jeigu projektas vykdomas pagal konkretaus pirkėjo užsakymą).

Užsakyminis projektų savikainai apskaičiuoti taikomas metodas naudojamas ir tuomet, kai projektas apima tam tikrų paslaugų užsakovui suteikimą, materialios ar nematerialios produkcijos gamybą pagal užsakymą arba, pačios įmonės sprendimu, dar neturint konkretaus užsakovo gaminamai produkcijai. Jeigu projektas apima, pavyzdžiui, tam tikrą kiekį gaminamos produkcijos, ir yra būtinybė apskaičiuoti vieno produkcijos vieneto savikainą, tai daroma padalijant bendrą projekto savikainą iš jį sudarančių produkcijos vienetų skaičiaus. Atsižvelgiant į vadybos arba kitus poreikius, gali būti apskaičiuojama įvairios apimties projektų savikaina – iki pilnosios savikainos imtinai. Pastaruoju atveju į projektų savikainą įskaičiuojami ir įmonės mastu daromi bendrieji bei administraciniai kaštai, taikant specialius jų paskirstymo metodus bei būdus.

Projektų vykdymo procesai ir jų organizavimas neretai yra sudėtingi bei tarpusavyje įvairiai susipynę, nes projektai dažnai apima labai įvairius ir iš esmės sudėtingus objektus. Tuomet projektų savikaina gali būti apskaičiuojama taikant mišrius savikainos kalkuliavimo būdus, kai sujungiami užsakyminio bei procesinio metodų elementai. Gali būti taikomi įvairūs užsakyminio ir procesinio savikainos kalkuliavimo metodų deriniai – tai priklauso nuo projekto pobūdžio ir jo darbų organizavimo. Visais tokiais atvejais tam tikra dalis išlaidų įskaičiuojama į projekto savikainą užsakyminiu metodu, o tam tikra dalis – procesiniu.

Norint nuspręsti, koks projekto vykdymo savikainos apskaičiavimo būdas turi būti taikomas konkrečiu atveju, svarbu gerai žinoti visas projekto įgyvendinimo aplinkybes ir tada pasirinkti, kaip reikia apskaičiuoti jo savikainą. Be to, vertinant praktiškai, visuomet svarbu stengtis gauti reikalingą (ir teisingą!) informaciją, patiriant kuo mažiau darbo sąnaudų.

Konsultavo Auditorius Valdas JAGMINAS

 


Šio numerio temos:

Mokestinių nuostolių perkėlimas ir perėmimas – legalus ir daugeliui aktualus pelno mokesčio mažinimo būdas (1): nuostolių perkėlimo atmintinė

Atsižvelgdama į kiekvienai įmonei aktualius mokesčių apskaičiavimo ir jų apskaitos klausimus, savaitraščio redakcija šiais metais pradėjo skelbti šios įmonių vadovams, buhalteriams bei visiems mokesčių apskaičiuotojams svarbios srities atmintines.  Skaitytojams jau pasiūlėme „2018-ųjų metų pelno mokesčio tarifų atmintinę“, su kuria tikslinga susipažinti kiekvienam pelno mokestį mokančiam subjektui. Šiame numeryje spausdiname „Mokestinių nuostolių perkėlimo atmintinę“. Įvertinant išties didelį vienais ar kitais metais nuostolingai dirbusių įmonių skaičių, galimybė pasinaudoti ankstesniais  laikotarpiais patirtais mokestiniais nuostoliais, jų sumomis mažinant vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčių sumas, gali būti labai reikšminga daugeliui mokesčių mokėtojų.

PERKAINOJIMO REZERVO ATVAIZDAVIMAS APSKAITOJE. PAVYZDŽIAI

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas įpareigoja įmonių vadovus parengti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaujantis Verslo apskaitos standartais taip, kad pagal ją parengtos finansinės ataskaitos tiksliai ir teisingai atspindėtų realią įmonės būklę. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme taip pat nustatyta, kad apskaitos duomenys turi būti pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis.

Kiti šio numerio straipsniai:

– Ketinama keisti Vyriausybės nutarimus dėl komandiruočių dienpinigių ir kitų išlaidų apmokėjimo bei sąnaudų pripažinimo;

– Ramų buhalterio miegą užtikrina gerai parengta apskaitos politika;

– Registrų centras kurs virtualios bendrovės prototipą;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VMI specialistų konsultacijos;

– Kaip atpažinti dalykinio partnerio melą;

– Reglamentų naujienos.

 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 04 10

Akcininko teisė pareikšti pastabas dėl susirinkimo protokolo

Akcininkas, dalyvavęs visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę susipažinti su surašytu akcininkų susirinkimo protokolu ir pareikšti pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo. Asmenys, surašę protokolą, privalo įvertinti tokias pastabas ir, esant reikalui, gali koreguoti surašytą visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą.

– Akcinių bendrovių įstatymo 29 str. aptariama visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo surašymo tvarka, taip pat nurodoma, kad protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Protokolą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas.

Minėtoje įstatymo nuostatoje įtvirtinta, kad visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, raštu turi pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

Jeigu kuris nors iš akcininkų, dalyvavęs visuotiniame akcininkų susirinkime, praneša, kad, jo nuomone, protokole neteisingai užfiksuotas akcininkų sprendimas ar nurodytos kokios nors kitos susirinkimo detalės ir / ar aplinkybės, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą surašę asmenys privalo kuo greičiau jas išnagrinėti. Tuo atveju, jeigu jie pripažįsta, kad protokole iš tiesų yra netiksliai ar klaidingai užfiksuoti tam tikri faktai, t. y. mano, kad akcininko pastabos pagrįstos, gautų pastabų pagrindu reikėtų koreguoti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą. Jeigu, įvertinus pareikštas pastabas, manoma, kad jos yra nepagrįstos, asmenys, pasirašę visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, turėtų parengti raštišką sprendimą dėl gautos pastabos, nurodydami argumentus, kodėl ji (pastaba) yra nepriimtina bei nepagrįsta. Ši išvada, kaip ir akcininko pateikta pastaba, turi būti pridedamos prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo.

Jeigu akcininkas, pateikęs pastabą dėl protokolo, nesutinka su protokolą pasirašiusių asmenų išvada, jog jo pastabos nepagrįstos, jis turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas, kad teismas įpareigotų patikslinti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą.

Parengė

UAB „Pačiolis“ teisininkas

Vaidotas Duskurdas


Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas – kaip jį surašyti, kad galiotų

Pasibaigus kalendoriniams metams, kiekvienos bendrovės laukianti užduotis – sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio privalomi sprendimai – patvirtinti bendrovės metinį finansinių ataskaitų rinkinį bei paskirstyti pelną (nuostolius). Galima konstatuoti, kad neretai tai tampa tiesiog formalia procedūra, kuriai neskiriama dėmesio. Pasitaiko atvejų, kad net nepasivarginama įforminti tokio susirinkimo priimtus sprendimus arba tai daroma atmestinai, nesilaikant nustatytų reikalavimų. Šioje publikacijoje apžvelgsime reikalavimus, kaip surašyti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, kokie priedai turi būti prie jo pridedami, kokios aplinkybės gali lemti jo negaliojimą.

Artėja prievolė pateikti duomenis apie pinigų judėjimą 

Iki 2018 m. balandžio 16 d. įmonės turi pateikti duomenis apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas bei apie įmonės įsiskolinimą atskaitingam asmeniui ir / ar atskaitingo asmens skolą įmonei. Straipsnyje aptarsime, kam nustatyta prievolė teikti duomenis ir kokie duomenys turi būti pateikti.

Kiti šio numerio straipsniai:

– Nemokamas sūris  – internete: informacija nemokama, bet ar patikima?;

– Mokesčių vengimo schemos;

– Gautos paramos deklaravimas;

– Projektas, skirtas nelegaliam darbui mažinti;

– „Asfalto auditas“ registrų centre;

– Programa „Excel“ (32). Salyginis formatavimas (2);

– Kai perimate buhalterinę apskaitą su klaidomis;

– Tinkama darbo vieta: kaip dirbti, kad nereikėtų vaistų;

– Švietimo reformų iššūkiai buhalterijoms – įveikiami;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VMI specialistų konsultacijos;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių kalendorius;

Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2018 m. 9 mėn. (balandis-gruodis),
(popierinė versija).
102
2018 m. II pusmetis, (popierinė versija). 70.5
2018 m. II ketvirtis, (popierinė versija). 36
2018 m. kovo mėn.(popierinė versija). 13
2018 m. 9 mėn. (balandis-gruodis),
(elektroninė versija).
75
2018 m. I pusmetis.(elektroninė versija). 50
2018 m. I ketvirtis. (elektroninė versija). 25