Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


 

Savaitraštyje skaitysite publikacijas buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokesčių, teisės bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais. Rasite daug praktinių patarimų ir konsultacijų, parengtų advokatų, auditorių, VMI ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų. Be to, savaitraštis pasipildė ir naujomis rubrikomis, skirtomis išmaniosios mokesčių administravimo sistemos praktiniam įgyvendinimui, darbo teisės ir darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimams. Aktualios informacijos jame suras ir pelno nesiekiančių įstaigų buhalteriai. Kiekviename numeryje rasite daug kasdienei veiklai naudingos informacijos – mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorių, reglamentų naujienas, svarstomų įstatymų projektus.

Susipažinti su leidinio el. versija galite ČIA


II pusmečio prenumeratos pasiūlymas:

Popierinė savaitraščio versija (liepa–gruodis) – 72 € (su PVM).

Užsisakiusiems II pusmečio prenumeratą, dovanosime savaitraščio „Buhalterija“ birželio mėnesio numerius elektroniniu formatu!

7 mėnesių prenumeratos pasiūlymas:


Elektroninė savaitraščio
 versija (birželis –gruodis) – 57 € (su PVM).


Iki liepos 17 d. taikoma 20 proc. nuolaida 2019 metų prenumeratai!

Popierinė savaitraščio versija – 147 € 118 € (su PVM).

Elektroninė savaitraščio versija – 99 € 79 € (su PVM).


TAIP PAT su specialia 50 proc. nuolaida siūlome prenumeruotis elektroninį savaitinį leidinį „MOKESČIŲ, APSKAITOS IR TEISĖS REGLAMENTŲ NAUJIENLAIŠKIS“, plačiau.

Popierinė savaitraščio versija su naujienlaiškiu – 183,50 € 136,25 € (su PVM);

Elektroninė savaitraščio versija su naujienlaiškiu – 135,50 € 97,25 € (su PVM);


 2019 m. PRENUMERATORIAI GAUS VERTINGUS PRIEDUS:

• specialų leidinį Naudinga informacija buhalteriams“. Tai nepakeičiamas kiekvieno buhalterio pagalbininkas, tvarkant finansinę apskaitą, apskaičiuojant mokesčius bei vykdant kitas prievoles valstybės institucijoms ir įstaigoms. Šis leidinys padės sutaupyti nemažai brangaus laiko, ieškant reikalingos informacijos;

• 2012–2018 m. elektroninį straipsnių archyvą, kuriame beveik 2 000 publikacijų ir dar TIEK PAT VMI konsultantų, apskaitos ir mokesčių specialistų konsultacijų bei daug kitos aktualios informacijos;

• spiralinį ir kišeninį kalendorius (tik popierinės versijos prenumeratoriams).

• buhalterio darbui naudingas atmintines.Galite rinktis popierinę arba elektroninę leidinio versiją.

Leidinio lektroninė versija itin patogi vartotojams – tereikia turėti kompiuterį ir internetą. Ji turi daug pranašumų: elektroninių leidinių prenumeratoriai gali pasirinkti straipsnius pagal leidinio numerį, autorių, straipsnio pavadinimo fragmentą, reikšminį žodį ar žodžių junginį, skaityti straipsnius PDF formatu ir juos atsispausdinti.

Leidžiamas: nuo 2005 metų.

Savaitraščio apimtis: 4048.

Periodiškumas: išeina kiekvieną antradienį. Liepos–rugpjūčio numeriai išeina kas antrą savaitę.

Platinamas: tik prenumeratos būdu.

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS:

APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE. 
Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA.
 Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ. 
Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS. 
Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA. 
UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA. 
Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK. 
Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA. 
Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS. 
Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.
KAIP PRENUMERUOTI?
  • Prenumeruoti internetu.
  • Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).
  • Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.
  • Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne adresu, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).
  • Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.
  • Prenumeruoti platinimo tarnybose
  • Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.
LEIDINIŲ PRISTATYMAS
  • Leidinių pristatymas nemokamas.
  • Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.
  • Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt, nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 06 26

 

Pagal užsakymus gaminamų produktų savikainos apskaičiavimas

 

Įmonės, kurios atlieka įvairius darbus užsakovams pagal iš anksto aptartus užsakymus, turi atskirai apskaičiuoti kiekvieno užsakymo savikainą. Tai paplitę tiek paslaugų teikimo, tiek ir materialios produkcijos gamybos srityse. Pagal poreikį gali būti apskaičiuojama tik gamybinė užsakymo savikaina (naudojama ir finansinės apskaitos bei atskaitomybės ir mokesčių apskaičiavimo tikslams), o kartais – net ir pilnoji savikaina (ji reikalinga nustatant konkretaus užsakymo pelningumą ir iš esmės naudojama veiklos vadybos tikslams). Visais šiais atvejais svarbu kuo teisingiau apskaičiuoti kiekvieno užsakymo savikainą.

Vykdant darbus pagal konkrečius užsakymus, kurie atitinka konkrečius ir kartais net labai specifinius užsakovo poreikius, nesvarbu, ar teikiamos paslaugos, ar gaminama produkcija, – užsakymų savikainai apskaičiuoti naudojamas užsakyminis savikainos kalkuliavimo metodas. Jo esmė ta, kad visos konkretaus užsakymo vykdymo išlaidos tiesiogiai ir netiesiogiai įskaičiuojamos į to užsakymo savikainą. Norint taikyti užsakyminį metodą, turi būti tenkinamos šios sąlygos: aiški kiekvieno užsakymo vykdymo pradžia ir pabaiga, o gamybos bei apskaitos darbai turi būti suorganizuoti taip, kad vieno užsakymo tiesioginės vykdymo išlaidos būtų lengvai atskiriamos nuo kitų užsakymų tiesioginių išlaidų.

Tiesioginės išlaidos (pvz., žaliavos bei medžiagos, užsakymą vykdančių darbininkų darbo užmokestis) priskiriamos konkretiems užsakymams ir yra tiesiogiai įskaičiuojamos į jų savikainą. Netiesioginės gamybinės išlaidos, kurias reikia įskaičiuoti į užsakymų savikainą, turi būti paskirstomos tuo pačiu laikotarpiu vykdytiems užsakymams pagal pasirinktus paskirstymo kriterijus. Kokios išlaidos turi būti įskaičiuojamos tiesiogiai, o kokios – atliekant paskirstymus, matyti iš išlaidų dokumentų. Jeigu atitinkamame išlaidų dokumente nurodytas konkretaus užsakymo kodas, šios išlaidos tiesiogiai priskiriamos tam užsakymui. Jeigu iš išlaidų dokumentų neaišku, kokio konkretaus užsakymo vykdymo atveju jos susidarė, šias išlaidas reikia paskirstyti kaip netiesiogines. Paskirstant visada reikia stengtis naudoti koreliatyvius paskirstymo kriterijus, kurie kuo teisingiau ir tiksliau išreikštų paskirstomų išlaidų ryšį su užsakymais, kuriems tas išlaidas reikia paskirstyti. Nes nuo to, kokie paskirstymo kriterijai pasirinkti (teisingai ar neteisingai atspindintys skirstomų išlaidų ryšį su užsakymais), iš esmės priklauso paskirstymo rezultato teisingumas, o kartu su juo ir pačios užsakymo savikainos apskaičiavimo teisingumas. Ypač tai svarbu gamybos srityse, kuriose visų netiesioginių gamybos išlaidų santykinis dydis yra reikšmingas.

Atsižvelgiant į aplinkybes, gali tekti apskaičiuoti ne tik gamybinę užsakymų savikainą, kuri naudojama finansinės apskaitos bei atskaitomybės, o kartu ir mokesčių apskaičiavimo tikslams, bet ir didesnės apimties savikainos rodiklius. Jeigu reikia nustatyti konkretaus užsakymo pelningumą, pavyzdžiui, norint priimti sprendimus dėl tokių užsakymų vykdymo ateityje tikslingumo, būtina apskaičiuoti kiekvieno užsakymo pilnąją savikainą. Apskaičiuojant šį rodiklį, prie gamybinės savikainos reikia pridėti gamybos bendrąsias išlaidas, kurios nepateko į gamybinę užsakymų savikainą, įmonės bendrąsias bei administracinės veiklos ir pardavimų išlaidas – tiek, kiek jų teko konkrečiam užsakymui. Tokių išlaidų įskaičiavimas į užsakymų savikainą atliekamas tik po specialių ir sudėtingų šių išlaidų paskirstymo procedūrų. Visos paminėtos išlaidos, išskyrus nebent retas išimtis, yra netiesioginės užsakymų atžvilgiu, todėl jas reikia paskirstyti užsakymams, tačiau praktiškai visos šios paskirstomos išlaidos dažniausiai neturi jokio bent kiek akivaizdesnio ryšio su konkrečiais užsakymais, todėl jų neįmanoma paskirstyti užsakymams „vienu ypu“.Tokiais atvejais tam tikrais etapais atliekama keletas ar dar daugiau išlaidų paskirstymo procedūrų, taikant specialius paskirstymo metodus (kurie netaikomi apskaičiuojant gamybinę savikainą), kol galiausiai visos gamybos bendrosios išlaidos, įmonės bendrosios bei administracinės veiklos ir pardavimų išlaidos įskaičiuojamos į konkrečių užsakymų savikainą.

Auditorius Valdas JAGMINAS

 

 


Šio numerio temos:

Mokesčiams apskaičiuoti skirtų papildomų sąskaitų naudojimo galimybės

 

Pasibaigus 2018 metams, reikės pildyti naujos formos Metinę gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaraciją (GPM312). Tai, kad joje teks pateikti visas išmokas gyventojams, priskiriamas tiek A, tiek ir B klasės pajamoms, – ne vienintelis pasikeitimas: naujojoje deklaracijoje taip pat reikės atskirai parodyti pinigais ir kitais būdais (pvz., natūra) suteiktas pajamas darbuotojams, todėl įmonės turėtų iš anksto numatyti, kaip kaups šią papildomą informaciją. Vėlu būtų apie tai pradėti galvoti tik atėjus deklaravimo laikui.

 

 

Kiti šio numerio straipsniai:

– Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos koregavimas;

– Kova su žalinga mokesčių praktika: siūlomi pelno mokesčio pakeitimai;

– Buhalterinės apskaitos ir mokesčių politika – buhalterio ramaus darbo pagrindas!;

– Dėl mokesčių apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties taikymo;

– Žinia finansų rinkos dalyviams: vienodos priežiūros sąlygos ir didesnė vartotojų apsauga;

– Nauja skaičiuoklė – pagalba tūkstančiams smulkiųjų verslininkų;

– Atostogos. Ko dar nežinojome?;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VDI specialistų konsultacijos;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių kalendorius.

 

 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 06 19

Įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų

 

Patronuojamoji įmonė iš savo lėšų (perkainojimo rezervo sąskaita) ketina didinti įstatinį kapitalą. Bus išleistos naujos akcijos, kurias gaus patronuojančioji įmonė. Ar dėl to patronuojančioji įmonė galės perkainoti savo investicijų vertę? Kaip apskaitoje užregistruoti susidariusį skirtumą?

 

Akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnis nustato, kad bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominaliąją vertę. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistus įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre, uždarosios akcinės bendrovės vadovas įstatuose nustatyta tvarka turi pranešti akcininkams apie naujų materialių akcijų ar akcijų sertifikatų atsiėmimo tvarką. Akcijas iki jų atsiėmimo saugo bendrovė. Jeigu akcijos nematerialios, naujos akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. 
                      Vadovaujantis minėtomis nuostatomis, patronuojamajai įmonei sėkmingai padidinus savo įstatinį kapitalą ir Juridinių asmenų registre įregistravus pakeistus įstatus, apie tai turi būti informuoti šios įmonės akcininkai. Pranešime turėtų būti nurodyta, kokiu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu vadovaujantis buvo padidintas įstatinis kapitalas, gali būti priminta, ką dar šiuo klausimu akcininkai nusprendė, nurodoma, kiek ir kokios nominalios vertės akcijų priklauso kiekvienam akcininkui.

Pagal 16-ojo VAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“ 54 p., patronuojančioji įmonė investicijas į patronuojamąsias įmones savo atskirose finansinėse ataskaitose pateikia taikydama savikainos metodą. Pagal šį metodą investicijos apskaitoje užregistruojamos įsigijimo savikaina, iš kurios atimta nuvertėjimo suma, o pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomi tik dividendai ar kitos tiesioginės išmokos, gautos paskirsčius patronuojamosios įmonės pelną, todėl patronuojančioji įmonė įsigijimo savikaina turėtų įvertinti visas turimas akcijas – tiek anksčiau įsigytas, tiek ir gautas patronuojamajai įmonei padidinus savo įstatinį kapitalą. Kadangi naujai išleistas akcijas investuotojas gaus nemokamai, nes kapitalas didinamas iš įmonės lėšų, tai šių akcijų įsigijimo savikaina bus lygi nuliui. Kitaip tariant, padidės investuotojo (patronuojančiosios įmonės) valdomas akcijų kiekis, bet ne jų vertė.

Nei 16-asis VAS, nei 18-asis VAS „Finansinis turtas“ nenumato finansinio turto (akcijų) perkainojimo galimybės. Pagal 8-ojo VAS „Nuosavas kapitalas“ 18p., perkainoti leidžiama tik kai kurias išvestines finansines priemones.

 

Gintautas Deveikis

 

 


Nesusigrąžintas iš ES PVM gali tapti leidžiamais atskaitymais

LR pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnis nustato, kad iš pajamų atskaitomos tik tos pirkimo ir importo PVM sumos, kurios neatskaitomos pagal PVM įstatymo nuostatas, ir tik tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos iš LR pelno mokesčio įstatyme nustatytų leidžiamų atskaitymų. Straipsnyje aptarsime, kokiais atvejais nesusigrąžintos užsienyje PVM sumos gali būti pripažintos leidžiamais atskaitymais apskaičiuojant pelno mokestį.

PVM sąskaita faktūra – pagrindinis dokumentas PVM apskaitai: išrašymo pagrindas

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas nustato, kad įvykusį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą apmokestinamasis asmuo (išskyrus nustatytas išimtis) privalo įforminti PVM sąskaita faktūra arba turi užtikrinti, kad įvykusį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą jo vardu įformintų šių prekių ar paslaugų pirkėjas arba trečiasis asmuo.

 

Kiti šio numerio straipsniai:

– Nauji Konstitucinio Teismo išaiškinimai dėl buveinės išregistravimo nuomotojo iniciatyva;

– Reikalinga kiekvienai buhalterijai – visos sąskaitų korespondencijos!;

– Socialinis draudimas: ką pravartu žinoti, išvykstant dirbti ar gyventi į kitas šalis;

– VDI primena, ką reikėtų žinoti įdarbinant vaiką ar paauglį;

– Esminiai pensijų sistemos pokyčiai;

– Skaičiai atvedė į mokyklą;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VMI specialistų konsultacijos;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių kalendorius.

Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2019 m. prenumerata su naujienlaiškiu, (POPIERINĖ VERSIJA). 136.25
2019 m. prenumerata su naujienlaiškiu, (ELEKTRONINĖ VERSIJA). 97.25
2019 m. prenumerata, (POPIERINĖ VERSIJA). 118
2019 m. prenumerata, (ELEKTRONINĖ VERSIJA). 79
2018 m. II pusmetis, (POPIERINĖ VERSIJA). 72
2018 m. III ketvirtis, (POPIERINĖ VERSIJA). 36
2018 m. birželio mėn. (POPIERINĖ VERSIJA). 12
2018 m. 7 mėn. (gegužė-gruodis),
(ELEKTRONINĖ VERSIJA).
57